Έκδοση άρθρου 2020.266.0

Γνωστοποίηση περί απορρήτου – Pick-up & Delivery Service from Volvo Cars

Σε ισχύ από:

Δημοσιεύτηκε στις:

Το Pick-up & Delivery Service είναι μια υπηρεσία που προσφέρεται σε πελάτες της Volvo Cars, η οποία επιτρέπει στους πελάτες να προγραμματίσουν δοκιμαστική οδήγηση ή/και ραντεβού σέρβις απευθείας μέσω της εφαρμογής Pick-up & Delivery Service ή της Εφαρμογής Volvo Cars και παραλαβή του αυτοκινήτου τους από τοποθεσία της προτίμησής τους, με την επιλογή να τους δοθεί αυτοκίνητο εξυπηρέτησης ή να αντικαταστήσουν το τρέχον μισθωμένο όχημά τους με νέο μισθωμένο όχημα ή να παραδοθεί ένα πρόσφατα αγορασμένο όχημα (εφεξής αναφέρεται επίσης ως «Pick-up & Delivery Service»).

Τελευταία ενημέρωση: 22 Σεπτεμβρίου 2020

Ποιοι είμαστε

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας για όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με την υπηρεσία Pick-up & Delivery Service είναι η Volvo Car Hellas S.A., με έδρα στη διεύθυνση Α. Παπανδρέου 19, 151 24 Μαρούσι, Ελλάδα (εφεξής «Volvo Cars»), από κοινού με τον λιανοπωλητή Volvo από όπου ζητάτε την υπηρεσία Pick-up & Delivery Service (εφεξής «Λιανοπωλητής Volvo» ή «λιανοπωλητής»).

Συλλογή προσωπικών δεδομένων και σκοπός της επεξεργασίας

Η χρήση της υπηρεσίας Pick-up & Delivery Service περιλαμβάνει την επεξεργασία των ακόλουθων κατηγοριών προσωπικών δεδομένων:

 1. Οι Οδηγοί που εκτελούν την υπηρεσία Pick-up & Delivery Service καθώς και οι πελάτες που χρησιμοποιούν την υπηρεσία πρέπει να δημιουργήσουν λογαριασμό. Σε αυτή την περίπτωση θα επεξεργαστούμε: το ονοματεπώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας (email, προσωπικούς και επαγγελματικούς τηλεφωνικούς αριθμούς), τον κωδικό πρόσβασης (κρυπτογραφημένος). Αυτό γίνεται στο πλαίσιο της παροχής της υπηρεσίας στους πελάτες μας, προκειμένου να ταυτοποιηθούν ο οδηγός και ο πελάτης και να εξασφαλιστεί η επικοινωνία μαζί τους. Απαιτούμε επίσης από τους οδηγούς να αποστείλουν φωτογραφία τους, ώστε να διασφαλίσουμε ότι ο πελάτης μπορεί να δει το άτομο που θα τους υποδεχτεί και θα αναλάβει το όχημά τους.
  1. Εάν είστε πελάτης της υπηρεσίας Pick-up & Delivery Service, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων αφορά στην εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ((άρθρο 6.1 β) του ΓΚΠΔ).
  2. Εάν είστε οδηγός που δημιουργεί λογαριασμό με την εφαρμογή και παρέχει την Pick-up & Delivery Service στο πλαίσιο της εφαρμογής Birdseye mobile, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων αφορά στην εκτέλεση σύμβασης που έχετε συνάψει με τη Volvo Cars για χρήση της εφαρμογής ((άρθρο 6.1 β) του ΓΚΠΔ). Εάν είστε οδηγός και παρέχετε υπηρεσίες στο πλαίσιο του Pick-up & Delivery Service, όπως απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας που έχετε συνάψει με τον αντίστοιχο λιανοπωλητή Volvo ως εργοδότη σας, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων αφορά στην εκτέλεση της εργασιακής σχέσης. Εάν είστε οδηγός και είτε παρέχετε υπηρεσίες στο πλαίσιο της Pick-up & Delivery Service, που δεν απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας που έχετε συνάψει με τον αντίστοιχο επίσημο διανομέα Volvo ως εργοδότη σας είτε έχετε συμβληθεί από τον αντίστοιχο επίσημο διανομέα, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων αφορά στους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας ((άρθρο 6.1 στ) του ΓΚΠΔ). Σύμφωνα με το έννομο συμφέρον μας επιθυμούμε να επιτρέψουμε στον οδηγό να παρέχει την υπηρεσία Pick-up & Delivery Service στον πελάτη μέσω της εφαρμογής. Σύμφωνα με το έννομο συμφέρον μας επιθυμούμε να βελτιώσουμε την επαφή μεταξύ οδηγού και πελάτη με τη μεταφορτωμένη φωτογραφία του οδηγού.
 2. Κατά την εκτέλεση υπηρεσίας Pick-up & Delivery Service, παρακολουθούμε την τοποθεσία του οδηγού μέσω του smartphone του. Αυτό γίνεται προκειμένου να υπολογιστεί ο εκτιμώμενος χρόνος για την υπηρεσία.
  1. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων αφορά στην εκτέλεση σύμβασης που έχετε συνάψει με τη Volvo Cars ((άρθρο 6.1 β) του ΓΚΠΔ).
  2. Εάν είστε οδηγός και εκτελείτε την Pick-up & Delivery Service, όπως απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας που έχετε συνάψει με τον αντίστοιχο αντιπρόσωπο Volvo ως εργοδότη σας, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων αφορά στην εκτέλεση της εργασιακής σχέσης. Εάν είστε οδηγός και είτε παρέχετε υπηρεσίες στο πλαίσιο της Pick-up & Delivery Service, που δεν απαιτούνται για την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας που έχετε συνάψει με τον αντίστοιχο επίσημο διανομέα Volvo ως εργοδότη σας είτε έχετε συμβληθεί από τον αντίστοιχο επίσημο διανομέα, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων αφορά στους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας ((άρθρο 6.1 στ) του ΓΚΠΔ). Σύμφωνα με το έννομο συμφέρον μας επιθυμούμε να υπολογίσουμε τις ώρες άφιξης του οδηγού. Θέλουμε επίσης να το χρησιμοποιήσουμε για να οργανώσουμε ποιοι οδηγοί μπορούν να εκχωρηθούν σε ποια υπηρεσία.
 3. Όταν ένας πελάτης χρησιμοποιεί την υπηρεσία Pick-up & Delivery Service, συλλέγουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πελάτη:
  • Ιστορικό υπηρεσίας παραλαβής και παράδοσης πελατών – για να γνωρίζουμε ποιες υπηρεσίες έχουν ολοκληρωθεί;
  • Δίπλωμα οδήγησης πελάτη – εάν ο πελάτης χρησιμοποιεί όχημα εξυπηρέτησης;
  • Ασφαλιστήριο πελάτη - Απαιτείται εάν ο πελάτης χρησιμοποιεί όχημα εξυπηρέτησης;
  • Πινακίδα και αριθμός κυκλοφορίας πελάτη - Απαιτείται για ταυτοποίηση του οχήματος;
  • Διεύθυνση παραλαβής - Απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας;
  • Σημειώσεις παραλαβής που έχουν προστεθεί από τον πελάτη (εάν υπάρχουν);
  • Σημειώσεις υπηρεσίας που έχουν προστεθεί από το συνεργείο (εάν υπάρχουν);
  • Όχημα για το οποίο υπήρξε ενδιαφέρον για δοκιμαστική οδήγηση (εάν υπάρχει);
  • Φωτογραφίες του οχήματος ανταλλαγής (εάν υπάρχουν);
  • Διεύθυνση παράδοσης - Απαιτείται για την παροχή της υπηρεσίας;
  • Σημειώσεις παράδοσης που έχουν προστεθεί από τον πελάτη (εάν υπάρχουν); και
  • διεύθυνση IP.
  Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων αφορά στην εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ((άρθρο 6. 1. β) του ΓΚΠΔ).
 4. Όταν αποστέλλουμε ειδοποιήσεις push στους πελάτες με ενημερώσεις που αφορούν την κατάσταση της υπηρεσίας μέσω της εφαρμογής Pick-up & Delivery Service, χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων για να παρακολουθούμε τις ειδοποιήσεις που αποστέλλονται:
  • Μοναδικό αναγνωριστικό συσκευής;
  • Διακριτικό ειδοποίησης push;
  • Τίτλος ειδοποίησης push (μπορεί να περιέχει τα ονόματα πελατών, οδηγών, τη μάρκα/το μοντέλο/το χρώμα του αυτοκινήτου);
  • Σώμα ειδοποίησης push (μπορεί να περιέχει τα ονόματα πελατών, οδηγών, τη μάρκα/το μοντέλο/το χρώμα του αυτοκινήτου); και
  • διεύθυνση IP.
  1. Εάν είστε πελάτης της υπηρεσίας Pick-up & Delivery Service, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων αφορά στην εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ((άρθρο 6.1 β) του ΓΚΠΔ).
  2. Εάν είστε οδηγός και εστάλη ειδοποίηση push που περιέχει το όνομά σας, όπως απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας που έχετε συνάψει με τον αντίστοιχο επίσημο διανομέα Volvo ως εργοδότη σας, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων αφορά στην εκτέλεση της εργασιακής σχέσης. Εάν είστε οδηγός και έχει σταλεί ειδοποίηση push η οποία περιλαμβάνει το όνομά σας και είτε αυτό δεν απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης εργασίας που έχετε συνάψει με τον αντίστοιχο επίσημο διανομέα Volvo ως εργοδότη σας είτε έχετε συμβληθεί από τον αντίστοιχο επίσημο διανομέα, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων αφορά στους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας ((άρθρο 6.1.στ) του ΓΚΠΔ) ώστε να παρέχουμε στον πελάτη τις πλέον ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση της υπηρεσίας.
 5. Όταν υπάρχει σχόλιο μετά την εκτέλεση της υπηρεσίας, συλλέγουμε το όνομα του πελάτη και του οδηγού, τη βαθμολογία και τα σχόλια του πελάτη. Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων αφορά στους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας ((άρθρο 6.1.στ) του ΓΚΠΔ) για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουμε στον πελάτη. Επιπλέον, ο πελάτης αποφασίζει εάν θα παρέχει ή όχι σχόλια.
 6. Η ποιότητα της υπηρεσίας μας είναι σημαντική και, επειδή μπορεί να προκύψουν ζητήματα ευθύνης σχετικά με εικαζόμενες ζημίες στο αυτοκίνητο, κρατάμε φωτογραφίες του οχήματος, μαζί με χρονικές σημάνσεις και την τοποθεσία, ώστε να υπερασπιστούμε προς το συμφέρον μας τα δικαιώματα και συμφέροντά μας (και των συνεργατών και των οδηγών μας που εμπλέκονται στην υπηρεσία). Η νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων αφορά στους σκοπούς του έννομου συμφέροντός μας ((άρθρο 6.1.στ) του ΓΚΠΔ) ότι σε περίπτωση ζημίας θέλουμε να διευκρινίσουμε όσο το δυνατόν πιο απλά εάν η ζημιά προκλήθηκε από οδηγούς κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας.
 7. Όταν μας αποστέλλετε e-mail με αίτημα για υποστήριξη όσον αφορά τη χρήση του Pick-up & Delivery Service ή εάν έχετε άλλες ερωτήσεις στο πλαίσιο της προσφοράς μας Pick-up & Delivery Service. Στην περίπτωση υπάρχουσας πελατειακής σχέσης, η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων αφορά στην εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ((άρθρο 6.1.β) του ΓΚΠΔ). Σε περίπτωση γενικού αιτήματος χωρίς πελατειακή σχέση, η νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων αφορά στους σκοπούς των έννομων συμφερόντων μας ((άρθρο 6.1.στ) του ΓΚΠΔ) να σας προσφέρουμε εύκολο τρόπο επικοινωνίας μαζί μας.
 8. Όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Pick-up & Delivery Service, χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να κατανοήσουμε καλύτερα τη συμπεριφορά των χρηστών και να βελτιώσουμε τη χρηστικότητα της εφαρμογής. Επεξεργαζόμαστε, συνεπώς, τη διεύθυνση IP σας, η οποία καθίσταται ανώνυμη αμέσως μετά τη συλλογή.Η νομική βάση της επεξεργασίας δεδομένων αφορά στο έννομο συμφέρον μας ((άρθρο 6.1.στ) του ΓΚΠΔ).

Χρόνοι διατήρησης

Οι ακόλουθοι χρόνοι διατήρησης ισχύουν για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω:

 1. Δεδομένα για τους οδηγούς (όλες οι κατηγορίες δεδομένων εκτός των 4. – Διεύθυνση IP, 6. και 8.): 1 έτος από την τελευταία δραστηριότητα στην υπηρεσία,
 2. Δεδομένα για τους πελάτες (όλες οι κατηγορίες δεδομένων εκτός των 4. – Διεύθυνση IP, 6. και 8.): 3 έτη,
 3. Δεδομένα ποιότητας και ευθύνης (δεδομένα από την κατηγορία 6.): 3 έτη από την υπηρεσία, εκτός εάν προκύψουν διαφορές, οπότε σε αυτήν την περίπτωση η περίοδος παρατείνεται για τον χρόνο που απαιτείται για τον τερματισμό της διαφοράς,
 4. Διεύθυνση IP από την κατηγορία 4.: 3 μήνες, και
 5. Δεδομένα Google Analytics (από την κατηγορία 8): 14 μήνες.

Επιπλέον, ο επίσημος διανομέας Volvo που παρέχει την υπηρεσία υπόκειται σε διάφορες υποχρεώσεις διατήρησης και τεκμηρίωσης και ενδέχεται επίσης να απαιτείται από τον νόμο να αποκαλύψει προσωπικά δεδομένα σε αρμόδιες αρχές ((άρθρο 6, παρ.1, πρότ.1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ). Μπορείτε να βρείτε αυτές τις πληροφορίες στην πολιτική απορρήτου του επίσημου διανομέα.

Αποδέκτες των προσωπικών σας δεδομένων

Επεξεργασία από άλλα μέλη του Ομίλου Volvo Cars

Τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από την Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons Väg, SE-405 31 Gothenburg, Σουηδία. Επιπλέον, τα προσωπικά σας δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία από τον δικό μας υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, την Volvo Car Technology USA LLC, η οποία μας υποστηρίζει στον τομέα της παρουσίασης και της εκπαίδευσης του αντίστοιχου επίσημου διανομέα και σε περίπτωση που έχει προβλήματα IT στο πλαίσιο της Pick-up & Delivery Service. Όταν χρησιμοποιούμε τον δικό μας υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων στο πλαίσιο που περιγράφεται, τα προσωπικά δεδομένα θα διαβιβαστούν στις ΗΠΑ, βάσει των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που εγκρίθηκαν από την Επιτροπή της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ.2 στοιχείο δ) του ΓΚΠΔ. Αντίγραφο των τυποποιημένων συμβατικών ρητρών που χρησιμοποιούνται μπορείτε να βρείτε σε διάφορες γλώσσες στην αρχική σελίδα της Επιτροπής της ΕΕ στη διεύθυνση https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010D0087.

Επεξεργασία από άλλα μέρη

Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις ακόλουθες κατηγορίες τρίτων, βάσει της ανάγκης γνώσης:

 • Amazon Web Services Ireland Limited και υπεργολάβοι επεξεργασίας της (Ευρωπαϊκή Ένωση) – Καταχώριση δεδομένων
 • Google Ireland Limited από κοινού με τους υπεργολάβους επεξεργασίας  της (βλ. λίστα κέντρων δεδομένων στη διεύθυνση https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/index.html, διαβίβαση δεδομένων επίσης στην Google LLC, Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σύμφωνα με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες) –– Η Google Analytics χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση συμβάντων εντός των εφαρμογών Pick-up & Delivery Service, όπως κλικ, τοποθεσία, προβολές σελίδας κ.λπ. Αυτό μας επιτρέπει να βελτιστοποιούμε το προϊόν και να εκτελούμε το Pick-up & Delivery Service. Οι παρακάτω πληροφορίες καταγράφονται στο Google Analytics:
  • · Οπτικοποίηση δεδομένων – Εργαλεία για τη δημιουργία πινάκων, γραφημάτων και άλλων απεικονίσεων δεδομένων για ανάλυση και βελτίωση της υπηρεσίας Pick-up & Delivery Service.
  Για να δείτε πώς η Google χρησιμοποιεί δεδομένα όταν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή Pick-up & Delivery Service, κάντε κλικ εδώ https://www.google.com/policies/privacy/partners.
 • Branch Metrics Inc (Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σύμφωνα με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες) - Ειδοποιήσεις Push.
 • Τwilio Inc. και οι υπεργολάβοι επεξεργασίας της (ΗΠΑ, σύμφωνα με τους δεσμευτικούς εταιρικούς κανόνες και τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες της Twilio) – Επικοινωνία SMS
 • Slack (Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, σύμφωνα με τις τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες) – Εργαλείο εσωτερικής επικοινωνίας που χρησιμοποιείται από τη Volvo Cars Technology USA LLC. Τα δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν μεταξύ των υπαλλήλων μας σε αυτό το εργαλείο ως επακόλουθο διερεύνησης σφάλματος ή προβλήματος.

Όλα αυτά τα τρίτα μέρη ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας και περιορίζονται με σύμβαση για το πόσο μπορούν να χρησιμοποιούν τα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από την παροχή υπηρεσιών για εμάς σύμφωνα με κάθε ισχύουσα συμφωνία περί επεξεργασίας.

Τα δικαιώματά σας σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων που εκτελούμε

Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε ειδικά νομικά δικαιώματα τα οποία σας παρέχει ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε για εσάς:

 1. Δικαίωμα απόσυρσης συγκατάθεσης: Σε περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα.
 2. Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα: Μπορείτε να μας ζητήσετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς. Θα σας δώσουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, κατόπιν αιτήματος. Εάν ζητήσετε περαιτέρω αντίγραφα των προσωπικών σας δεδομένων, τότε μπορούμε να σας χρεώσουμε με λογική χρέωση που βασίζεται στα διοικητικά έξοδα. Έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στις πληροφορίες που αφορούν τα μέτρα προστασίας που επιβάλλουμε για τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων σε χώρα εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ εάν ζητήσετε να επιβεβαιώσουμε εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ή όχι και ότι μεταβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε χώρα εκτός της ΕΕ και του ΕΟΧ.
 3. Δικαίωμα διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς διόρθωση εσφαλμένων ή ελλιπών προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν. Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες ώστε προσωπικά δεδομένα που βρίσκονται στην κατοχή ή τον έλεγχό μας και τα οποία χρησιμοποιούνται σε συνεχή βάση, να διατηρούνται ακριβή, πλήρη, επίκαιρα και συναφή, με βάση τις πιο πρόσφατες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας.
 4. Δικαίωμα περιορισμού: Μπορείτε να ζητήσετε από εμάς περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, εάν
  1. αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων, για την περίοδο που πρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια,
  2. η επεξεργασία είναι παράνομη και ζητάτε τον περιορισμό της επεξεργασίας παρά τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων,
  3. δεν χρειαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα για τους σκοπούς της επεξεργασίας, αλλά τα δεδομένα αυτά απαιτούνται από εσάς για τη θέσπιση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων, ή
  4. αντιτίθεστε στην επεξεργασία ενώ επαληθεύουμε εάν οι νόμιμοι λόγοι μας υπερισχύουν των δικών σας.
 5. Δικαίωμα φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε προσωπικά δεδομένα σας που μας έχετε παράσχει και, όπου αυτό είναι εφικτό από τεχνικής πλευράς, να ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (που εσείς μας δώσατε) σε άλλο οργανισμό, εάν:
  1. επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με αυτοματοποιημένα μέσα;
  2. βασίζουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη συγκατάθεσή σας ή η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος.
  3. τα προσωπικά σας δεδομένα παρέχονται σε εμάς από εσάς; και
  4. το δικαίωμά σας στη φορητότητα δεν επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων.
  Έχετε το δικαίωμα λήψης των προσωπικών σας δεδομένων σε διαρθρωμένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή. Το δικαίωμά σας στη λήψη των προσωπικών σας δεδομένων δεν πρέπει να επηρεάζει αρνητικά τα δικαιώματα και τις ελευθερίες άλλων ατόμων. Το δικαίωμά σας για διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων από εμάς σε άλλο οργανισμό είναι δικαίωμα που έχετε εάν η διαβίβαση αυτή είναι τεχνικά εφικτή.
 6. Δικαίωμα διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε και σας αφορούν. Πρέπει να συμμορφωθούμε με αυτό το αίτημα εάν επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν η επεξεργασία είναι απαραίτητη:
  1. για άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας έκφρασης και ενημέρωσης,
  2. για την τήρηση νομικής υποχρέωσης που επιβάλλει την επεξεργασία βάσει του δικαίου της Ένωσης ή του δικαίου κράτους μέλους στο οποίο υπάγεται ο υπεύθυνος επεξεργασίας,
  3. για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, επιστημονικούς ή ιστορικούς ερευνητικούς σκοπούς ή για στατιστικούς σκοπούς, ή
  4. για τη θέσπιση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 7. Δικαίωμα εναντίωσης: Μπορείτε να αντιταχθείτε – ανά πάσα στιγμή – στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων λόγω της ιδιαίτερης κατάστασής σας, υπό την προϋπόθεση ότι η επεξεργασία δεν βασίζεται στη συγκατάθεσή σας αλλά στα νόμιμα συμφέροντά μας ή σε αυτά τρίτων. Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα επεξεργαστούμε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους και υπερισχύον συμφέρον για την επεξεργασία ή για τη θέσπιση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Αν αντιτεθείτε στην επεξεργασία, διευκρινίστε εάν επιθυμείτε επίσης τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, διαφορετικά θα την περιορίσουμε μόνο.Μπορείτε – ανά πάσα στιγμή – να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσης εμπορικής προώθησης.
 8. Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας: Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική εποπτική αρχή προστασίας δεδομένων ή σε οποιαδήποτε άλλη αρχή προστασίας δεδομένων στην ΕΕ. Ωστόσο, θα εκτιμήσουμε εάν επικοινωνήσετε πρώτα μαζί μας για να προσπαθήσουμε και να επιλύσουμε το πρόβλημά σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας έναντι ημών, συμπληρώνοντας αυτήν τη φόρμα.

Πληροφορίες επικοινωνίας

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, χρησιμοποιήστε την αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα που αναφέρεται παραπάνω. Εάν έχετε οποιεσδήποτε άλλες ερωτήσεις σχετικά με το θέμα της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

Διεύθυνση E-mail: globdpo@volvocars.com

Αλλαγές στην γνωστοποίηση περί απορρήτου

Διατηρούμε το δικαίωμα, κατά την κρίση μας, να τροποποιήσουμε τις πρακτικές απορρήτου μας και να ενημερώσουμε και να προβούμε σε αλλαγές σε αυτήν την γνωστοποίηση περί απορρήτου ανά πάσα στιγμή. Για το λόγο αυτό, σας συνιστούμε να ανατρέχετε σε αυτήν την γνωστοποίηση περί απορρήτου σε συνεχή βάση. Αυτή η γνωστοποίηση περί απορρήτου είναι ενημερωμένη από την ημερομηνία που εμφανίζεται στην κορυφή του εγγράφου. Θα αντιμετωπίσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα κατά τρόπο συμβατό με την γνωστοποίηση περί απορρήτου βάσει της οποίας συλλέχθηκαν, εκτός εάν έχουμε τη συγκατάθεσή σας να τα αντιμετωπίσουμε διαφορετικά.