Article version 2022.129.0

Obavještenje o privatnosti - ankete za korisnike

Na snazi od:

Objavljeno u:

Ovaj dokument opisuje kako kompanija Volvo Cars (kako je definisano u nastavku) obrađuje vaše lične podatke kada učestvujete u jednoj od naših anketa za korisnike (u daljem tekstu „anketa za korisnike“).

U nastavku možete pronaći:

1. Ko smo mi

Subjekti koji su zajednički odgovorni za obradu ličnih podataka prikupljenih putem anketa za korisnike su Volvo Car Corporation sa sjedištem na adresi Assar Gabrielssons Väg, 40531 Göteborg, Švedska i registarskim brojem kompanije 556074-3089 i VCAG d.o.o. Podgorica sa sjedištem na adresi ulica Dr. Ibrahima Koristovića BB, Podgorica i registarskim brojem kompanije 03237656, u daljem tekstu naznačeni kao „Volvo Cars“ „mi“ ili „nas“.

2. Koje lične podatke prikupljamo i zašto

Kada ispunjavate našu anketu za korisnike, obrađujemo sljedeće kategorije podataka o vama:

 • Identifikatori kao što su ime, adresa e-pošte, broj telefona, titula, godine, rod, poštanski broj i grad. Ove podatke obrađujemo kako bismo poslali anketu za korisnike te raspodjelom procijenili zadovoljstvo korisnika. Podaci se obrađuju na osnovu našeg legitimnog interesa kako bi se unaprijedila svrha poslovanja i iskustvo korisnika koje se spominje u vašim odgovorima u anketi (čl. 6(1)(f) GDPR-a).
 • Podaci o vašem vozilu kao što su tip vozila, identifikacioni broj vozila (VIN) i registarski broj (REG). Ove podatke obrađujemo na osnovu našeg legitimnog interesa kako bismo procijenili djelovanje na terenu i provedbu garancije (čl. 6(1)(f) GDPR-a).
 • Vrsta ugovora, broj pretplate, veza s vozilom (vrsta ugovora/prodaje datum početka i završetka). Ove podatke obrađujemo kako bismo poslali anketu za korisnike te raspodjelom procijenili zadovoljstvo korisnika što nam omogućava da poboljšamo cjelokupno poslovanje i iskustvo korisnika. Podaci se obrađuju na osnovu našeg legitimnog interesa kako bi se unaprijedila svrha poslovanja i iskustvo korisnika koje se spominje u vašim odgovorima u anketi (čl. 6(1)(f) GDPR-a).
 • Učestalost otvaranja i klikova. Ove podatke obrađujemo za statističku analizu i mjerenje raspona te kako bismo razumjeli interesovanja naših korisnika. Za ovu analizu, pozivnice poslane putem e-pošte sadrže takozvane web pratilice ili piksele za praćenje, koji prikazuju slikovne datoteke od jednog piksela koje prate da li je e-pošta otvorena te da li se klikovima došlo do naše web stranice. Podaci se obrađuju na osnovu našeg legitimnog interesa kako bismo razumjeli ukupan učinak i ispunjavanje ankete (čl. 6(1)(f) GDPR-a). Ako niste saglasni s ovim praćenjem, možete podesiti svoj program za e-poštu da se preuzimanje slika/medija ne izvršava automatski.

3. Koliko dugo pohranjujemo vaše podatke

Vaši odgovori i povratne informacije koje su prikupljene putem ankete pohranjivat će se pet (5) godina od trenutka kada pošaljete svoj odgovor, nakon čega će biti anonimizirani.

Kako bi vaši odgovori bili sigurni, pozivnica za slanje povratne informacije pruža vam individualizirani upitnik kojem nijedna druga osoba ne može pristupiti. Web stranica ankete i naša oprema za pohranu podataka posjeduju sigurnosne mjere za zaštitu od gubitka, zloupotrebe i izmjene informacija pod našom kontrolom.

Samo određeni zaposlenici imaju pristup ličnim podacima koje ste podijelili s nama. Oni mogu pristupiti podacima samo u svrhu obrade predmeta, analize podataka i kontrole kvaliteta.

4. S kim dijelimo vaše lične podatke

Vaše lične podatke proslijedit ćemo sljedećim kategorijama trećih strana, ako je potrebno:

 • Stranama koje obrađuju podatke a koje općenito podržavaju naše aktivnosti, poput pružatelja IT rješenja;
 • Naši obrađivači podržavaju slanje anketa za korisnike koje ugovor ograničava da koriste vaše lične podatke u bilo koje druge svrhe, osim za pružanje usluga nama u skladu sa svakim ugovorom o obradi podataka koji postoji:
  • Medallia, Inc (EU, Sjedinjene Američke Države) – Upravljanje iskustvom korisnika.

Vaši lični podaci će biti dostupni i obrađeni od strane vašeg odabranog maloprodajnog distributera (ako je primjenjivo) i kompanija u istoj grupi kao i Volvo Cars. Mi ćemo prenijeti vaše lične podatke na osnovu standardnih ugovornih klauzula koje je usvojila Evropska komisija u odnosu na kompanije unutar iste grupe kao VCC koje se nalaze izvan Europskog ekonomskog područja (eng. EEA).

5. Vaša prava u odnosu na naše obrađivanje podataka

Opštom uredbom o zaštiti podataka dodijeljena su vam posebna zakonska prava vezana za vaše lične podatke koje obrađujemo. Ista su ukratko objašnjena u nastavku, a možete ih koristiti popunjavanjem namjenskog obrazaca datog ispod.

 1. Pravo na povlačenje pristanka: Tamo gdje ste dali pristanak za obradu vaših ličnih podataka, možete povući svoj pristanak u bilo kom trenutku pri čemu se takvo povlačenje odnosi na budući period.
 2. Pravo na pristup ličnim podacima: Možete od nas zatražiti informaciju o ličnim podacima o vama kojima raspolažemo. Pružit ćemo vam primjerak vaših ličnih podataka na zahtjev. Ako budete potraživali dodatne primjerke vaših ličnih podataka, možemo vam naplatiti razumnu naknadu zasnovanu na administrativnim troškovima. Imate pravo na informacije o sigurnosnim mehanizmima za prenos vaših ličnih podataka u zemlju izvan Evropske unije i Evropske ekonomske zone ako zatražite da vam potvrdimo da li obrađujemo vaše lične podatke ili ne i da li prenosimo vaše lične podatke u zemlju koja je izvan Evropske unije i Evropske ekonomske zone.
 3. Pravo na ispravak: Možete od nas zatražiti ispravak netačnih ili nepotpunih ličnih podataka o vama. Poduzimamo razumne napore da lične podatke u našem posjedu ili pod našom kontrolom, a koji se koriste na kontinuiranoj osnovi, održavamo preciznim, potpunim, aktuelnim i relevantnim, na osnovu najnovijih informacija koje su nam dostupne.
 4. Pravo na ograničenje: Možemo vam odobriti ograničenje obrade vaših ličnih podataka ako:
  1. osporavate tačnost vaših ličnih podataka, tokom perioda neophodnog za provjeru tačnosti,
  2. obrada je protuzakonita i vaš zahtjev se odnosi na ograničenje obrade, a ne na brisanje vaših ličnih podataka,
  3. više nemamo potrebu za vašim ličnim podacima u svrhe obrade, a vi ih trebate za pokretanje, vođenje ili odbranu u pravnim sporovima ili
  4. uložite prigovor na obradu, tokom trajanja provjere da li naši legitimni pravni osnovi imaju prioritet u odnosu na vaše.
 5. Pravo na prenosivost: Imate pravo da dobijete svoje lične podatke koje ste nam pružili te da tamo gdje je to tehnički izvedivo, zahtijevate da prenesemo vaše lične podatke (koje ste nam pružili) drugoj organizaciji ako:
  1. vaše lične podatke obrađujemo automatskim putem;
  2. obradu vaših ličnih podataka zasnivamo na vašem pristanku ili je obrada vaših ličnih podataka neophodna za izvršavanje ili realizaciju ugovora u kojem ste vi ugovorna strana;
  3. vi ste nam pružili svoje lične podatke i
  4. vaše pravo na prenosivost nema negativan učinak na prava i slobode drugih osoba.
  Imate pravo da primite svoje lične podatke u strukturiranom, uobičajeno korištenom i mašinski čitljivom formatu. Vaše pravo na prijem ličnih podataka ne smije negativno uticati na prava i slobode drugih osoba. Vaše pravo na prenos ličnih podataka od nas drugim organizacijama je pravo koje imate ukoliko je takav prenos tehnički izvediv.
 6. Pravo na brisanje: Imate pravo zahtijevati da izbrišemo lične podatke o vama koje obrađujemo. Moramo udovoljiti takvom zahtjevu ako obrađujemo vaše lične podatke, osim kada je obrada neophodna:
  1. za realizaciju prava na slobodu izražavanja i informiranje;
  2. za ispunjavanje zakonskih obaveza kojima je propisana obrada od strane Unije ili države članice zakonom, a kojima smo obuhvaćeni;
  3. u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe naučnih ili istorijskih istraživanja ili u svrhe statističke obrade ili
  4. za pokretanje, vođenje i odbranu u pravnim sporovima.
 7. Pravo na prigovor: U svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu vaših ličnih podataka vezano za vašu konkretnu situaciju pod uslovom da obrada nije zasnovana na vašem pristanku nego na našim legitimnim interesima ili interesima treće strane. U tom slučaju više nećemo obrađivati vaše lične podatke osim u situacijama kada možemo dokazati uvjerljiv pravni osnov i viši interes za obradu ili u svrhu pokretanja, vođenja spora ili odbrane u pravnim sporovima. Ako prigovarate na obradu, navedite da li takođe želite brisanje svojih ličnih podataka, u suprotnom samo ćemo ih ograničiti. Takođe u svakom trenutku imate pravo na prigovor, neovisno o razlogu, na obradu vaših ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga (što uključuje profiliranje u mjeri u kojoj je to vezano za takav direktni marketing) ako je takva obrada zasnovana na našem legitimnom interesu. Ako je korištenje u marketinške svrhe zasnovano na vašem pristanku, možete povući pristanak (pogledajte iznad).
 8. Pravo na ulaganje žalbe: Možete uložiti žalbu kod lokalnog nadzornog tijela za zaštitu podataka ili kod bilo kojeg drugog tijela za zaštitu podataka u Evropskoj uniji. Međutim, bili bismo vam zahvalni ako prvo kontaktirate nas kako bismo pokušali riješiti vaš problem - kontakt detalje možete pronaći ispod.

Svoja prava u odnosu na nas možete realizovati popunjavanjem ovog obrasca, koji nam pomaže da adekvatno obradimo vaš zahtjev. Internetski obrazac sadrži informacije koje su nam neophodne za potvrdu vašeg identiteta i razmatranje vašeg zahtjeva. Za zahtjeve podnesene putem telefona ili e-pošte potrebno je da nam pružite dovoljno informacija koje će nam omogućiti da u razumnoj mjeri potvrdimo da ste vi osoba čije smo lične podatke prikupili te da opišete svoj zahtjev uz dovoljno detalja kako biste nam omogućili da ga odgovarajuće razmotrimo i odgovorimo na njega. Ukoliko ne budemo u mogućnosti da potvrdimo vaš identitet u zahtjevima za pristup i brisanje koristeći pružene informacije, možemo zatražiti dodatne informacije.

Ova prava možete koristiti u odnosu na sve udružene kontrolore pomenute u ovom obavještenju.

6. Kontakt informacije

Kako biste ostvarili svoja prava, koristite prethodno spomenuti odgovarajući elektronski obrazac. Ako imate bilo kakvih drugih pitanja vezanih za zaštitu ličnih podataka, možete direktno kontaktirati kompaniju Vcag d.o.o. koja je u ovom obavještenju o privatnosti navedena kao zajednički kontrolor, putem ovdje navedenih podataka za kontakt: https://www.volvocars.com/ba.

Takođe možete kontaktirati službenika za zaštitu podataka kompanije Volvo Car Corporation na sljedeći način:

Kompanija: Volvo Car Corporation

Poštanska adresa: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Geteburg, Švedska

Adresa e-pošte: globdpo@volvocars.com

7. Izmjene naše Obavijesti o privatnosti

Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, da u bilo kojem trenutku izmijenimo svoja pravila o privatnosti i ažuriramo i izmijenimo ovu obavijest o privatnosti. Iz tog razloga, preporučujemo vam da se kontinuirano informišete putem ove obavijesti o privatnosti. Ova obavijest o privatnosti je važeća od datuma naznačenom na vrhu dokumenta. Obrađivat ćemo vaše lične podatke na način koji je u skladu s obavijesti o privatnosti pod kojom su prikupljeni, osim ako nemamo vaš pristanak da se prema njima odnosimo drugačije.