Εγγύηση γενικά

Βάσει της εθνικής νομοθεσίας ορισμένων χωρών, ο εισαγωγέας/γενικός αντιπρόσωπος της Volvo θα παράσχει ορισμένες φορές ειδικούς όρους εγγύησης. Αυτοί οι όροι εθνικής εγγύησης ισχύουν μόνο στη χώρα που παραδόθηκε το όχημα.

Θα ενημερωθείτε σχετικά με τους όρους εθνικής εγγύησης κατά την αγορά του οχήματός σας. Στις περισσότερες χώρες οι όροι της εθνικής εγγύησης είναι ταυτόσημοι με τους όρους της διεθνούς εγγύησης της Volvo.

Ωστόσο, εάν η εθνική νομοθεσία παρέχει ειδικούς όρους στο άτομο στο οποίο παραδόθηκε το όχημα, η Volvo θα συμμορφωθεί με αυτούς τους όρους με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο του Εγχειριδίου Σέρβις και Εγγύησης, επικοινωνήστε με τον τοπικό Επίσημο Διανομέα Volvo ή έναν Εξουσιοδοτημένο Επισκευαστή Volvo.