Article version 2021.117.0

Obavještenje o privatnosti automobila Volvo

Na snazi od:

Objavljeno u:

Ovo obavještenje o privatnosti objašnjava kako kompanija Volvo Cars (kako je defnisano u nastavku) obrađuje podatke koji su prikupljeni prilikom korištenja automobila, kada kupci koriste Volvo vozilo i povezane usluge koje pruža Volvo Cars.

Ovaj dokument objašnjava samo obradu ličnih podataka povezanih s karakteristikama najnovijih modela automobila Volvo, ali ovdje nećete pronaći objašnjenje samih karakteristika- za to pogledajte korisnički priručnik za odgovarajući model. Imajte na umu da ako postoji bilo kakva odstupanja između ove obavijesti i korisničkog priručnika u vezi s obradom ličnih podataka, ova obavijest ima prednost. Uz to, budući da priručnik objašnjava sve karakteristike, on će sadržavati pokazatelje za podatake koji se obrađuju i za druge karakteristike, osim za one navedene u nastavku - to se događa kada karakteristike koriste lokalnu obradu (podaci ne napuštaju automobil) i stoga ne predstavljaju obradu ličnih podataka kompanije Volvo Cars ili zato što se oni odnose na obradu ličnih podataka od strane trećih strana kao zasebni kontrolori (na primjer Google u slučaju Android Automotive infotainment sistema).

Također, budući da obrada podataka ovisi o uslugama kojima je automobil opremljen i o uslugama koje ste odlučili aktivirati, ovaj dokument predstavlja najširi mogući obim obrade. Podrazumijeva se da ako imate stariji model automobila ili ako novi model nije opremljen određenom karakteristikom, ista se neće obrađivati.

Ovo obavještenje o privatnosti se ne odnosi na:

 • specijalna vozila (npr. policijski automobili);
 • obradu ličnih podataka koji ne napuštaju automobil (lokalna obrada);
 • obradu ličnih podataka kada komunicirate s jednim od naših prodavača (na primjer kada kupujete automobil);
 • vaše korištenje softvera i aplikacija/usluga u automobilu trećih strana (kao što je Google Automotive i bilo koje aplikacije vezane za infortainment sistem automobila);
 • vašu upotrebu mobilnih aplikacija koje pruža kompanija Volvo Cars, kao što su Volvo On Call/Volvo Cars aplikacija;
 • vaše korištenje usluga s dodanom vrijednošću trećih strana na osnovu podataka o automobilu (kao što je plaćanje osiguranja dok vozite);
 • Pružanje internet usluge u vašem automobilu, koju pruža operater mobilne mreže neovisno od kompanije Volvo Cars.

U nastavku možete pronaći:

1. ko je odgovoran za obradu vaših ličnih podataka

Odgovornost za upravljanje ličnim podacima navedenim u nastavku snosi kompanija Volvo Car Corporation, sa sjedištem na adresi Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Geteborg, Švedska, registracijski broj kompanije 556074-3089, u daljem tekstu „Volvo Cars", „mi" ili „nas". U nekim situacijama obrada ličnih podataka ima zajedničke upravljače, koji su identifikovani u odgovarajućim odjeljcima. Međutim, u svim situacijama zajednički kontrolori složili su se da vam informacije pruža kompanija Volvo Cars i da možete ostvariti svoja prava (vidi Odjeljak 3 u nastavku).

2. Koje lične podatke prikupljamo i šta se s njima događa

2.1. Obrada ličnih podataka dok vozite

2.1.1. Analitika podataka o vozilu

Podatke o vozilima (navedeni u nastavku) obrađujemo kako bismo dobili statističke podatke o našim vozilima i načinu na koji se koriste. Ove podatke koristimo u svrhe istraživanja i razvoja proizvoda, posebno za poboljšanje i praćenje kvaliteta vozila i njihovih sigurnosnih karakteristika. Ovo takođe služi za upravljanje garancijskim obvezama kompanije Volvo Cars i poštivanje naših zakonskih zahtjeva koji se odnose na nadzor emisija.

Kategorije podataka koje se koriste:

 • Identifikacioni broj vozila (VIN)
 • identifikatori verzija hardvera i softvera u vozilu;
 • Dijagnostički kodovi grešaka (DTC);

Volvo automobili također prikupljaju sljedeće informacije o visokonaponskoj bateriji vozila (gdje je primjenjivo):

 • ID, kapacitet i zdravstveno stanje visokonaponske baterije;
 • tržišne informacije o vozilu;
 • informacije stanici za napajanje (npr. status dostupnosti, tip napajanja, ID stuba itd.);
 • dijagnostički podaci za vrijeme napajanja (npr. trajanje, stanje napunjenosti, protok struje itd.).

Pravni osnov za obradu prethodno navedenih podataka je vaš pristanak (član 6.1. (A) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)).

Identifikacijski broj vozila (VIN), identifikatori verzija hardvera i softvera vozila i dijagnostički kodovi grešaka (DTC) zadržavaju se dvije godine, dok se podaci o visokonaponskoj bateriji vozila zadržavaju tokom životnog vijeka baterije.

U slučaju hibridnih ili električnih vozila, Volvo Cars i Polestar Performance AB (švedska kompanija sa sjedištem u Geteborgu, na adresi Assar Gabrielssons Väg 9, SE-405 31, Švedska, u daljnjem tekstu "Polestar") dijele podatke analize iz svojih vozila. Podatke analize koje su razmjenili Volvo Cars i Polestar, kao što je gore navedeno, tehničke su prirode i ne uključuju stvarne podatke o kupcima. Podaci analize koji su prikupljeni putem platformi Volvo Cars i Polestar razmjenjuju se između ovih kompanija u svrhu poboljšanja i praćenja kvaliteta vozila, performansi električnih i hibridnih karakteristika i sigurnosnih karakteristika.

Kao takozvani zajednički kontrolori prema Opštoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), Volvo Cars i Polestar dijele odgovornost za obradu podataka analize. Volvo Cars i Polestar složili su se da je Volvo Cars odgovoran za pružanje informacija svojim kupcima i da će kupci u odnosu na kompaniju Volvo Cars ispuniti odgovarajuća prava u skladu s Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR). O ovome možete pročitati u Odjeljku 3 u nastavku (Koja prava imate u odnosu na obradu podataka koju vršimo).

2.1.2. Bežična nadogradnja softvera

Da bismo mogli održavati softver vozila i direktno pružati potrebna ažuriranja istog, obrađujemo sljedeće podatke:

 • Identifikacioni broj vozila (VIN)
 • verziju softvera za vozilo;
 • dijagnostičke kodove grešaka; i
 • datum proizvodnje vozila.

Prethodno navedene podatke obrađujemo ako date svoj pristanak (čl. 6 (1) (a) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)). Ako odbijete bežičnu nadogradnju softvera, to će onemogućiti korištenje naših ažuriranih usluga ili ih nećete moći u potpunosti koristiti. Ako ne dođe do nadogradnje softvera, to također može smanjiti kibernetičnu sigurnost, slično kao u slučaju svih ostalih pametnih uređaja. Imajte na umu da se možete opredijeliti za nadogradnju u nekoj od naših radionica.

Zadržavat ćemo evidenciju nadogradnji softvera izvršenih na automobilu za cijeli životni vijek vozila.

2.1.3. Povezana sigurnost

Dodatna sigurnosna funkcija povezana sigurnost kojom su opremljena naša vozila informiše vas o trenutnim situacijama u saobraćaju na njihovoj ruti. Ove informacije temelje se na komunikaciji između vašeg automobila i drugih vozila u kojima je takođe aktivirana povezana sigurnost (Volvo automobili i kamioni). Ove informacije koriste se kako bi se vozači na vrijeme upozorili na promjene uslova na putu prikazivanjem odgovarajućih upozorenja, omogućavajući im da u skladu s tim prilagode svoj stil vožnje. Podaci koji uključuju lične podatke, posebno identitet vozača, ne razmjenjuju se između vozila. Međutim, ako se aktiviraju lampice upozorenja u vašem vozilu ili se otkrije smanjeno trenje između guma i ceste, informacije o tome mogu se poslati vozilima koja se približavaju vašem vozilu.

Usluga povezana sigurnost pružit će vam upozorenja o predstojećim opasnostima na cesti (npr. klizav put, upozorenja za svjetlo u slučaju opasnosti), te prikupiti podatke iz vašeg automobila i doprinijeti usluzi:

 • Identifikacioni broj vozila (VIN)
 • Informacije o internetskoj vezi (Wi-Fi/PSIM/Bluetooth)
 • Aktiviranje upozorenja na klizav put
 • Aktiviranje svjetla u slučaju opasnosti
 • Vremenska oznaka svakog upozorenja
 • Lokacija upozorenja
 • 3D mapiranje puteva.

Prethodno navedene podatke obrađujemo tokom pružanja usluge vama (čl. 6 (1) (a) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)). Uslugu možete uključiti i isključiti u bilo kojem trenutku.

Pored toga, prethodno navedeni podaci obrađuju se anonimno i prenose se kompaniji Volvo Trucks (radi stvaranja usluge povezane sigurnosnti) i saobraćajnim agencijama (u cilju sprečavanja i smanjenja opasnosti koje predstavlja cestovni saobraćaj).

Podatke ćemo čuvati 1 sedmicu prije nego što ih izbrišemo ili anonimiziramo.

2.1.4. Informacije o saobraćaju u stvarnom vremenu

Usluga pružanja informacija o saobraćaju u stvarnom vremenu prima informacije o saobraćaju od nezavisnog pružatelja usluga.

Podaci koje prikupljamo iz automobila su:

 • Položaj i brzina vozila - oni se dijele sa nezavisnim pružateljem usluga radi procjene gužve na putu i obavještavanja vas i drugih vozača o mjestima gdje postoje rizici od gužve; ovi podaci su anonimni za pružatelja usluga treće strane.
 • Identifikacioni broj vozila (VIN) - koristi ga kompanija Volvo Cars kako bi provjerila da li vaše vozilo ima pretplatu na ovu uslugu.

Modeli automobila opremljeni senzorima koji mogu prepoznati saobraćajne znakove u stvarnom vremenu dok vozite to rade samo putem lokalne obrade (u automobilu).

Prethodno navedene podatke obrađujemo tokom pružanja usluge vama (čl. 6 (1) (a) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)). Uslugu možete uključiti i isključiti u bilo kojem trenutku.

Volvo će podatke čuvati sve dok je pretplata aktivna. Kad pretplata prestane biti aktivna, VIN, podaci o brzini i poziciji čuvaju se maksimalno 90 dana, osim ako prema lokalnom važećem zakonu nije potrebno duže vrijeme.

2.1.5. Govorne poruke

Govorne poruke su karakteristika koja je je specifična za modele automobila koji nisu opremljeni sistemom Android Automotive - ovi noviji automobili nemaju uslugu razmjene govornih poruka koje pruža kompanija Volvo Cars, već imate mogućnost aktiviranja usluge Google Assistant. Govorne poruke dio su većeg sistema glasovnih naredbi pomoću kojeg možete upravljati karakteristikama svog infotainment sistema i omogućava vam izradu i slanje SMS poruka putem izdavanja usmenih uputa. Govorne poruke koriste pružatelje usluga treće strane, zbog čega ova obrada nije moguća u automobilu. Kako biste započeli razgovor pomoću glasovnih naredbi, prvo morate aktivirati ovu funkciju. Usluga glasovne kontrole ostat će aktivirana sve dok je namjenski ne zaustavite ili dok ne odgovorite na tri upita iz sistema.

Sljedeći podaci se obrađuju kada se koristi sistem glasovne kontrole:

 • snimljeni glasovni podaci ili naredbe
 • Identifikacioni broj vozila (VIN) - koristi se za provjeru da li vaš automobil ima pretplatu na ovu uslugu
 • broj telefona
 • tekstualne poruke - tekstualne poruke koje kreira treća strana pružatelj usluga spremaju se u oblaku i šalju nazad u vaše vozilo gdje se čuvaju. Tekstualne poruke mogu se slati u vidu SMS-a.

Obrada vaših podataka neophodna je za pružanje sistema glasovne kontrole i povezanih usluga, a samim tim i za izvršavanje ugovora sklopljenog s vama (čl. 6 (1) (b) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)). Ako ne navedete svoje podatke, neće biti moguće koristiti sistem glasovne kontrole.

Snimljeni glasovni podaci dijelit će se s nezavisnim pružateljem usluga kako bi vam pružili uslugu. Primljena tekstualna poruka dolazi od nezavisnog pružatelja usluga te je isti prosljeđuje u vaše vozilo. Nezavisni pružatelj usluga zaseban je kontrolor ovih podataka.

2.2. Obrada u slučaju nezgode

U slučaju nezgode ili (umalo) nesreće, lični podaci će se obrađivati u sljedeće svrhe tokom određenog vremenskog perioda:

2.2.1. Zapisivač aktivnih podataka o sigurnosti (ASDR)

Primarna svrha „Zapisivača aktivnih podataka o sigurnosti" (ASDR) je snimanje podataka koji se odnose na saobraćajne nesreće ili situacije slične sudaru. Te će podatke obrađivati naš odjel za istraživanje i razvoj kako bi nam pomogao da bolje razumijemo okolnosti u kojima se događaju saobraćajne nesreće, ozljede i šteta.

Ako aktivirate ovu uslugu, kompanija Volvo Cars prikupljat će i obrađivati sljedeće podatke u svrhe budućeg razvoja i aktivne prigovore u vezi sa sigurnošću:

 • Identifikacioni broj vozila (VIN);
 • vrstu aktiviranog sigurnosnog događaja i njegove pojave;
 • slike s prednje kamere snimaju se tokom 4 sekunde prije i nakon situacija sličnih sudaru;
 • lokacija vozila u vrijeme nesreće.

Ova funkcija bilježi podatke samo kada se dogodi ozbiljan sudar. Podaci se ne bilježe tokom vožnje u normalnim uslovima.

Prikupljamo prethodno navedene podatke u skladu s vašim pristankom (čl. 6(1)(a) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)), i čuvamo ih 10 godina prije nego ih izbrišemo ili anonimiziramo.

2.2.2. Zapisivač podataka o događajima (EDR)

Vozilo pohranjuje informacije o sigurnosti u vezi sa sudarima ili situacijama koje su mogle rezultirati sudarom u Zapisivač podataka o događajima (EDR) - poznat i kao „crna kutija" automobila. Informacije o sigurnosti uključuju podatke kao što su:

 • kako su radili različiti sistemi u vašem vozilu;
 • da li su sigurnosni pojasevi vozača i putnika bili zakopčani ili ne;
 • koliko je (ako je uopće) vozač pritiskao papučicu gasa i/ili kočnice; i,
 • brzinu vozila u toj situaciji.

Zabilježeni period obično traje do 30 sekundi. Podaci se bilježe samo kada se dogodi ozbiljan sudar. Podaci se ne bilježe tokom vožnje u normalnim uslovima. Osim toga, snimka ne uključuje podatke o osobi koja upravlja vozilom niti geografsko mjesto (umalo) sudara.

Zabilježeni podaci također su potrebni kako bi se kompanija Volvo Cars mogla pridržavati svojih zakonskih zahtjeva navedenih u zakonima i vladinim tijelima (čl. 6 (1) (c) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)). Opskrba ličnim podacima stoga je propisana zakonom.

2.2.3. Hitni poziv (usluga e-poziv)

Hitni poziv (usluga e-poziv) obavezna je usluga kojom su opremljeni svi moderni automobili koji se prodaju u Evropskom ekonomskom prostoru. Usluga e-poziv automatski upućuje hitni poziv u slučaju teške nesreće, otkrivene aktiviranjem jednog ili više senzora u vozilu; to znači da će automobil automatski izvršiti e-poziv, čak i ako su svi putnici u automobilu bez svijesti, a dolje navedeni podaci automatski se prenose u pozivni centar. Ovu funkciju možete pokrenuti i ručno pritiskom i držanjem SOS dugmeta najmanje 2 sekunde; imajte na umu da se ovo ne preporučuje, osim ako se ne suočite s hitnom situacijom, a zloupotreba je sankcionisana prema važećim zakonima.

Kada se uputi hitni poziv, obrađuju se sljedeći podaci:

 • identifikacioni broj vozila (VIN);
 • pogon vozila ili specifikacije motora;
 • specifikacije modela vozila;
 • vrijeme nezgode;
 • lokacija nezgode;
 • smjer kretanja vozila.

Prema zadanim postavkama, usluga „e-poziv" u Volvo vozilima preusmjerava se na nezavisnog pružatelja usluga (taj e-poziv je usluga treće strane (TPS eCall)); pružatelj ove usluge razlikuje se u zavisnosti od regije, a više informacija možete dobiti ako nas kontaktirate. U bilo kojem trenutku možete izmijeniti odgovarajuće postavke automobila i odabrati preusmjeravanje poziva na javnu službu za hitne slučajeve 112.

Podaci se prikupljaju samo kada se izvrši e-poziv, a jedini subjekti koji mu imaju pristup su kompanija Volvo Cars i treća strana koja pruža uslugu (ili sama hitna služba, ako je odabrana). Međutim, oni mogu proslijediti ove podatke specijaliziranim službama za hitne slučajeve (na primjer hitnoj pomoći) ako je potrebno.

Ove podatke obrađujemo u svrhu zaštite vitalnih interesa vozača i ostalih putnika u automobilu (čl. 6 (1) (d) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)), kao i u skladu sa zakonskom obvezom (čl. 6 (1) (c) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)).

Lični podaci će se pohranjivati tokom perioda od 90 dana, a obrada je ograničena na gore navedene vanredne situacije.

2.2.4. Pomoć na cesti

Naša služba za pomoć na cesti pomaže vam u slučaju pucanja gume, kvara ili nesreće. Aktiviranjem crnog dugmeta za poziv u automobilu ili upotrebom funkcije za kontaktiranje u Volvo Cars aplikaciji (ranije Volvo on Call aplikacija), automobil poziva službu za pomoć na cesti. Ova usluga se zasniva na pretplati. Podrška za pomoć na cesti moći će uputiti odgovarajuću pomoć vozaču kad je pomoć potrebna, poput slanja vučne službe.

Usluga za pomoć na cesti nudi se u partnerstvu s osiguravajućim kompanijama koje se razlikuju od zemlje do zemlje - više informacija možete dobiti ako nas kontaktirate. Ove osiguravajuće kompanije upravljaju pozivnim centrom koji prima vaš poziv.

Da bismo vam pružili uslugu, obradit ćemo sljedeće podatke:

 • Identifikacioni broj vozila (VIN)
 • pogon vozila ili specifikacije motora;
 • specifikacije modela vozila;
 • vrijeme poziva;
 • lokacija u vrijeme poziva;
 • smjer kretanja vozila.

Podaci se automatski prikupljaju, ali samo kada se podnese zahtjev za pomoć na cesti. Pristup podacima imaju isključivo kompanija Volvo Cars i treća strana koja pruža uslugu, ali će treća strana neke od ovih podataka proslijediti specijaliziranim službama koje zatražite (na primjer vučne službe).

Ove podatke obrađujemo tokom pružanja usluge pomoći na putu (član 6 (1) (b) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)). Podatke ćemo obrađivati u razdoblju od 8 godina, osim podataka o geografskoj lokaciji koji se brišu nakon 90 dana.

2.3. Obrada podataka koji se odnose na održavanje i popravke

2.3.1. Planiranje usluga

Karakteristika planiranja usluga je opcija koja vam pomaže održati automobil u dobrom stanju i poštivati uslove garancije vozila tražeći od vas da zakažete posjete radionici. Na primjer, kod planiranja usluge od vas će se zatražiti da promijenite određene filtere ranije ili kasnije od preporučenog određenog vremenskog razdoblja, ako to zahtijeva njihovo stvarno stanje zbog istrošenosti. Opcija planiranje usluga funkcioniše tako što kontinuirano prikuplja i analizira određene informacije vezane za dijagnostiku vozila kako bi se predvidjeli rani znakovi problema s vozilom, a zatim vam pomaže da uspostavite program održavanja prije nego što posjetite radionicu. Karakteristika planiranja usluga također nam pomaže da zakažemo proizvodnju i isporuku rezervnih dijelova, što je važna komponenta naših ciljeva održivosti, kao i u našem nastojanju da vam pružimo vrhunsko iskustvo servisiranja i popravljanja optimizacijom sadržaja, logistike i upotrebe radionica.

Da bismo vam pružili opciju planiranja usluge, prikupit će se sljedeći podaci:

 • podaci o automobilu - identifikacioni broj vozila (VIN), revizije hardvera i verzije softvera;
 • status i statistika komponenata (motora, klapne (leptira) za gas, upravljača, visokonaponskih baterija i kočnica, itd.);
 • podaci o vožnji (kilometraža, radno vrijeme motora, uslovi vožnje, npr. vožnja gradskim autoputem itd.)

Prethodno navedene podatke obrađujemo tokom pružanja usluge vama (čl. 6 (1) (a) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)). Uslugu možete uključiti i isključiti u bilo kojem trenutku.

Podaci će se dijeliti s našom nacionalnom prodajnom kompanijom u vašoj zemlji kako bi se upravljalo isporukama i rezervacijama, kao i da bi se prilagodile posebne ponude za vas (imajte na umu da ćete posebne ponude dobiti samo za dijelove na koje ste posebno pristali). Opcija planiranja usluga neće izravno izvršiti rezervacije, stoga se podaci ne dijele s radionicama.

Podatke povezane s visokonaponskom baterijom automobila i identifikacionim brojem automobila (VIN) čuvat ćemo 10 godina kako bismo pratili zdravstveno stanje baterije. Ostali podaci čuvat će se 3 godine.

2.3.2. Rezervacija povezane usluge

Zahtjev za rezervaciju možete poslati direktno iz vozila u svoju radionicu kako biste zakazali sastanak za servis ili popravak vašeg vozila. Ao želite koristiti ovu uslugu, morat ćete izraditi Volvo ID i registrovati ga za svoje vozilo, i također povezati svoje vozilo s internetom. Ovdje možete pročitati više o tome kako se obrađuju vaši podaci kada kreirate Volvo ID.

Opcija rezervacije povezane usluge slična je opciji rezervacije digitalne usluge koja je dostupna u aplikaciji Volvo Cars. Volvo Cars, nacionalni prodajni zastupnik ili uvoznik za kompaniju Volvo u vašoj zemlji, kao i prodavac koji obavlja uslugu organizuju ovu uslugu zajedno, stoga smo zajednički kontrolori za obradu ovih podataka. Dogovorili smo se da vam informacije pruža Volvo Cars i da možete ostvariti svoja prava u vezi s kompanijom Volvo Cars (pogledajte Odjeljak 3 - Vaša prava u vezi s obradom ličnih podataka u nastavku).

Sljedeći podaci obrađuju se prilikom slanja zahtjeva za rezervaciju:

 • vaši identifikatori (Volvo ID, adresa e-pošte, ime i prezime)
 • podaci vezani za željenu uslugu (vrsta usluge, datum i vrijeme, vaša poruka radionici unesena u polje za poruku)
 • podaci vezani za odabranu radionicu (kao što su ime, adresa)
 • ovisno o zatraženoj usluzi, identitetu vozila, verziji softvera, dijagnostičkim kodovima grešaka, zahtjevu za uslugom, vremenu od zadnjeg servisa, nivou tečnosti, vrijednosti brojača kilometara, kao i vašem vlastitom opisu svrhe rezervacije (ako postoji)

podijelit će se s našim nacionalnim prodajnim zastupnikom u vašoj zemlji i odabranim trgovcem (što može biti radionica za servis i popravak, radionica za farbanje karoserije, stručnjaci za popravku automobila i logističke usluge automobila).

Podaci će se koristiti za rezervaciju usluge, organizaciju performansi, kontaktiranje u vezi sa rezervisanom uslugom ili kao izravne posljedice korištenja usluge, poput slanja potvrda i obavijesti. Podaci se obrađuju u svrhu rezervacije koju zatražite (drugim riječima, naša pravna osnova za ovu obradu je vaš ugovor s nama (čl. 6.1. B) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)).

Vaše podatke čuvat ćemo tokom razdoblja od 15 mjeseci, međutim, imajte na umu da prodavač servisnog partnera kompanije Volvo koji pruža uslugu podliježe raznim obvezama zadržavanja i dokumentacije i prema zakonu se može tražiti da vladi otkrije lične podatke ((čl. 6.1 c) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)). Ove informacije možete pronaći u pravilima o privatnosti servisnog partnera.

2.3.3. Dijagnostičko očitavanje u radionicama

Ako servisiranje ili popravke na vašem vozilu obavlja jedan od naših ovlaštenih servisnih centara ili partnera, vaše vozilo je u tu svrhu povezano sa sistemom za dijagnostiku informacija o vozilu za naknadnu prodaju („VIDA"), a mi ćemo dobiti sljedeće informacije o problemu:

 • dijagnoze;
 • kodove grešaka;
 • podatke o vozilu (identifikacioni broj vozila (VIN), verzija softvera) i stanju vozila.

Ovi podaci su isključivo tehničke prirode i mi ih obrađujemo kako bismo pratili kvalitetu naših automobila i upravljali obavezama proizvođača, u svrhu razvoja proizvoda, kao i sigurnosnih mjera (ako je potrebno). Ovi podaci se čuvaju tokom životnog vijeka vozila.

Ove podatke obrađujemo u skladu s naašim prethodno spomenutim legitimnim interesima (čl. 6 (1) (f) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)), a prema potrebi i u svrhu ispunjavanja zakonskih i drugih službenih zahtjeva, kao što su opozivanja u vezi sa sigurnošću (čl. 6 (1) (c) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)).

2.3.4. Prijava greške

Ova funkcija pomaže kompaniji Volvo Cars da prikupi izvještaj o softverskim greškama. Ovi se podaci prikupljaju kada posjetite ovlaštenu Volvo radionicu ili servisnog partnera. Ovim izvještajem možemo popraviti greške i održati naš softver u dobrom zdravstvenom stanju. Izvještaj će zatim interno obraditi kompanija Volvo Cars, kako bi se razumio utjecaj grešaka.

Ova funkcija omogućava kompaniji Volvo Cars da prikuplja i obrađuje sljedeće podatke:

 • Identifikacioni broj vozila (VIN)
 • startnu dijagnostiku
 • konfiguraciju vozila
 • lokalnu konfiguraciju glavne jedinice
 • dijagnostiku sistema Android Automotive
 • dijagnostiku mreže vozila
 • verzije softvera
 • izvještaje i evidencije dnevnika namijenjenih programerima

Prethodno navedene podatke obrađujemo ako date svoj pristanak (čl. 6 (1) (a) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)). Nakon obrade prethodno navedenih podataka, izbrisat ćemo ili anonimizirati vaše podatke na našem serveru nakon 90 dana.

2.4. Aplikacije trećih strana

Infotainment sistem novih modela automobila radi na operativnom sistemu Google Android Automotive. Google je stoga nezavisni kontrolor kada je u pitanju obrada vaših ličnih podataka.

Aplikacije nezavisnih proizvođača koje preuzmete u trgovini PlayStore za svoj automobil nude i nezavisni kontroleri, slično načinu na koji rade na pametnom telefonu. Dodatne informacije potražite u uslovima i odredbama pojedinih pružatelja usluga, kao i u njihovim obavijestima o privatnosti.

2.5. Zahtjevi za provođenje zakona

S vremena na vrijeme primamo zahtjeve od agencija za provođenje zakona (policija, carinske vlasti itd.) za pružanje različitih vrsta podataka u vezi s našim automobilima. Lične podatke uglavnom pružamo samo kada je to zakonski potrebno (čl. 6 (1) (c) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)). Pružamo podatke koji su tehničke prirode i koji sami po sebi ne otkrivaju vezu s pojedincem (npr. serijski broj automobilskog dijela povezanog s identifikacionim brojem automobila (VIN), istoriju servisa povezanu s identifikacionim brojem automobila (VIN) itd.).

Kada se podnese zahtjev od organa za provođenje zakona koji uključuje lične podatke, ali nismo u zakonskoj obavezi da ih pružimo, mi procjenjujemo neophodnost i proporcionalnost traženih informacija i možemo odlučiti da pružimo sve ili dio traženih podataka (čl. 6 (1) (f) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)).

Vodimo evidenciju o primljenim zahtjevima i pruženim odgovorima, bez stvarnih podataka (ako je to primjenjivo), međutim ovo nije dodatna obrada ličnih podataka.

3. Vaša prava vezano za obradu ličnih podataka

U svojstvu subjekta podataka, vi imate određena zakonska prava zagarantovana Opštom uredbom o zaštiti podataka vezano za lične podatke o vama koje obrađujemo. Ista su ukratko objašnjena u nastavku, a možete ih koristiti popunjavanjem namjenskog obrazaca datog ispod.

 1. Pravo na povlačenje pristanka: Tamo gdje ste dali pristanak za obradu vaših ličnih podataka, možete povući svoj pristanak u bilo kom trenutku pri čemu se takvo povlačenje odnosi na budući period.
 2. Pravo na pristup ličnim podacima: Možete od nas zatražiti informaciju o ličnim podacima o vama kojima raspolažemo. Pružit ćemo vam primjerak vaših ličnih podataka na zahtjev. Ako budete potraživali dodatne primjerke vaših ličnih podataka, možemo vam naplatiti razumnu naknadu zasnovanu na administrativnim troškovima. Imate pravo na informacije o sigurnosnim mehanizmima za prenos vaših ličnih podataka u zemlju izvan Evropske unije i Evropske ekonomske zone ako zatražite da vam potvrdimo da li obrađujemo vaše lične podatke ili ne i da li prenosimo vaše lične podatke u zemlju koja je izvan Evropske unije i Evropske ekonomske zone.
 3. Pravo na ispravku: Možete od nas zatražiti ispravak netačnih ili nepotpunih ličnih podataka o vama. Poduzimamo razumne napore da lične podatke u našem posjedu ili pod našom kontrolom, a koji se koriste na kontinuiranoj osnovi, održavamo preciznim, potpunim, aktuelnim i relevantnim, na osnovu najnovijih informacija koje su nam dostupne.
 4. Pravo na ograničenje: Možemo vam odobriti ograničenje obrade vaših ličnih podataka ako:
  1. osporavate tačnost vaših ličnih podataka, tokom perioda neophodnog za provjeru tačnosti,
  2. obrada je protuzakonita i vaš zahtjev se odnosi na ograničenje obrade, a ne na brisanje vaših ličnih podataka,
  3. više nemamo potrebu za vašim ličnim podacima u svrhe obrade, a vi ih trebate za pokretanje, vođenje ili odbranu u pravnim sporovima ili
  4. uložite prigovor na obradu, tokom trajanja provjere da li naši legitimni pravni osnovi imaju prioritet u odnosu na vaše.
 5. Pravo na prenosivost: Imate pravo da dobijete svoje lične podatke koje ste nam pružili te da tamo gdje je to tehnički izvedivo, zahtijevate da prenesemo vaše lične podatke (koje ste nam pružili) drugoj organizaciji ako:
  1. vaše lične podatke obrađujemo automatskim putem;
  2. obradu vaših ličnih podataka zasnivamo na vašem pristanku ili je obrada vaših ličnih podataka neophodna za izvršavanje ili realizaciju ugovora u kojem ste vi ugovorna strana;
  3. vi ste nam pružili svoje lične podatke i
  4. vaše pravo na prenosivost nema negativan učinak na prava i slobode drugih osoba. Imate pravo da primite svoje lične podatke u strukturiranom, uobičajeno korištenom i mašinski čitljivom formatu.
  • Vaše pravo na prijem ličnih podataka ne smije negativno uticati na prava i slobode drugih osoba. Vaše pravo na prenos ličnih podataka od nas drugim organizacijama je pravo koje imate ukoliko je takav prenos tehnički izvediv.
 6. Pravo na brisanje: Imate pravo zahtijevati da izbrišemo lične podatke o vama koje obrađujemo. Moramo udovoljiti takvom zahtjevu ako obrađujemo vaše lične podatke, osim kada je obrada neophodna:
  1. za realizaciju prava na slobodu izražavanja i informiranje;
  2. za ispunjavanje zakonskih obaveza kojima je propisana obrada od strane Unije ili države članice zakonom, a kojima smo obuhvaćeni;
  3. u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe naučnih ili istorijskih istraživanja ili u svrhe statističke obrade ili
  4. za pokretanje, vođenje i odbranu u pravnim sporovima.
 7. Pravo na prigovor: U svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu vaših ličnih podataka vezano za vašu konkretnu situaciju pod uslovom da obrada nije zasnovana na vašem pristanku nego na našim legitimnim interesima ili interesima treće strane. U tom slučaju više nećemo obrađivati vaše lične podatke osim u situacijama kada možemo dokazati uvjerljiv pravni osnov i viši interes za obradu ili u svrhu pokretanja, vođenja spora ili odbrane u pravnim sporovima. Ako prigovarate na obradu, navedite da li takođe želite brisanje svojih ličnih podataka, u suprotnom samo ćemo ih ograničiti. Takođe u svakom trenutku imate pravo na prigovor, neovisno o razlogu, na obradu vaših ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga (što uključuje profiliranje u mjeri u kojoj je to vezano za takav direktni marketing) ako je takva obrada zasnovana na našem legitimnom interesu. Ako je korištenje u marketinške svrhe zasnovano na vašem pristanku, možete povući pristanak (pogledajte iznad).
 8. Pravo na ulaganje žalbe: Možete uložiti žalbu kod lokalnog nadzornog tijela za zaštitu podataka ili kod bilo kojeg drugog tijela za zaštitu podataka u Evropskoj uniji. Međutim, bili bismo vam zahvalni ako prvo kontaktirate nas kako bismo pokušali riješiti vaš problem - kontakt detalje možete pronaći ispod.

Svoja prava u odnosu na nas možete realizovati popunjavanjem ovog obrasca, koji nam pomaže da adekvatno obradimo vaš zahtjev. Internetski obrazac sadrži informacije koje su nam neophodne za potvrdu vašeg identiteta i razmatranje vašeg zahtjeva. Za zahtjeve podnesene putem telefona ili e-pošte potrebno je da nam pružite dovoljno informacija koje će nam omogućiti da u razumnoj mjeri potvrdimo da ste vi osoba čije smo lične podatke prikupili te da opišete svoj zahtjev uz dovoljno detalja kako biste nam omogućili da ga odgovarajuće razmotrimo i odgovorimo na njega. Ukoliko ne budemo u mogućnosti da potvrdimo vaš identitet u zahtjevima za pristup i brisanje koristeći pružene informacije, možemo zatražiti dodatne informacije. Ova prava možete koristiti u odnosu na sve udružene kontrolore pomenute u ovom obavještenju.

4. Kontakt informacije

Da biste realizirali svoja prava pogledajte Odjeljak 3 iznad. Ako imate bilo kakvih drugih pitanja vezanih za zaštitu ličnih podataka, možete nas kontaktirati na sljedeće načine:

Kompanija: Kompanija Volvo Car Corporation

Poštanska adresa: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Geteburg, Švedska

Adresa e-pošte: globdpo@volvocars.com

web stranica: https://www.volvocars.com/intl/support/contact

5. Izmjene u ovom obavještenju

Zadržavamo pravo da, prema vlastitom nahođenju, izmijenimo svoje pravila o privatnosti i ažuriramo ovu obavijest o privatnosti po potrebi. Obavijestit ćemo vas kad god napravimo značajnije izmjene ovog obavještenja, a posebno u situacijama kada je ovo obavještenje osnov za vaš pristanak. Ova obavijest o privatnosti je važeća od datuma naznačenom na vrhu dokumenta.