Αντικατάσταση των μάκτρων υαλοκαθαριστήρων παρμπρίζ

Τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων απομακρύνουν το νερό από το μπροστινό και το πίσω παρμπρίζ. Μαζί με το υγρό ψεκαστήρων η λειτουργία τους είναι να καθαρίζουν τα παράθυρα και να διασφαλίζουν την ορατότητα κατά την οδήγηση. Τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων μπροστινού και πίσω παρμπρίζ μπορούν να αντικατασταθούν.

P5-1717-XC60+XC60 Hybrid-Change wiperblades windscreen
Βεβαιωθείτε ότι οι υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ βρίσκονται στη θέση ρύθμισης και ανασηκώστε τους βραχίονες των υαλοκαθαριστήρων. Η θέση ρύθμισης ενεργοποιείται/απενεργοποιείται από την κεντρική οθόνη, όταν το αυτοκίνητο είναι σταματημένο και οι υαλοκαθαριστήρες του παρμπρίζ δεν βρίσκονται σε λειτουργία.
P5-Icon red circle 1

Τοποθετήστε το μάκτρο του υαλοκαθαριστήρα στη θέση αφαίρεσης, γυρίζοντας το υπό γωνία για να το βγάλετε από τον βραχίονα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.

P5-Icon red circle 2

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ασφάλισης που βρίσκεται στη βάση του μάκτρου υαλοκαθαριστήρα.

P5-Icon red circle 3

Ταυτόχρονα τραβήξτε το μάκτρο ευθεία προς τα έξω, παράλληλα με τον βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα.

Σύρετε προς τα μέσα το καινούργιο μάκτρο υαλοκαθαριστήρα, μέχρι το κουμπί ασφάλισης να κουμπώσει.
Τοποθετήστε υπό γωνία το μάκτρο προς τον βραχίονα μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Το μάκτρο δεν βρίσκεται πλέον στη θέση αφαίρεσης και μπορεί να μετακινηθεί ξανά.
Βεβαιωθείτε ότι το μάκτρο υαλοκαθαριστήρα έχει τοποθετηθεί σωστά.
Αναδιπλώστε το βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα πίσω προς το παρμπρίζ.

 Σημαντικό

Αν οι βραχίονες των υαλοκαθαριστήρων στη θέση ρύθμισης έχουν ανασηκωθεί από το παρμπρίζ, πρέπει να τους κατεβάσετε και πάλι πάνω στο παρμπρίζ πριν χρησιμοποιήσετε τους υαλοκαθαριστήρες, το σύστημα πλύσης ή τον αισθητήρα βροχής, καθώς και πριν οδηγήσετε. Αυτό γίνεται για να αποφευχθούν οι εκδορές στη βαφή στο καπό του κινητήρα.

Τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων δεν έχουν το ίδιο μήκος

P5-1507-Wiper blades diffrent length

 Σημείωση

Όταν αντικαθιστάτε τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων, λάβετε υπόψη σας ότι έχουν διαφορετικό μήκος. Το μάκτρο του υαλοκαθαριστήρα στην πλευρά του οδηγού έχει μεγαλύτερο μήκος απ' ό,τι στην πλευρά του συνοδηγού.