Ρύθμιση προειδοποιήσεων

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις προειδοποιήσεις αλλαγής λωρίδας στις ρυθμίσεις.
Οι διαθέσιμες επιλογές είναι:
AudioΤο αυτοκίνητό σας θα σας προειδοποιεί σε περίπτωση ακούσιας εκτροπής από τη λωρίδα κυκλοφορίας με έναν προειδοποιητικό ήχο.
HapticΤο αυτοκίνητό σας θα σας προειδοποιεί για ακούσια εκτροπή από τη λωρίδα κυκλοφορίας με δονήσεις στο τιμόνι.
OffΑν απενεργοποιήσετε τις προειδοποιήσεις εκτροπής από τη λωρίδα κυκλοφορίας, υιοθετεί ξανά τη ρύθμιση ειδοποίησης με δονήσεις κάθε φορά που οδηγείτε ξανά.

 Σημαντικό

Αλλαγή ρυθμίσεων υποστήριξης οδηγού

Βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει πώς επηρεάζεται η συμπεριφορά του αυτοκινήτου όταν αλλάζουν οι ρυθμίσεις του. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν πρόκειται για χαρακτηριστικά που επηρεάζουν το επίπεδο υποβοήθησης που μπορεί να παρέχει το αυτοκίνητο.

Πατήστε το σύμβολο αυτοκινήτου στην κάτω γραμμή και μεταβείτε στις Settings.
Μεταβείτε στην επιλογή DrivingSafety assistLane departure warning.
Επιλέξτε μια ρύθμιση της προειδοποίησης αλλαγής λωρίδας.