Hybridbatteri

Hybridbatteriet driver bilens elmotor och laddas via bilens laddintag.

Utöver eldrift används hybridbatteriet för att starta förbränningsmotorn. Därför kan inte bilen startas om batteriet av någon anledning skulle vara helt urladdat. För att ladda hybridbatteriet behöver även bilens mindre 12 V-batteri vara tillräckligt laddat för att kunna driva bilens elsystem och starta laddning.

 Varning

Byte av hybridbatteri får endast utföras av verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Hybridbatteriens livslängd och kapacitet

Kapaciteten på hybridbatteriet avtar med ålder och användning, vilket kan resultera i en ökad användning av förbränningsmotorn och följaktligen försämrad bränsleekonomi samt minskad räckvidd vid eldrift.

Kylvätska

Hybridbatteriets kylsystem har ett separat expansionskärl.

P5-1646-S90/V90 Prio B Hybrid Hybrid battery coolant refill

 Viktigt

Påfyllning av hybridbatteriets kylvätska ska endast utföras av verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Specifikationer för hybridbatteri

Typ: Litium-jon

Totala mängden energi: 18,8 kWh