Έγκριση τύπου - ήχος και πολυμέσα

Έγκριση τύπου για εξοπλισμό ραδιοφώνου, τηλεπικοινωνιών και υπολογιστών.

Wi-Fi

P3/P4-1420-WiFi logo

Δήλωση συμμόρφωσης για το ηχοσύστημα και το σύστημα πλοήγησης

P3/P4-1420-Melco-Declaration of Conformity