Λειτουργία κύλισης με τη νεκρά με τον κινητήρα σβηστό*

Όταν η λειτουργία κύλισης με τη νεκρά1 είναι ενεργή, ο κινητήρας μπορεί να απενεργοποιηθεί προσωρινά σε υψηλότερες ταχύτητες. Η λειτουργία μπορεί να συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας κύλισης με νεκρά

Η ταχύτητα του αυτοκινήτου πρέπει να ανέλθει στα 45 km/h (27 mph) ή υψηλότερα.
Αφήστε το πεντάλ γκαζιού.
Ο κινητήρας σβήνει και το αυτοκίνητο κυλά ελεύθερα.

 Σημείωση

Αν η λειτουργία κύλισης με τη νεκρά δεν ενεργοποιείται, ενδέχεται να έχει ανασταλεί από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, όπως το σύστημα κλιματισμού, ή να μην υπάρχει αρκετή απόσταση μέχρι τα προπορευόμενα οχήματα, για παράδειγμα.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας κύλισης με νεκρά

Ακολουθήστε μία από τις εξής ενέργειες
  • Πατήστε το πεντάλ γκαζιού.
  • Περάστε στη λειτουργία χειροκίνητης αλλαγής σχέσεων.
Ο κινητήρας τίθεται σε λειτουργία.

Ένδειξη στην οθόνη του οδηγού

ΛυχνίαΕρμηνεία
P5P6-21w22-iCup-Start/stop inactive symbol
Λευκή – η λειτουργία είναι διαθέσιμη.
P5P6-21w22-iCup-Start/stop active symbol
Πράσινη – η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη.
P5P6-21w22-iCup-Start/stop not available symbol
Γκρι – η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη.
  1. * Προαιρετικός εξοπλισμός/αξεσουάρ.
  2. 1 Ισχύει μόνο για ορισμένες αγορές και μοντέλα.