Αφαίρεση συσκευών συνδεδεμένων σε Bluetooth

Υπάρχει η δυνατότητα να αφαιρέσετε τηλέφωνα από τη λίστα των καταχωρημένων συσκευών Bluetooth, για παράδειγμα.
Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή.
Πατήστε ΕπικοινωνίαΣυσκευές Bluetooth.
Οι καταχωρημένες συσκευές Bluetooth παρατίθενται σε λίστα.
Πατήστε στη συσκευή που θέλετε να αφαιρεθεί.
Πατήστε στο Αφαίρ συσκ και επιβεβαιώστε την επιλογή σας.
Η συσκευή δεν είναι πλέον καταχωρημένη στο αυτοκίνητο.

Αν έχετε μια νέα συσκευή και έχει το ίδιο όνομα με μία, που είχατε συνδέσει προηγουμένως στο αυτοκίνητο, ενδέχεται να πρέπει να διαγράψετε την παλιά συσκευή από τη λίστα προηγουμένως συνδεδεμένων συσκευών του αυτοκινήτου. Κατόπιν αυτού η νέα συσκευή συνδέεται κανονικά.