Låsning/oplåsning

Låsning/oplåsning - bagklap

Opdateret 7/23/2018

Bagklappen kan åbnes, låses og låses op på flere måder.

Manuel åbning

Gummiplade med elektrisk kontakt.

Gummiplade med elektrisk kontakt.

Bagklappen holdes lukket af en elektrisk lås. For at åbne:

  1. Tryk let på den brede af de to gummibelagte trykplader under det udvendige håndtag - låsen udløses.
  2. Løft i det udvendige håndtag for at åbne klappen helt.

Vigtigt

  • Kun meget lidt kraft er nødvendig for at løsne bagklappens lås - tryk bare let på den gummibelagte plade.
  • Læg ikke løftekraften på gummipladen ved åbning af bagklappen - løft i håndtaget. For stor kraft kan beskadige gummipladens elektriske kontakt.

Oplåsning med fjernbetjening

Med fjernbetjeningens -knap kan alarmen for bagklappen alene deaktiveres* og låses op.

Lås-indikatoren på instrumentpanelet holder op med at blinke for at vise, at hele bilen ikke er låst, og alarmens* niveau- og bevægelsessensorer og sensorerne for åbning af bagklappen slås fra.

Dørene forbliver låst og alarmeret.

  • Bagklappen låses op, men er fortsat lukket - tryk let på den gummibelagte trykplade under det udvendige håndtag, og løft klappen.

Hvis klappen ikke åbnes inden for to minutter, låses den igen, og alarmen aktiveres igen.

Oplåsning indefra

Oplåsning af bagklap
          

For at låse bagklappen op:

Tryk på belysningspanelets knap. (1)

Klappen låses op og kan åbnes inden for 2 minutter (hvis bilen er låst indefra).

Låsning med fjernbetjening

Tryk på fjernbetjeningens låseknap , se Fjernbetjening – funktioner.

Lås-indikatoren på instrumentpanelet begynder at blinke, hvilket betyder, at bilen er låst, og alarmen* er blevet aktiveret.


Hjalp dette?