Afstandskontrol

Afstandskontrol*

Opdateret 7/23/2018

Funktionen Afstandskontrol (Distance Alert) advarer føreren om, at tidsafstanden til forankørende køretøjer bliver for kort.

Afstandskontrollen er aktiv ved hastigheder over 30 km/t (20 mph) og reagerer kun på forankørende køretøjer i samme kørselsretning. For modkørende, langsomtkørende eller stillestående køretøjer gives ingen afstandsinformation.

Note

Afstandskontrollen er deaktiveret, når den adaptive fartpilot er aktiveret.

Advarsel

Afstandskontrollen reagerer kun, hvis afstanden til forankørende køretøjer er kortere end den forudindstillede værdi - ens eget køretøjs hastighed påvirkes ikke.

Head-up-display*

P5-1646-S+V90-Avståndsvarning i HUD

Symbol på forruden for afstandskontrol

Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.

.

Hvis bilen er udstyret med head-up-display, vises et symbol på forruden, så længe tidsafstanden til det forankørende køretøj er mindre end den forudindstillede værdi. Dette forudsætter dog, at funktionen Vis førerhjælp i head-up display er aktiveret via indstillinger i bilens menusystem - fremgangsmåden fremgår af afsnittet "Head-up-display".

Note

Det kan være svært at se information på forruden i stærkt sollys og ved brug af solbriller.


Hjalp dette?