Apple CarPlay

Apple® CarPlay®*

Aktualizováno 1/21/2020

Apple® CarPlay®*

CarPlay umožní poslouchat hudbu, telefonovat, dostávat pokyny, přijímat/vysílat zprávy a používat systém Siri a přesto se stále soustředit na jízdu.

P5/P6-1746-Apple CarPlay

Systém CarPlay funguje s vybranými zařízeními iOS. Pokud vozidlo nepodporuje CarPlay, je možné nainstalovat tuto výbavu zpětně. Pokud chcete nainstalovat CarPlay, kontaktujte prodejce.

Informace o podporovaných aplikacích a kompatibilních zařízeních iOS najdete na webové stránce Apple: www.apple.com/ios/carplay/. Pokud byste používali aplikace, které nejsou kompatibilní se systémem CarPlay, může někdy dojít k přerušení spojení mezi zařízením a vozidlem. Upozorňujeme, že společnost Volvo nenese odpovědnost za obsah systému CarPlay.

Při použití mapové navigace přes CarPlay není na displeji řidiče ani na head-up displeji k dispozici navádění - navádění je k dispozici pouze na středovém displeji.

Pokud se navigace spustí přes Apple CarPlay, nativní navádění trasy po jednotlivých odbočkách bude ukončeno.

Aplikace CarPlay lze ovládat přes středový displej, zařízení iOS nebo pomocí klávesnice na volantu vpravo (platí pro některé funkce). Aplikace lze rovněž ovládat hlasem pomocí systému Siri. Dlouhým stisknutím tlačítka na volantu spustíte ovládání hlasem pomocí systému Siri a krátkým stisknutím aktivujete vlastní hlasové ovládání vozidla. Pokud Siri přerušuje příliš brzy, podržte na volantu stisknuté tlačítko Apple a CarPlay jsou registrované obchodní známky, které vlastí Apple Inc..

Používáním Apple CarPlay souhlasíte s těmito podmínkami: Apple CarPlay je služba, kterou poskytuje firma Apple Inc. podle svých podmínek. Společnost Volvo Cars tudíž za Apple CarPlay nebo její funkce/aplikace nenese odpovědnost. Při používání Apple CarPlay jsou některé informace z vašeho vozidla (včetně vaší polohy) přenášeny do vašeho iPhonu. V souvislosti se společností Volvo Cars nesete plnou odpovědnost za své používání funkce Apple CarPlay nebo její používání jinými osobami.


Pomohlo to?