Χρήση του υαλοκαθαριστήρα και ψεκαστήρα πίσω παρμπρίζ

Ο υαλοκαθαριστήρας και ο ψεκαστήρας πίσω παρμπρίζ έχουν σχεδιαστεί για να καθαρίζουν το πίσω παρμπρίζ. Αρχίζει να λειτουργεί το σύστημα πλύσης/οι υαλοκαθαριστήρες και οι ρυθμίσεις αλλάζουν από τον δεξί μοχλοδιακόπτη του τιμονιού.

Ενεργοποίηση του υαλοκαθαριστήρα και ψεκαστήρα πίσω παρμπρίζ

P5-1617-V90 Tailgate wiper/washer
  1. P5-Icon red circle 1Επιλέξτε P5-1507-Intermittent wiping with the rear window wiper για τη διακοπτόμενη λειτουργία του υαλοκαθαριστήρα πίσω παρμπρίζ.
  2. P5-Icon red circle 2Επιλέξτε P5-1507 - Continuous speed with the rear window wiper για τη συνεχόμενη λειτουργία του υαλοκαθαριστήρα πίσω παρμπρίζ.
Μετακινήστε τον δεξί μοχλοδιακόπτη του τιμονιού προς τα εμπρός για να αρχίσει η πλύση και ο καθαρισμός του πίσω παρμπρίζ.

Αυτόματη σάρωση του πίσω παρμπρίζ κατά την όπισθεν

Αν επιλέξετε όπισθεν ενώ βρίσκονται σε λειτουργία οι υαλοκαθαριστήρες του μπροστινού παρμπρίζ, θα ενεργοποιηθεί ο υαλοκαθαριστήρας του πίσω παρμπρίζ. Η λειτουργία διακόπτεται όταν, από την όπισθεν, επιλέξετε άλλη σχέση.

 Σημείωση

Όταν επικρατούν χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες, η αυτόματη λειτουργία του υαλοκαθαριστήρα πίσω παρμπρίζ κατά την όπισθεν απενεργοποιείται για να μην υποστεί ζημιά ο βραχίονας του υαλοκαθαριστήρα.