Záruka Volvo Selekt

Při zakoupení ojetého vozu od autorizovaného partnera pro prodej a servis vozů Volvo, který je prodáván v rámci programu Volvo Selekt, získáte zdarma záruku na 12 měsíců. Ta Vám přináší obdobné výhody a klid na duši jako záruka na nové vozy. Navíc si můžete záruku pro vozy Volvo Selekt prodloužit o další 1 až 2 roky a mít tak na ojetý vůz záruku až 3 roky.

Záruka Volvo Selekt kryje poruchu mechanického nebo elektrického dílu, jež má za následek jeho nefunkčnost způsobenou jiným důvodem, než je běžné opotřebení či užívání vozidla v rozporu s pravidly stanovenými výrobcem, přičemž takový díl bude majiteli vozidla autorizovaným partnerem pro prodej a servis vozů Volvo zdarma vyměněn nebo opraven. V rámci záruky Volvo Selekt jsou hrazeny veškeré náklady za práci a materiál, a to přirozeně i v případě opakovaných oprav.

Předmětem záruky Volvo Selekt jsou všechny mechanické a elektrické díly vozidla uvedené v původní specifikaci výrobce, s výjimkou:

- výfukového systému, pneumatik a baterie

- položek, které jsou předmětem seřízení nebo výměny při běžných servisních úkonech či údržbě

- vad karoserie, laku skel a škod způsobených třetích materiálů a vnějšími vlivy.

Záruka Volvo Selekt se rovněž nevztahuje na žádnou opravu nebo výměnu, jejíž provedení je nutné v přímém důsledku:

- normálního (běžného) opotřebení

- nedodržení řádného udržování vozidla v souladu s plány údržby a servisními pokyny společnosti Volvo

- nedodržení používání dílů a kapalin předepsaných společností Volvo (nebo tzv. dílů srovnatelné kvality)

- poškození následkem nedbalosti, nehody nebo nesprávného používání

- jakékoli úpravy vozidla nebo jeho součástí, včetně (nikoli však výhradně) úprav motoru, které nejsou schváleny výrobcem vozidla

- míchání odlišných typů paliva nebo používání nedoporučeného paliva; to se týká všech motorů.

Za účelem zachování záruky Volvo Selekt je nutné zajistit provedení pravidelných servisních prohlídek v souladu se servisními podmínkami konkrétního vozidla Volvo, které jsou poskytnuty při předání vozidla prvnímu majiteli. Každá servisní prohlídka musí být provedena nejpozději do jednoho měsíce nebo do ujetí 1250 kilometrů od stanoveného servisního intervalu a rovněž dodržovat základní podmínky pro zachování záruky na nový vůz, resp. podmínky popsané detailně níže ve smluvních podmínkách záruky Volvo Selekt.

V případě, že se projeví vada, požádejte autorizovaného partnera pro prodej a servis vozů Volvo, aby Vám sdělil příčinu poruchy, a v případě, že se na závadu vztahuje prodloužená záruka, autorizovaný partner pro prodej a servis vozů Volvo Vám závadu bezplatně opraví.

Záruka Volvo Selekt je platná v Evropě a zahrnuje území Andorry, Belgie, Běloruska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Černé Hory, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Gibraltaru, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Lichtenštejnska, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Monaka, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, San Marina, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka. Nároky z prodloužené záruky můžete čerpat u autorizovaného partnera pro prodej a servis vozů Volvo v kterékoli z uvedených zemí.

Záruka Volvo Selekt je spojena s konkrétním vozidlem a je tak převoditelná i v případě, že vozidlo prodáte dalšímu majiteli.

Upozornění: Jakmile vyprší platnost záruky, všechny náklady na opravy již ponese majitel vozu.