Kørsel med anhænger

Anhænger-stabilisator – TSA

Opdateret 7/23/2018

Funktionen Anhænger-stabilisator (TSA - Trailer Stability Assist) har til opgave at stabilisere en bil med tilkoblet anhænger i situationer, hvor vognen er kommet i slinger.

Anhænger-stabilisatoren indgår i Stabilitets- og traktionskontrolsystemet (DSTC - Dynamic Stability and Traction Control).

Funktion

At en bil med anhænger ender i slinger, kan opstå for alle kombinationer af biler og anhængere. Normalt kræves der høje hastigheder, for at det sker. Men hvis anhængeren er overlæsset eller har lasten forkert fordelt, f.eks. for langt bagude, er der risiko for slinger, også ved lavere hastigheder, 70-90 km/t.

Der kræves en udløsende faktor, for at slinger begynder, f.eks.:

  • Bil med anhænger udsættes for en pludselig kraftig sidevind.
  • Bil med anhænger kører på ujævn vejbane eller i et hul.
  • Kraftige ratbevægelser.

Betjening

Når slinger først er kommet i gang, kan den blive vanskelig eller umulig at dæmpe, hvilket gør vognen svær at kontrollere med risiko for at ende i f.eks. den forkerte kørebane eller uden for vejbanen.

Anhænger-stabilisatoren overvåger kontinuerligt bilens bevægelser, specielt til siden. Hvis der registreres slinger, sker individuel bremseregulering på forhjulene, hvilket giver en stabiliserende effekt på vognen. Oftest er dette tilstrækkeligt til at føreren kan få kontrol over bilen igen.

Hvis slinger ikke afdæmpes på trods af stabilisatorens første indgriben, bremses vognen med alle hjul kombineret med, at motorens drivkraft reduceres. Når slinger er dæmpet lidt efter lidt, og vognen igen er stabil, afbryder systemet reguleringen, og føreren får igen fuld kontrol over bilen. For nærmere oplysninger, se Stabilitets- og traktionskontrolsystem (DSTC) - betjening

Øvrigt

Anhænger-stabilisatorens indgriben kan ske i hastighedsintervallet 60-160 km/t.

Note

TSA-funktionen slås fra, hvis føreren vælger Sport-funktion, se Stabilitets- og traktionskontrolsystem (DSTC).

Indgriben fra stabilisatoren kan udeblive, hvis føreren med kraftige ratbevægelser forsøger at ophæve slinger, da systemet så ikke kan afgøre, om det er anhængeren eller føreren, der forårsager slinger.

Når stabilisatoren er i funktion, blinker kombiinstrumentets DSTC-symbol.


Hjalp dette?