Telefon

Spravování textových zpráv

Platí pouze na některých trzích. Další informace vám poskytne prodejce Volvo.

Aktualizováno 1/21/2020

Spravování textových zpráv

Platí pouze na některých trzích. Další informace vám poskytne prodejce Volvo.

Práce se zprávami ve vozidle na telefonu připojeném prostřednictvím Bluetooth.

V některých telefonech se musí aktivovat funkce zpráv. Některé telefony nejsou kompatibilní. V tomto případě nezobrazí kontakty ani zprávy ve vozidle.

Spravování textových zpráv na středovém displeji

Textové zprávy se zobrazují na středovém displeji pouze, pokud je zvoleno toto nastavení.

P5–1507–App-Messages

Stisknutím tlačítka Zprávy v zobrazení aplikací můžete spravovat textové zprávy na středovém displeji.

Čtení textových zpráv na středovém displeji

P5/P6-1746-Read out text message

Stisknutím ikony se zpráva přečte nahlas.

Odesílání textových zpráv na středovém displeji

Zprávy přes vozidlo lze odesílat jen u některých telefonů.

Můžete odpovědět na zprávu nebo vytvořit novou zprávu.

  • Odpověď na zprávu - klepněte na kontakt, na jehož zprávu chcete odpovědět. Potom klepněte na Přijmout.
  • Vytvořte novou zprávu - klepněte na Vytvořit novou. Zvolte kontakt nebo napište číslo.

Vytvořte zprávu.

Stiskněte tlačítko Odeslat.

Spravování textových zpráv na displeji řidiče

Textové zprávy se zobrazují na displeji řidiče pouze, pokud je zvoleno toto nastavení.

Čtení nové textové zprávy na displeji řidiče

Pokud chcete, aby zpráva byla přečtena nahlas, zvolte na klávesnici na volantu Přečíst.

Diktování odpovědi na displeji řidiče

Po přečtení textové zprávy lze, pokud je vozidlo připojeno k internetu, krátce odpovědět a nadiktovat odpověď.

Na klávesnici na volantu stiskněte Přijmout. Otevře se dialog pro diktování.

Upozornění na zprávu

Upozornění lze aktivovat a deaktivovat v nastaveních textových zpráv.


Pomohlo to?