Χρήση του αισθητήρα βροχής

Ο αισθητήρας βροχής ανιχνεύει την ποσότητα νερού που πέφτει στο παρµπρίζ και ενεργοποιεί αυτόματα τους υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ευαισθησία του αισθητήρα βροχής από τον περιστροφικό ρυθμιστή στον δεξί μοχλοδιακόπτη.
P5-1617 S90 V90-Rain sensor
Δεξιός µοχλοδιακόπτης.
  1. P5-Icon red circle 1Κουμπί για τον αισθητήρα βροχής
  2. P5-Icon red circle 2Ρύθμιση ευαισθησίας/συχνότητας με τον περιστροφικό διακόπτη

Όταν ο αισθητήρας βροχής είναι ενεργοποιημένος, η λυχνία του αισθητήρα βροχής P5-1507-Rain sensor symbol εμφανίζεται στην οθόνη του οδηγού.

Ο αισθητήρας βροχής ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται αυτόματα όταν το αυτοκίνητο τίθεται σε λειτουργία, ανάλογα με τη λειτουργία του αισθητήρα βροχής που ήταν επιλεγμένη όταν έσβησε ο κινητήρας.

Ενεργοποίηση του αισθητήρα βροχής

Για να ενεργοποιηθεί ο αισθητήρας βροχής, οι υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ πρέπει να βρίσκεται στη θέση 0, ή στη θέση μονής σάρωσης.

Για να ενεργοποιήσετε τον αισθητήρα βροχής, πατήστε το κουμπί P5-1507-Rain sensor symbol on the stalk switch για τον αισθητήρα βροχής.

Μετακινήστε τον μοχλό προς τα κάτω, για να λειτουργήσουν οι υαλοκαθαριστήρες.

Γυρίστε τον περιστροφικό διακόπτη προς τα πάνω/κάτω για να αυξήσετε/μειώσετε την ευαισθησία. Αν γυρίσετε τον περιστροφικό διακόπτη προς τα πάνω, οι υαλοκαθαριστήρες εκτελούν μία επιπλέον διαδρομή.

Απενεργοποίηση του αισθητήρα βροχής

Απενεργοποιήστε τον αισθητήρα βροχής πατώντας το κουμπί P5-1507-Rain sensor symbol on the stalk switch για τον αισθητήρα βροχής ή μετακινώντας τον μοχλοδιακόπτη προς τα πάνω σε άλλο πρόγραμμα λειτουργίας των υαλοκαθαριστήρων.

Ο αισθητήρας βροχής απενεργοποιείται αυτόματα, όταν το αυτοκίνητο τίθεται εκτός λειτουργίας.

Ο αισθητήρας βροχής απενεργοποιείται αυτόματα όταν τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων βρίσκονται στη θέση ρύθμισης. Ο αισθητήρας βροχής επανενεργοποιείται, όταν η λειτουργία ρύθμισης απενεργοποιηθεί.

 Σημαντικό

Οι υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ μπορεί να τεθούν σε λειτουργία και να υποστούν ζημιά όταν το αυτοκίνητο βρίσκεται σε αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων. Απενεργοποιείτε τον αισθητήρα βροχής πριν πλύνετε το αυτοκίνητο. Η λυχνία στην οθόνη του οδηγού σβήνει.