Αντικατάσταση του μάκτρου υαλοκαθαριστήρα, πίσω παρμπρίζ

Τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων απομακρύνουν το νερό από το μπροστινό και το πίσω παρμπρίζ. Μαζί με το υγρό ψεκαστήρων η λειτουργία τους είναι να καθαρίζουν τα παράθυρα και να διασφαλίζουν την ορατότητα κατά την οδήγηση. Τα μάκτρα των υαλοκαθαριστήρων μπροστινού και πίσω παρμπρίζ μπορούν να αντικατασταθούν.

Αντικατάσταση του μάκτρου υαλοκαθαριστήρα, πίσω παρμπρίζ

P5-1817-V60-Change rear wiper_1
Σηκώστε τον βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα από το παρμπρίζ και τραβήξτε το πάνω τμήμα του διαγώνια κάτω προς τα δεξιά.
P5-Icon red arrow 1

Πιάστε τον βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα στη μέση και ανασηκώστε τον από το παρμπρίζ μέχρι τη θέση ασφάλισης.

 Σημείωση

Υπάρχει μια θέση ασφάλισης στο μισό της γωνίας επέκτασης του βραχίονα, όπου μπορεί να αισθανθείτε αντίσταση. Αυτή η θέση ασφάλισης δεν αφήνει τον βραχίονα να πέσει προς τα πίσω πάνω στο παρμπρίζ. Πρέπει να τραβήξετε τον βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα πέρα από το σημείο ασφάλισης, για να αντικαταστήσετε το μάκτρο του υαλοκαθαριστήρα.
P5-Icon red arrow 2

Πιάστε το μάκτρο ακριβώς πάνω από τον κεντρικό βραχίονά του και τραβήξτε το διαγώνια κάτω προς τα δεξιά, μέχρι να λασκάρει από τον βραχίονα.

P5-Icon red arrow 3

Σηκώστε το κάλυμμα για τη βάση του βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα. Προσέξτε ώστε ο βραχίονας του υαλοκαθαριστήρα να μην πέσει ακούσια στο παρμπρίζ.

P5-1817-V60-Remove coils hose, rear wiper
P5-Icon red arrow 4

Λασκάρετε το σωληνάκι πλύσης από τον βραχίονα.

P5-Icon red arrow 5

Συνδέστε το καινούργιο σωληνάκι πλύσης με το αντίστοιχο μάκτρο υαλοκαθαριστήρα στον βραχίονα. Κλείστε το κάλυμμα για τη βάση του βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα.

 Σημείωση

Βεβαιωθείτε ότι ο εύκαμπτος σωλήνας ακολουθεί τη διαδρομή που φαίνεται στην εικόνα. Διαφορετικά, μπορεί να τσακίσει από το περίβλημα όταν το κατεβάσετε ξανά.
Πιέστε το καινούργιο μάκτρο για να κουμπώσει στη θέση του. Θα πρέπει να ακουστεί ένα "κλικ". Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.
Κατεβάστε το βραχίονα του υαλοκαθαριστήρα.

 Σημαντικό

Ελέγχετε τα μάκτρα τακτικά. Η αμελής συντήρηση μειώνει τη διάρκεια ζωής των μάκτρων των υαλοκαθαριστήρων.