Omtanke for klimaet

Klimaforandringerne er i gang. Som mobilitetsudbyder anerkender vi, at vi er en del af problemet og har et ansvar for at handle. Vi sigter mod at nå nul drivhusgasemissioner netto senest i 2040. Hvordan? Ved at reducere udledningen i hele vores værdikæde.

En hvid Volvo XC40, der kører på en iskold vej, vist bagfra.

Handlinger og milepæle

CO₂e pr. bil -75 %, 2030

CO₂e pr. bil -75 %, 2030

Vi reducerer den gennemsnitlige udledning pr. bil gradvist for at opnå nul netto senest i 2040. Vores ambition er at reducere livscyklusudledningen pr. bil med 40 % senest i 2025 og derefter at reducere livscyklusudledningen pr. bil med 75 % senest i 2030 (i forhold til 2018-niveauet).

100 % elektrisk i 2030

100 % elektrisk i 2030

Vi sigter mod at reducere udstødningsemissionerne pr. bil med 50 % senest i 2025 og derefter 100 % senest i 2030 (i forhold til 2018-niveauet). Vi sigter også mod at være fuldelektriske senest i 2030. Indtil videre har vi lanceret EX40, EC40, EX90, EX30 og EM90 - fuldelektriske biler uden udstødningsemissioner.

-30 % materialeemissioner inden 2030

-30 % materialeemissioner inden 2030

Vi har brug for, at vores leverandører også reducerer emissionerne. Stål-, batteri- og komponentproduktion, råstofudvinding og indirekte materialer, såsom computere og kontormøbler, skal alt sammen håndteres. For fuldelektriske bilers vedkommende stammer 75% af materialeudledningen fra stål, aluminium og batteriet. Derfor arbejder vi aktivt på at designe og udvikle vores biler på en mere bæredygtig måde, samtidig med at vi øger andelen af lavemissions-, næsten-nulemissions- og genbrugsmaterialer. Vi sigter mod at reducere materialeudledningen med 25% pr. bil senest i 2025 og derefter med 30% pr. bil senest i 2030 (i forhold til 2018-niveauet).

-30 % driftsemissioner senest i 2030

-30 % driftsemissioner senest i 2030

Ud over udstødningsrøret er der andre emissionskilder, der skal håndteres – produktionsfaciliteter, firmakøretøjer, logistik, forretningsrejser, pendlende medarbejdere, affald og skrotning af biler. Derfor sigter vi mod at reducere de gennemsnitlige driftsemissioner pr. bil med 25 % senest i 2025 og derefter 30 % senest i 2030 (i forhold til 2018-niveauet). Til at begynde med er det vores ambition at have klimaneutral energi i vores egen drift senest i 2025.

Klimaneutral produktion

Vi sigter mod at have klimaneutrale produktionsanlæg inden 2025. Siden 2008 har alle vores europæiske anlæg kørt på vandkraft.

2022

Slovakiet

Planer annonceret for ny klimaneutral bilfabrik i Kosice, der åbner i 2026.

2021

Sverige

Bilfabrikken i Torslanda er vores første klimaneutrale bilfabrik.

2021

Kina

Bilfabrikken i Daqing er drevet af 100 % klimaneutral elektricitet.

2020

Kina

Bilfabrikken i Chengdu er drevet af 100 % klimaneutral elektricitet.

2018

Belgien og USA

Solenergi introduceres i produktionen i Ghent & Charleston.

2008

I Europa

Alle produktionsenheder i Europa overgår til 100 % vedvarende elektricitet.

Klimaneutral produktion

Vi sigter mod at have klimaneutrale produktionsanlæg inden 2025. Siden 2008 har alle vores europæiske anlæg kørt på vandkraft. I dag er vores globale anlæg drevet af over 80 procent klimaneutral elektricitet. Vi ved, at det kræver mange sejre – store som små – for at nå vores ambitioner.

Et billede af en kvinde, der arbejder på en bærbar computer, vist fra siden.

Den globale standard for rapportering om emissioner

Vi er forpligtet til reelle resultater baseret på en nøjagtig optælling af alle de emissioner, vi direkte eller indirekte er ansvarlige for. Derfor overholder vi Greenhouse Gas Protocol (GHG) – en international standard for drivhusgasregnskaber.

CO2-køreplan

Når vi undersøger alle emissioner, som vi direkte eller indirekte er ansvarlige for, ser vi, at det kræver en bred blanding af initiativer for at skabe reelle ændringer. Sådan ser vores CO2-køreplan ud.

Elbiler – fordele og udfordringer

Elektrificering spiller en væsentlig rolle i vores vision om at blive klimaneutral inden 2040, men elbiler skaber også nye udfordringer for alle.

Gevinsterne skabt af elbiler formindskes, hvis ladestrømmen genereres fra fossile brændstoffer. Opladning med vedvarende elektricitet reducerer hver bils emissioner betydeligt.

Opladning påvirker også vedtagelsen af elbiler – der er behov for en bedre opladningsinfrastruktur, så flere mennesker kan komme med på rejsen.

Opladning af en XC40, som er parkeret udenfor en café, hvor to personer sidder overfor hinanden, vist bagfra.

På nuværende tidspunkt føler folk sig også mere sikre med en længere rækkevidde. En stor rækkevidde kræver større batterier, hvilket påvirker bilens samlede livscyklus-emissioner og prisen.

Det er et komplekst samspil, og vi tror på, at elbiler når deres fulde potentiale, når vi – som et globalt samfund – finder nye måder at give kunderne let adgang til opladning med vedvarende elektricitet.

Livscyklus-analyse af vores biler

Vi anser komplet transparens omkring klimapåvirkningen fra vores batteridrevne elbiler (BEV) som en virksomheds- og social ansvarsopgave.Derfor har vi offentliggjort CO2-fodaftrykket for hver af vores nye elbiler siden 2019, kvantificeret ved hjælp af livscyklusvurderingsmetoden (LCA).

Barn bag i en parkeret bil

Fremtid

Når fuldelektriske Volvo-modeller introduceres i fremtiden, lover vi at fortsætte med at være gennemsigtige om alle vores nye bilers CO₂-fodaftryk.

Datagennemsigtighed og klimaambitioner

LCA'er sætter os i stand til at identificere kulstofintensive materialer og processer inden for vores egen drift og forsyningskæde, hvilket hjælper os med at nå vores klimaambitioner samt ægte nulemissionsmobilitet.

Vores position

Vores ambition om at nå netto nul drivhusgasemissioner senest i 2040 vil skabe mange udfordringer, og vi ønsker at være gennemsigtige gennem hele denne transformation. Vi ønsker at handle ansvarligt, og vi vil have, at alle, der er interesseret i, hvad der sker her hos Volvo Cars, kan tjekke vores fremskridt ud og se, hvad vi står for.

Du er velkommen til at læse ressourcerne i vores ESG Policies & Position og få mere at vide om, hvad vi laver. Og du er selvfølgelig velkommen til at kontakte os, hvis du har en ekspertise, du tror vil hjælpe os på vores rejse.