Omtanke for klimaet

Klimaforandringerne sker. Som mobilitetsudbyder anerkender vi, at vi er en del af problemet med klimaforandringer og har et ansvar for at tage handling. Ved at reducere emissioner i hele vores værdikæde sigter vi mod at blive en klimaneutral virksomhed inden 2040.

En hvid Volvo XC40, der kører på en iskold vej, vist bagfra.

Handlinger og milepæle

CO2-emissioner pr. bil -40 %

CO2-emissioner pr. bil -40 %

Mellem 2018 og 2025 sigter vi mod at reducere vores samlede CO2-livscyklusemissioner pr. bil med 40 procent. Dette betyder mere end blot at reducere udstødningsemissionerne – elektrificering er ikke nok. Så ud over at reducere udstødningsemissionerne, skal vi også reducere CO2-emissionerne på tværs af vores drift og forsyningskæde.

Udstødningsemissioner -50 %

Mere end halvdelen af vores samlede emissioner pr. bil stammer fra udstødningsrøret. Derfor vil vi reducere udstødningsemissionerne med 50 procent inden 2025 (baseline 2018). Elektrificering er nøglen. Alle nye Volvo-modeller fås i en elektrificeret version. Og vi ruller fuldt elektriske modeller ud som den nye XC40 Recharge og C40 Recharge – begge fuldt elektriske uden udstødningsemissioner.

Driftsemissioner -25 %

Når vi ser ud over udstødningsrøret, skal vi handle på andre emissionskilder – produktionsfaciliteter, firmakøretøjer, logistik, forretningsrejser, pendlende medarbejdere, affald og skrotning af biler. Derfor sigter vi mod at reducere driftsemissionerne pr. produceret bil med 25 procent inden 2025 (baseline 2018). Til at begynde med er vores ambition at have klimaneutrale globale produktioner inden 2025.

Emissioner i forsyningskæden -25 %

Vi har brug for, at vores leverandører også reducerer emissionerne. Stål-, batteri- og komponentproduktion, råstofudvinding og indirekte materialer, såsom computere og kontormøbler, skal alle adresseres. Vi ønsker, at vores topleverandører skal bruge 100 procent klimaneutral energi i 2025 og udvikle en cirkulær tilgang til materialer. Vi sigter mod at reducere emissionerne i forsyningskæden med 25 procent pr. bil inden 2025 (2018-basislinjen).

CO2-emissioner pr. bil -40 %

Mellem 2018 og 2025 sigter vi mod at reducere vores samlede CO2-livscyklusemissioner pr. bil med 40 procent. Dette betyder mere end blot at reducere udstødningsemissionerne – elektrificering er ikke nok. Så ud over at reducere udstødningsemissionerne, skal vi også reducere CO2-emissionerne på tværs af vores drift og forsyningskæde.

Et billede af en kvinde, der sidder i en sofa og arbejder på en bærbar computer.

Udstødningsemissioner -50 %

Mere end halvdelen af vores samlede emissioner pr. bil stammer fra udstødningsrøret. Derfor vil vi reducere udstødningsemissionerne med 50 procent inden 2025 (baseline 2018). Elektrificering er nøglen. Alle nye Volvo-modeller fås i en elektrificeret version. Og vi ruller fuldt elektriske modeller ud som den nye XC40 Recharge og C40 Recharge – begge fuldt elektriske uden udstødningsemissioner.

En hvid Volvo XC40, der kører på en iskold vej, delvist vist bagfra.

Driftsemissioner -25 %

Når vi ser ud over udstødningsrøret, skal vi handle på andre emissionskilder – produktionsfaciliteter, firmakøretøjer, logistik, forretningsrejser, pendlende medarbejdere, affald og skrotning af biler. Derfor sigter vi mod at reducere driftsemissionerne pr. produceret bil med 25 procent inden 2025 (baseline 2018). Til at begynde med er vores ambition at have klimaneutrale globale produktioner inden 2025.

Mange solpaneler på en tagplade.

Emissioner i forsyningskæden -25 %

Vi har brug for, at vores leverandører også reducerer emissionerne. Stål-, batteri- og komponentproduktion, råstofudvinding og indirekte materialer, såsom computere og kontormøbler, skal alle adresseres. Vi ønsker, at vores topleverandører skal bruge 100 procent klimaneutral energi i 2025 og udvikle en cirkulær tilgang til materialer. Vi sigter mod at reducere emissionerne i forsyningskæden med 25 procent pr. bil inden 2025 (2018-basislinjen).

En kvinde, der holder et stykker læderstof inde i en fabrik.

Klimaneutral produktion

Vi sigter mod at have klimaneutrale produktionsanlæg inden 2025. Siden 2008 har alle vores europæiske anlæg kørt på vandkraft. I dag er vores globale anlæg drevet af over 80 procent klimaneutral elektricitet. Vi ved, at det kræver mange sejre – store som små – for at nå vores ambitioner.

Et billede af en kvinde, der arbejder på en bærbar computer, vist fra siden.

Den globale standard for rapportering om emissioner

Vi er forpligtet til reelle resultater baseret på en nøjagtig optælling af alle de emissioner, vi direkte eller indirekte er ansvarlige for. Derfor overholder vi Greenhouse Gas Protocol (GHG) – en international standard for drivhusgasregnskaber.

CO2-køreplan

Når vi undersøger alle emissioner, som vi direkte eller indirekte er ansvarlige for, ser vi, at det kræver en bred blanding af initiativer for at skabe reelle ændringer. Sådan ser vores CO2-køreplan ud.

Elbiler – fordele og udfordringer

Elektrificering spiller en væsentlig rolle i vores vision om at blive klimaneutral inden 2040, men elbiler skaber også nye udfordringer for alle.

Gevinsterne skabt af elbiler formindskes, hvis ladestrømmen genereres fra fossile brændstoffer. Opladning med vedvarende elektricitet reducerer hver bils emissioner betydeligt.

Opladning påvirker også vedtagelsen af elbiler – der er behov for en bedre opladningsinfrastruktur, så flere mennesker kan komme med på rejsen.

Opladning af en XC40, som er parkeret udenfor en café, hvor to personer sidder overfor hinanden, vist bagfra.

På nuværende tidspunkt føler folk sig også mere sikre med en længere rækkevidde. En stor rækkevidde kræver større batterier, hvilket påvirker bilens samlede livscyklus-emissioner og prisen.

Det er et komplekst samspil, og vi tror på, at elbiler når deres fulde potentiale, når vi – som et globalt samfund – finder nye måder at give kunderne let adgang til opladning med vedvarende elektricitet.

Livscyklusanalyse af XC40 og C40 Recharge

Når det kommer til den fulde kulstofpåvirkning af vores batteridrevne elbiler (BEV), er fuld gennnemsigtighed noget vi ser som et virksomhedsmæssigt og socialt ansvar. Derfor har vi udarbejdet omfattende livscyklusanalyser (LCA) af CO2-aftrykket fra vores XC40 og C40 Recharge.

Barn bag i en parkeret bil

Klimaambitioner

LCA'er sætter os i stand til at identificere kulstofintensive materialer og processer inden for vores egen drift og forsyningskæde, hvilket hjælper os med at nå vores klimaambitioner samt ægte nulemissionsmobilitet.

Fremtid

Når fuldt elektriske Volvo-modeller introduceres i fremtiden, lover vi at fortsætte med at være gennemsigtige om vores CO2-fodaftryk på alle nye biler.

Vores position

Vores ambition om at blive en klimaneutral virksomhed inden 2040 vil skabe mange udfordringer, og vi vil gerne være gennemsigtige under hele denne transformation. Vi vil handle ansvarligt, og vi vil have, at alle, der er interesseret i, hvad der sker her hos Volvo Cars, kan se vores fremskridt og ved, hvad vi står for.

Du er velkommen til at benytte nedenstående ressourcer for at lære mere om, hvordan vi griber vores ansvar an.

Downloads

Du er velkommen til at læse nedenstående dokumenter for at få mere at vide om Volvo Cars' holdning til vigtige bæredygtighedsemner.