Βοηθητικό παιδικό κάθισμα δύο σταδίων* - ανύψωση

Το ενσωματωμένο βοηθητικό παιδικό κάθισμα στο πίσω κάθισμα μπορεί να αναδιπλωθεί προς τα πάνω σε δύο στάδια. Πόσες φορές πρέπει να αναδιπλωθεί το μαξιλάρι εξαρτάται από το βάρος του παιδιού.
Στάδιο 1Στάδιο 2
Βάρος22-36 kg15-25 kg

Στάδιο 11

P3-1246-XC60 V60 V60H Integrated child seat, opening, step 1 ill. 1
Ikon grå fyrkant 1

Τραβήξτε τη λαβή προς τα εμπρός και πάνω, για να απελευθερώσετε το βοηθητικό παιδικό κάθισμα.

P3-1246-XC60 V60 V60H Integrated child seat, opening, step 1 ill 2
Ikon grå fyrkant 2

Πιέστε το βοηθητικό παιδικό κάθισμα προς τα πίσω για να ασφαλίσει.

Στάδιο 22

P3-1246-XC60 V60 V60H Integrated child seat, opening, step 2 ill 1
Ikon grå fyrkant 1

Αρχίστε από το κάτω επίπεδο. Πατήστε το κουμπί.

P3-1246-XC60 V60 V60H Integrated child seat, opening, step 2 ill 2
Ikon grå fyrkant 2

Ανασηκώστε το βοηθητικό παιδικό κάθισμα από το μπροστινό άκρο του και πιέστε το προς τα πίσω, προς την πλάτη του καθίσματος, για να ασφαλίσει.

 Σημείωση

Δεν είναι εφικτή η ρύθμιση του βοηθητικού παιδικού καθίσματος από το στάδιο 2 στο στάδιο 1. Πρέπει πρώτα να το επαναρυθμίσετε, διπλώνοντάς το εντελώς μέσα στην έδρα του καθίσματος.

 Προειδοποίηση

Εάν δεν ακολουθήσετε αυτές τις οδηγίες για το βοηθητικό παιδικό κάθισμα δύο σταδίων, υπάρχει ενδεχόμενο σοβαρού τραυματισμού του παιδιού σε περίπτωση ατυχήματος.

 Προειδοποίηση

Η Volvo συνιστά τυχόν επισκευή ή αντικατάσταση να πραγματοποιείται μόνο από εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. Μην κάνετε τροποποιήσεις ή προσθήκες στο βοηθητικό παιδικό κάθισμα. Αν το ενσωματωμένο βοηθητικό παιδικό κάθισμα έχει υποστεί ισχυρή καταπόνηση, όπως για παράδειγμα σε περίπτωση σύγκρουσης, πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρο. Ακόμη και αν το βοηθητικό παιδικό κάθισμα δεν φαίνεται να έχει υποστεί ζημιά, η προστατευτική του ικανότητα μπορεί να έχει μειωθεί. Το βοηθητικό παιδικό κάθισμα πρέπει να αντικατασταθεί επίσης εάν παρουσιάζει μεγάλη φθορά.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Κάτω στάδιο.
  3. 2 Επάνω στάδιο.