Dæk

TM (Tyre Monitor)*

Opdateret 7/23/2018

TM (Tyre Monitor)-systemet registrerer dækkenes rotationshastighed for at kunne afgøre, om de har korrekt dæktryk. Hvis trykket er for lavt, ændres dækkets diameter og dermed rotationshastigheden. Ved at sammenligne dækkene med hinanden kan systemet afgøre, om et eller flere dæk har for lavt tryk.

Besked

Hvis dæktrykket er for lavt, tændes advarselslampen () på kombiinstrumentet, og en af følgende meddelelser vises:

 • Dæktryk lavt Kontroller højre fordæk
 • Dæktryk lavt Kontroller venstre fordæk
 • Dæktryk lavt Kontroller højre bagdæk
 • Dæktryk lavt Kontroller venstre bagdæk
 • Dæktryk lavt Kontroller dæk
 • Dæktrykssystem Service påkrævet

Vigtigt

Hvis der opstår en fejl i TM-systemet, vil advarselslampen på kombiinstrumentet blinke i ca. 1 minut og derefter lyse konstant. Der vises også en meddelelse på kombiinstrumentet.

Systemet erstatter ikke almindelig vedligeholdelse af dæk.

TM-rekalibrering

For at TM skal kunne fungere korrekt, skal der bestemmes en referenceværdi for dæktrykket. Dette skal gøres, hver gang der skiftes dæk, eller dæktrykket ændres.

Rekalibrering

      

Indstillinger foretages ved hjælp af midterkonsollens knapper, se MY CAR.

Slå tændingen fra.

Pump dækkene til det ønskede tryk ifølge dæktryksmærkaten på dørstolpen i førersiden (mellem for- og bagdør), og vælg nøgleposition II, se Nøglepositioner - funktioner på forskellige niveauer.

Vælg menusystemet MY CAR for at åbne menuerne til dækovervågning.

Vælg Kalibrér dæktryk og tryk på OK.

Start og kør bilen.

Rekalibrering sker, mens bilen køres, og kan afbrydes når som helst. Hvis motoren slukker, mens rekalibrering er i gang, genoptages denne, når bilen køres igen.

Så er TM rekalibreret, og den nye referenceværdi gælder, indtil trin 1-5 udføres igen.

Note

Husk, at TM-systemet skal kalibreres ved hvert dækskift, eller hvis dæktrykket ændres. Hvis nye referenceværdier ikke gemmes, kan systemet ikke fungere korrekt.

Note

 • Efter pumpning af et dæk skal ventilhætten altid sættes på plads igen for at forhindre skader på ventilen forårsaget af grus, snavs og lign.
 • Brug kun ventilhætter af plast. Ventilhætter af metal kan ruste og blive svære at skrue løs.

System- og dækstatus

     

Systemets og dækkenes aktuelle status kontrolleres, se MY CAR.

Vælg menusystemet MY CAR for at åbne menuerne til dækovervågning.

Vælg Dækovervågning.

Status er farvekodet for hvert dæk som følger:

 • Helt grønt: Systemet fungerer normalt, og dæktrykket i alle dæk er lidt over det anbefalede niveau.
 • Gult hjul: Det tilsvarende dæk har for lavt tryk.
 • Alle hjul gule: to eller flere dæk har for lavt tryk.
 • Alle hjul grå: Systemet er midlertidigt utilgængeligt. Det kan være nødvendigt at køre bilen i et par minutter ved en hastighed over 30 km/t, før systemet bliver aktivt igen.
 • Alle hjul grå og meddelelsen Dæktrykssystem Service påkrævet: Der er opstået en fejl i systemet. Kontakt en Volvo-forhandler eller et værksted.

Fjerne advarselsmeddelelser

Hvis en meddelelse om dæktryk er blevet vist og TM-advarselslampen lyser:

Kontroller dæktrykket på det/de angivne dæk med en dæktryksmåler.

Pump dækket/dækkene til korrekt tryk ifølge dæktryksmærkaten på dørstolpen i førersiden (mellem for- og bagdør).

Rekalibrer TM-systemet.

Note

 • TM-systemet gør brug af en såkaldt kompenseret trykværdi, der er baseret på både dæk- og udetemperaturen. Dette bevirker, at dæktrykket kan afvige en smule fra de anbefalede tryk, der er angivet på dæktryksmærkaten på dørstolpen i førersiden (mellem for- og bagdør). Derfor kan det være nødvendigt at pumpe dækkene til et lidt højere tryk for at fjerne en meddelelse om lavt dæktryk.
 • For at undgå forkert dæktryk bør trykket kontrolleres på kolde dæk. Kolde dæk betyder, at dækkene har den samme temperatur som udetemperaturen (ca. tre timer efter, at bilen har kørt). Efter nogle kilometers kørsel bliver dækkene varme og trykket højere.

Advarsel

 • Forkert dæktryk kan føre til dækhavari, hvorved føreren kan miste kontrollen over bilen.
 • Systemet kan ikke indikere pludselige dækskader i forvejen.

Hjalp dette?