Kombiinstrument

Kombiinstrument - kontrolsymbolernes betydning

Opdateret 7/23/2018

Kontrolsymbolerne advarer føreren om, at en funktion er aktiveret, at et system er i gang, eller at der er opstået en fejl eller mangel.

Kontrolsymboler

Symbol

Betydning

Fejl i ABL-systemet

Udstødningsrensningssystem

Fejl i ABS-systemet

Tågebaglys tændt

Stabilitetssystem

Stabilitetssystem, sport-position

Motorforvarmer

Lav stand i brændstoftanken

Information - læs displayteksten

Fjernlys tændt

Venstre blinklys

Højre blinklys

Fejl i ABL-systemet

Symbolet lyser, hvis der er opstået en fejl i ABL-funktionen (Active Bending Lights).

Udstødningsrensningssystem

Hvis symbolet tændes efter motorstart, kan det skyldes fejl i bilens udstødningsrensningssystem. Kør til et værksted for kontrol. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted.

Fejl i ABS-systemet

Hvis symbolet tændes, fungerer systemet ikke. Det normale bremsesystem fungerer fortsat, men uden ABS.

Stands bilen på et sikkert sted, og sluk for motoren.

Start motoren igen.

Kør til et autoriseret Volvo-værksted for at få ABS-systemet kontrolleret, hvis symbolet bliver ved med at lyse. Volvo anbefaler, at du henvender dig til et autoriseret Volvo-værksted.

Tågebaglys tændt

Symbolet lyser, når tågebaglyset er tændt.

Stabilitetssystem

Et blinkende symbol angiver, at stabilitetssystemet er i funktion. Hvis symbolet lyser konstant, er der opstået en fejl i systemet.

Stabilitetssystem, sport-position

Sport-positionen giver mulighed for en mere aktiv køreoplevelse. Systemet registrerer, om brug af speeder, ratbevægelser og kørsel i sving er mere aktiv end ved normal kørsel, og giver mulighed for kontrolleret udskridning med bagenden op til et vist niveau, før det griber ind og stabiliserer bilen.

Motorforvarmer

Symbolet tændes, når motoren forvarmes. Forvarmning sker for det meste på grund af lav temperatur.

Lav stand i brændstoftanken

Når symbolet tændes, er niveauet i brændstoftanken lavt. Fyld brændstof på snarest.

Information - læs displayteksten

Informationssymbolet tændes i kombination med tekst på informationsdisplayet, når der forekommer en afvigelse i ét af bilens systemer. Meddelelsen slukkes ved at trykke på OK-knappen, se Menubetjening - kombiinstrument, eller forsvinder automatisk efter et stykke tid (tidsrummet varierer efter, hvilken funktion der angives). Informationssymbolet kan også tændes i kombination med andre symboler.

Note

Når en servicemeddelelse vises, slukkes symbolet og meddelelsen ved hjælp af OK-knappen, eller slukker automatisk efter et stykke tid.

Fjernlys tændt

Symbolet lyser, når fjernlyset er tændt, samt ved brug af overhalingslys.

Venstre/højre blinklys

Begge blinkersymboler blinker, når der bruges advarselsblinklys.


Hjalp dette?