Article version 2021.186.0

Obavještenje o privatnosti – Volvo ID

Na snazi od:

Objavljeno u:

Ovaj dokument opisuje kako kompanija Volvo Cars (kako je u nastavku definisana) obrađuje vaše lične podatke kada kreirate i koristite Volvo ID račun za pristup uslugama unutar digitalne grupe kompanije Volvo Cars (u daljem tekstu „Volvo ID račun").

U nastavku možete pronaći:

1. Ko smo mi

Kompanija Volvo Car Corporation odgovorna je za obradu ličnih podataka vezanih za izradu i korištenje Volvo ID računa, a sjedište iste je na adresi Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31, Göteborg, Švedska, te matični broj kompanije je 556074-3089, u daljnjem tekstu „kompanija Volvo cars ",„mi" ili „mi".

2. Koje lične podatke prikupljamo i zašto

Izrada i korištenje Volvo ID računa za pristup uslugama unutar digitalne grupe kompanije Volvo Cars uključuje obradu sljedećih kategorija ličnih podataka:

Prikupljamo vaše podatke za identifikaciju (kao što su ime i prezime, telefonski broj, željeni jezik, država, adresa e-pošte i šifra) da bismo izradili račun, omogućili vam pristup uslugama Volvo Cars za koje je potreban Volvo ID račun i komunicirali s vama u vezi s vašim Volvo ID računom. Pravni osnov ove obrade podataka je izvršavanje ugovora koji ste sklopili s kompanijom Volvo Cars ((čl. 6.1.b) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)).

Za pružanje sažetka vašeg Volvo ID računa i povezanih usluga na Volvo ID portalu obrađujemo vaš Volvo ID, informacije o vozilu (VIN broj, detalji automobila) i usluge povezane sa vašim Volvo ID računom. Pravni osnov za ovu obradu je legitimni interes ((član 6.1.f) GDPR) za naznačavanje svih vozila i usluga povezanih sa vašim Volvo ID računom.

Takođe obrađujemo vaše lične podatke u svrhu rješavanja problema vezanih za izradu ili korištenje Volvo ID računa, kako bismo učinili naš proizvod pouzdanijim. Zbog toga koristimo dio vašeg Volvo ID računa (korisničko ime i korisnički ID). Pravni osnov za to je naš legitimni interes ((čl. 6.1.f) Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR)) kako bi vam osigurali stabilan i pouzdan proizvod.

3. Koliko dugo pohranjujemo vaše podatke

Pohranjivat ćemo vaše lične podatke sve dok posjedujete registrovan Volvo ID račun. Ako izbrišete Volvo ID račun (što možete učiniti putem Volvo ID portala), isti će zajedno s povezanim podacima biti izbrisan trideset (30) dana nakon vašeg zahtjeva za brisanje.

4. S kim dijelimo vaše lične podatke

Naše kategorije obrađivača koji pružaju podršku za Volvo ID su:

 • pružalac usluge za kreiranje računa i potvrdu identiteta;
 • podatkovni hosting
 • distribucija poruka, e-pošte i SMS-ova
 • pružalac usluge rješavanja problema

Navedeni su ugovorom ograničeni u upotrebi vaših ličnih podataka u bilo koje druge svrhe, osim za pružanje usluga nama u skladu sa svakim ugovorom o obradi podataka koji postoji: U pojedinim situacijama, korištenje od strane obrađivača uključuje ograničeni prenos ličnih podataka izvan Evropske unije. Poduzeli smo mjere opreza da takvi prenosi budu ograničeni na najmanju moguću mjeru i da uključuju samo podatke koji vas ne mogu direktno identificirati te stoga predstavljaju veoma nizak rizik u slučaju neovlaštenog otkrivanja.

5. Vaša prava u odnosu na naše obrađivanje podataka

U svojstvu subjekta podataka, vi imate određena zakonska prava zagarantovana Opštom uredbom o zaštiti podataka vezano za lične podatke o vama koje obrađujemo. Ista su ukratko objašnjena u nastavku, a možete ih koristiti popunjavanjem namjenskog obrazaca datog ispod.

 1. Pravo na povlačenje pristanka: Tamo gdje ste dali pristanak za obradu vaših ličnih podataka, možete povući svoj pristanak u bilo kom trenutku pri čemu se takvo povlačenje odnosi na budući period.
 2. Pravo na pristup ličnim podacima: Možete od nas zatražiti informaciju o ličnim podacima o vama kojima raspolažemo. Pružit ćemo vam primjerak vaših ličnih podataka na zahtjev. Ako budete potraživali dodatne primjerke vaših ličnih podataka, možemo vam naplatiti razumnu naknadu zasnovanu na administrativnim troškovima. Imate pravo na informacije o sigurnosnim mehanizmima za prenos vaših ličnih podataka u zemlju izvan Evropske unije i Evropske ekonomske zone ako zatražite da vam potvrdimo da li obrađujemo vaše lične podatke ili ne i da li prenosimo vaše lične podatke u zemlju koja je izvan Evropske unije i Evropske ekonomske zone.
 3. Pravo na ispravak: Možete od nas zatražiti ispravak netačnih ili nepotpunih ličnih podataka o vama. Poduzimamo razumne napore da lične podatke u našem posjedu ili pod našom kontrolom, a koji se koriste na kontinuiranoj osnovi, održavamo preciznim, potpunim, aktuelnim i relevantnim, na osnovu najnovijih informacija koje su nam dostupne.
 4. Pravo na ograničenje: Možemo vam odobriti ograničenje obrade vaših ličnih podataka ako:
  1. osporavate tačnost vaših ličnih podataka, tokom perioda neophodnog za provjeru tačnosti,
  2. obrada je protuzakonita i vaš zahtjev se odnosi na ograničenje obrade, a ne na brisanje vaših ličnih podataka,
  3. više nemamo potrebu za vašim ličnim podacima u svrhe obrade, a vi ih trebate za pokretanje, vođenje ili odbranu u pravnim sporovima ili
  4. uložite prigovor na obradu, tokom trajanja provjere da li naši legitimni pravni osnovi imaju prioritet u odnosu na vaše.
 5. Pravo na prenosivost: Imate pravo da dobijete svoje lične podatke koje ste nam pružili te da tamo gdje je to tehnički izvedivo, zahtijevate da prenesemo vaše lične podatke (koje ste nam pružili) drugoj organizaciji ako:
  1. vaše lične podatke obrađujemo automatskim putem;
  2. obradu vaših ličnih podataka zasnivamo na vašem pristanku ili je obrada vaših ličnih podataka neophodna za izvršavanje ili realizaciju ugovora u kojem ste vi ugovorna strana;
  3. vi ste nam pružili svoje lične podatke i
  4. vaše pravo na prenosivost nema negativan učinak na prava i slobode drugih osoba.
  Imate pravo da primite svoje lične podatke u strukturiranom, uobičajeno korištenom i mašinski čitljivom formatu. Vaše pravo na prijem ličnih podataka ne smije negativno uticati na prava i slobode drugih osoba. Vaše pravo na prenos ličnih podataka od nas drugim organizacijama je pravo koje imate ukoliko je takav prenos tehnički izvediv.
 6. Pravo na brisanje: Imate pravo zahtijevati da izbrišemo lične podatke o vama koje obrađujemo. Moramo udovoljiti takvom zahtjevu ako obrađujemo vaše lične podatke, osim kada je obrada neophodna:
  1. za realizaciju prava na slobodu izražavanja i informiranje;
  2. za ispunjavanje zakonskih obaveza kojima je propisana obrada od strane Unije ili države članice zakonom, a kojima smo obuhvaćeni;
  3. u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe naučnih ili istorijskih istraživanja ili u svrhe statističke obrade ili
  4. za pokretanje, vođenje i odbranu u pravnim sporovima.
 7. Pravo na prigovor: U svakom trenutku možete uložiti prigovor na obradu vaših ličnih podataka vezano za vašu konkretnu situaciju pod uslovom da obrada nije zasnovana na vašem pristanku nego na našim legitimnim interesima ili interesima treće strane. U tom slučaju više nećemo obrađivati vaše lične podatke osim u situacijama kada možemo dokazati uvjerljiv pravni osnov i viši interes za obradu ili u svrhu pokretanja, vođenja spora ili odbrane u pravnim sporovima. Ako prigovarate na obradu, navedite da li takođe želite brisanje svojih ličnih podataka, u suprotnom samo ćemo ih ograničiti. Takođe u svakom trenutku imate pravo na prigovor, neovisno o razlogu, na obradu vaših ličnih podataka u svrhe direktnog marketinga (što uključuje profiliranje u mjeri u kojoj je to vezano za takav direktni marketing) ako je takva obrada zasnovana na našem legitimnom interesu. Ako je korištenje u marketinške svrhe zasnovano na vašem pristanku, možete povući pristanak (pogledajte iznad).
 8. Pravo na ulaganje žalbe: Možete uložiti žalbu kod lokalnog nadzornog tijela za zaštitu podataka ili kod bilo kojeg drugog tijela za zaštitu podataka u Evropskoj uniji. Međutim, bili bismo vam zahvalni ako prvo kontaktirate nas kako bismo pokušali riješiti vaš problem - kontakt detalje možete pronaći ispod.

Svoja prava u odnosu na nas možete realizovati popunjavanjem ovog obrasca, koji nam pomaže da adekvatno obradimo vaš zahtjev. Internetski obrazac sadrži informacije koje su nam neophodne za potvrdu vašeg identiteta i razmatranje vašeg zahtjeva. Za zahtjeve podnesene putem telefona ili e-pošte potrebno je da nam pružite dovoljno informacija koje će nam omogućiti da u razumnoj mjeri potvrdimo da ste vi osoba čije smo lične podatke prikupili te da opišete svoj zahtjev uz dovoljno detalja kako biste nam omogućili da ga odgovarajuće razmotrimo i odgovorimo na njega. Ukoliko ne budemo u mogućnosti da potvrdimo vaš identitet u zahtjevima za pristup i brisanje koristeći pružene informacije, možemo zatražiti dodatne informacije.

6. Kontakt informacije

Da biste realizirali svoja prava pogledajte odjeljak 5 iznad. Ako imate bilo kakvih drugih pitanja vezanih za zaštitu ličnih podataka, možete nas kontaktirati na sljedeće načine:

Kompanija Volvo Car Corporation

Poštanska adresa: Assar Gabrielssons väg, SE-405 31, Göteborg, Švedska

Adresa e-pošte: globdpo@volvocars.com

7. Izmjene naše Obavijesti o privatnosti

Zadržavamo pravo, prema vlastitom nahođenju, da u bilo kojem trenutku izmijenimo svoja pravila o privatnosti i ažuriramo i izmijenimo ovu obavijest o privatnosti. Obavijestit ćemo vas kad god napravimo značajnije izmjene ovog obavještenja, a posebno u situacijama kada je ovo obavještenje osnov za vaš pristanak. Ova obavijest o privatnosti je važeća od datuma naznačenom na vrhu dokumenta.