Συναγερμός - αυτόματη εν νέου όπλιση

Η αυτόματη εκ νέου όπλιση του συναγερμού αποτρέπει το ενδεχόμενο να αφήσετε κατά λάθος το συναγερμό αφοπλισμένο.

Εάν το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί με το τηλεχειριστήριο-κλειδί (και ο συναγερμός έχει αφοπλιστεί) αλλά δεν ανοίξει καμία από τις πόρτες ή η πόρτα του χώρου αποσκευών εντός 2 λεπτών, τότε ο συναγερμός οπλίζει ξανά αυτόματα. Ταυτόχρονα το αυτοκίνητο ξανακλειδώνει.