Pilot Assist

Pilot Assist*

Opdateret 7/23/2018

Pilot Assist hjælper føreren med at køre mellem vognbanens sidemarkeringer med styreassistance og at holde en jævn hastighed kombineret med en på forhånd valgt tidsafstand til det forankørende køretøj.

Funktionen Pilot Assist giver en mere komfortabel kørsel og en mere afslappende køreoplevelse, f.eks. på lange ture på motorveje med jævn trafik.

P5-1507-ACC QA Funktionsöversikt

Kamera- og radarenheden måler afstanden til det forankørende køretøj og registrerer sidemarkeringer

Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.

.

Kamera- og radarenhed
Afstandsmåler
Måler, sidemarkeringer

Føreren vælger den ønskede hastighed og tidsafstand til det forankørende køretøj. Pilot Assist læser afstanden til det forankørende køretøj og vognbanens sidemarkeringer på vejen med kamera- og radarenheden. Den forudindstillede tidsafstand holdes gennem automatisk hastighedstilpasning samtidig med at, styreassistance hjælper med at placere ens egen bil inden for kørebanen.

Pilot Assist styreassistance baseres på en afvejning af den forankørende køretøjs rute og kørebanens sidemarkeringer. Føreren kan når som helst ignorere anbefalingen om styring Pilot Assist og styre i en anden retning, f.eks. for at skifte kørebane eller undgå forhindringer på vejen.

Hvis Pilot Assist ikke kan fortolke vognbanen entydigt, f.eks. hvis kamera- og radarenheden ikke kan se vognbanens sidemarkeringer, lukker Pilot Assist midlertidigt for styreassistance, men genoptager den, hvis vognbanen igen kan fortolkes. Funktionerne hastigheds- og afstandsregulering forbliver dog fortsat aktive.

Note

Pilot Assist styreassistance slås fra og til uden varsel.

P5-1617-PilotAssist2 Symbol Steering Standby

Den aktuelle status for styreassistance vises med ratsymbolets farve:

• GRØNT rat angiver aktiv styreassistance

• GRÅT rat (som på billedet) angiver deaktiveret styreassistance.

Advarsel

Pilot Assist er et hjælpemiddel, der ikke kan håndtere alle trafik-, vejr- og vejforhold.

Føreren skal altid have opmærksomheden henvendt på trafikforholdene og gribe ind, hvis Pilot Assist ikke giver passende styreassistance eller holder passende hastighed eller passende tidsafstand.

Læs alle afsnit om funktionen i instruktionsvejledningen for at lære om dens begrænsninger, som føreren skal være opmærksom på, før funktionen anvendes.

Pilot Assist må kun anvendes, hvis der er klare vognbanelinjer malet på vejbanen på hver side af vognbanen. Enhver anden brug øger risikoen for kontakt med de omgivende forhindringer, der ikke registreres af funktionen.

Føreren er altid ansvarlig for, hvordan bilen styres, og at den rigtige tidsafstand og hastighed holdes, også når Pilot Assist bruges.

Pilot Assist regulerer hastigheden med gasgivning og opbremsninger. Det er normalt, at bremserne afgiver svage lyde, når de bruges til justering af hastigheden.

Pilot Assist søger at regulere hastigheden på en smidig måde. I situationer, der kræver hurtig opbremsning, skal føreren selv bremse. Dette gælder ved store hastighedsforskelle, eller hvis en forankørende bil bremser kraftigt. På grund af kamera- og radarenhedens begrænsninger kan en opbremsning komme uventet eller helt udeblive.

Pilot Assist tilstræber at følge forankørende køretøjer i samme vejbane med en af føreren indstillet tidsafstand. Hvis radarenheden ikke kan se et forankørende køretøj, vil bilen i stedet holde fartpilotens indstillede og gemte hastighed. Dette sker, selvom det forankørende køretøjs hastighed stiger og overstiger den lagrede hastighed.

For biler med automatgear gælder:

  • Pilot Assist kan følge et andet køretøj ved hastigheder fra stillestående op til 200 km/t (125 mph).
  • Pilot Assist kan yde styreassistance fra næsten stillestående op til 140 km/t (87 mph).

For biler med manuel gearkasse gælder:

  • Pilot Assist kan følge et andet køretøj ved hastigheder fra 30 km/t(20 mph) op til 200 km/t (125 mph).
  • Pilot Assist kan yde styreassistance fra 30 km/t(20 mph) op til 140 km/t(87 mph).

Advarsel

Pilot Assist er ikke et kollisionsforebyggende system. Føreren skal gribe ind, hvis systemet ikke registrerer et forankørende køretøj.

Pilot Assist bremser ikke for mennesker, dyr, genstande, små køretøjer (f.eks. cykler eller motorcykler), lave påhængsvogne/trailere eller modkørende, langsomtkørende eller stillestående køretøjer.

Brug ikke Pilot Assist f.eks. i bytrafik, vejkryds, isglatte veje, meget vand eller sjap på vejbanen, kraftig regn/snefald, dårlig sigtbarhed, snoede veje, fra- og tilkørsler, eller med en påhængsvogn tilkoblet bilen.

Vigtigt

Vedligeholdelse af komponenter i Pilot Assist må kun udføres på værksted. Et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Oversigt

Knapper

P5-1646-PilotAssist2 Manöverknappar & symbol

Knapper og symboler for funktioner

Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.

.

Øger den lagrede hastighed eller genaktiverer Pilot Assist og genoptager den lagrede hastighed og tidsafstand
Aktiverer/deaktiverer Pilot Assist
Skifter fra Pilot Assist til adaptiv fartpilot
Reducerer gemt hastighed
Øger afstanden til forankørende køretøjer
Skifter fra adaptiv fartpilot til Pilot Assist
Mindsker afstanden til forankørende køretøjer
Funktionssymbol
Symboler for målbil og tidsafstand til forankørende køretøj
Symbol for aktiveret/deaktiveret styreassistance

Førerdisplay

P5-1507-ACC Mätargrafik

Angivelse af hastigheder

Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.

.

Gemt hastighed
Forankørende køretøjers hastighed.
Ens egen bils hastighed.

Forskellige kombinationer af symboler, alt efter trafiksituationen, kan ses i afsnittet "Symboler og meddelelser for Pilot Assist".

Advarsel ved kollisionsrisiko

P5-1617-v54x-CitySafety Princip m Koll-varning

Lyd og symbol for kollisionsadvarsel

Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.

Akustisk advarselssignal for kollisionsrisiko
Advarselssymbol for kollisionsrisiko
Afstandsmåling med kamera- og radarenhed

Pilot Assist bruger ca. 40 % af driftsbremsens kapacitet. Hvis bilen skal bremses kraftigere, end hvad Pilot Assist har mulighed for, og føreren ikke bremser, aktiveres en advarselslampe og advarselslyd for at gøre føreren opmærksom på, at omgående indgriben er påkrævet.

Advarsel

Pilot Assist advarer kun om køretøjer, som dens kamera- og radarenhed har registreret. Derfor kan en advarsel udeblive eller ske med forsinkelse. Vent ikke på en advarsel, men brems, når det er nødvendigt.

Head-up-display*

P5-1507 HUD collision warning

Symbol på forruden for kollisionsfare

Bemærk: Billedet er skematisk - detaljer kan variere afhængigt af bilmodel.

.

Hvis bilen er udstyret med head-up-display, vises advarslen på forruden med et blinkende symbol.

Note

Det kan være svært at se information på forruden i stærkt sollys og ved brug af solbriller.


Hjalp dette?