Πληροφορίες σχετικά με το υβριδικό μοντέλο

Ψηφιακός πίνακας οργάνων - επισκόπηση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων εμφανίζει πληροφορίες για ορισμένες από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, καθώς και μηνύματα.

Το όργανο δείχνει πληροφορίες σύμφωνα με τις επιλογές που γίνονται, βλ. .

Το όργανο δείχνει πληροφορίες σύμφωνα με τις επιλογές που γίνονται, βλ. Περιήγηση στα μενού - πίνακας οργάνων.

Δείκτης υβριδικής μπαταρίας
Τρέχουσα στάθμη ενέργειας
Ενεργό πρόγραμμα οδήγησης
Η λυχνία ανάβει όταν ο πετρελαιοκινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.
Hybrid guide (Driver Support Power Meter). Δείχνει την τρέχουσα προωστική ισχύ που ζητά ο οδηγός και τη διαθέσιμη ισχύ του ηλεκτρομοτέρ, δηλ. το όριο πότε ο πετρελαιοκινητήρας σβήνει/τίθεται σε λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες, Eco guide & Hybrid guide.

Ανάκτηση ενέργειας

Όταν το ηλεκτρομοτέρ δημιουργεί ρεύμα για την υβριδική μπαταρία, στο δείκτη της υβριδικής μπαταρίας εμφανίζονται φυσαλίδες - βλ. Φρένο.

Οθόνη πληροφοριών

Οθόνη πληροφοριών.

Οθόνη πληροφοριών.

Στην οθόνη πληροφοριών του πίνακα οργάνων εμφανίζονται πληροφορίες σχετικά με ορισμένες από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου, π.χ. Cruise control, υπολογιστής ταξιδίου καθώς και μηνύματα. Οι πληροφορίες απεικονίζονται με τη μορφή συμβόλων και κειμένου. Περαιτέρω περιγραφές παρατίθενται στις ενότητες για τις λειτουργίες που χρησιμοποιούν την οθόνη.

Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες

Video thumbnail

Μπορείτε να επιλέξετε εναλλακτικά θέματα για τον πίνακα οργάνων. Πιθανά θέματα είναι τα "Hybrid", "Elegance", "Eco" και "Performance".

Μπορείτε να επιλέξετε ένα θέμα μόνο όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

Για να επιλέξετε το θέμα, πατήστε το κουμπί OK στον αριστερό μοχλοδιακόπτη και ενεργοποιήστε την επιλογή μενού Θέματα γυρίζοντας τον περιστροφικό ρυθμιστή στο μοχλό. Πατήστε το κουμπί OK. Γυρίστε τον περιστροφικό ρυθμιστή για να επιλέξετε το θέμα και επιβεβαιώστε την επιλογή σας πατώντας το κουμπί OK.

Σε ορισμένες εκδόσεις μοντέλων, η εμφάνιση της οθόνης της κεντρικής κονσόλας ακολουθεί το θέμα που έχει επιλεγεί για τον πίνακα οργάνων.

Η αντίθεση και το χρώμα για τον πίνακα οργάνων μπορούν επίσης να ρυθμιστούν χρησιμοποιώντας τον αριστερό μοχλοδιακόπτη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση μενού, βλ. Περιήγηση στα μενού - πίνακας οργάνων.

Η επιλογή θέματος και η ρύθμιση της αντίθεσης και του χρώματος μπορούν να αποθηκευτούν για κάθε τηλεχειριστήριο-κλειδί στη μνήμη κλειδιού του αυτοκινήτου*, βλ. Τηλεχειριστήριο-κλειδί - εξατομίκευση.

Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες, θέμα Hybrid.

Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες, θέμα Hybrid.

Δείκτης στάθμης καυσίμου. Όταν ο δείκτης κατέβει στη μία λευκή γραμμή

Όταν το μήνυμα "Αυτονομία ρεζερβουάρ:" στην οθόνη αρχίσει να δείχνει "----", το χρώμα της ένδειξης γίνεται κόκκινο.

, ανάβει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης στο ρεζερβουάρ. Βλ. επίσης Υπολογιστής ταξιδίου - συμπληρωματικές πληροφορίες και Ανεφοδιασμός καυσίμου.
Δείκτης υβριδικής μπαταρίας
Ταχύμετρο
Hybrid guide. Βλ. επίσης Eco guide & Hybrid guide.
Ένδειξη θέσης σχέσης μετάδοσης. Βλ. επίσης Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Geartronic.
Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες, θέμα Elegance.

Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες, θέμα Elegance.

Δείκτης στάθμης καυσίμου. Όταν ο δείκτης κατέβει στη μία λευκή γραμμή

Όταν το μήνυμα "Αυτονομία ρεζερβουάρ:" στην οθόνη αρχίσει να δείχνει "----", το χρώμα της ένδειξης γίνεται κόκκινο.

, ανάβει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης στο ρεζερβουάρ. Βλ. επίσης Υπολογιστής ταξιδίου - συμπληρωματικές πληροφορίες και Ανεφοδιασμός καυσίμου.
Καμία λειτουργία
Ταχύμετρο
Καμία λειτουργία
Ένδειξη θέσης σχέσης μετάδοσης. Βλ. επίσης Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Geartronic.
Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες, θέμα Eco.

Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες, θέμα Eco.

Δείκτης στάθμης καυσίμου. Όταν ο δείκτης κατέβει στη μία λευκή γραμμή

Όταν το μήνυμα "Αυτονομία ρεζερβουάρ:" στην οθόνη αρχίσει να δείχνει "----", το χρώμα της ένδειξης γίνεται κόκκινο.

, ανάβει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης στο ρεζερβουάρ. Βλ. επίσης Υπολογιστής ταξιδίου - συμπληρωματικές πληροφορίες και Ανεφοδιασμός καυσίμου.
Eco guide. Βλ. επίσης Eco guide & Hybrid guide.
Ταχύμετρο
Hybrid guide. Βλ. επίσης Eco guide & Hybrid guide.
Ένδειξη θέσης σχέσης μετάδοσης. Βλ. επίσης Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Geartronic.
Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες, θέμα Performance.

Δείκτες και ενδεικτικές λυχνίες, θέμα Performance.

Δείκτης στάθμης καυσίμου. Όταν ο δείκτης κατέβει στη μία λευκή γραμμή

Όταν το μήνυμα "Αυτονομία ρεζερβουάρ:" στην οθόνη αρχίσει να δείχνει "----", το χρώμα της ένδειξης γίνεται κόκκινο.

, ανάβει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία χαμηλής στάθμης στο ρεζερβουάρ. Βλ. επίσης Υπολογιστής ταξιδίου - συμπληρωματικές πληροφορίες και Ανεφοδιασμός καυσίμου.
Δείκτης E-boost. Δείχνει τη χρήση του ηλεκτρομοτέρ, την υποστήριξή του στον πετρελαιοκινητήρα και την πέδηση κινητήρα

Η πέδηση κινητήρα με το ηλεκτρομοτέρ φορτίζει την υβριδική μπαταρία, βλ. Φρένο.

με το ηλεκτρομοτέρ.
Ταχύμετρο
Στροφόμετρο. Δείχνει τις στροφές του κινητήρα σε χιλιάδες στροφές ανά λεπτό (σαλ).
Hybrid guide. Βλ. επίσης Eco guide & Hybrid guide.
Ένδειξη θέσης σχέσης μετάδοσης. Βλ. επίσης Αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων -- Geartronic.

Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες

Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες.

Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες.

Ενδεικτικές λυχνίες
Ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες
Προειδοποιητικές λυχνίες

Έλεγχος λειτουργίας

Όλες οι ενδεικτικές και προειδοποιητικές λυχνίες εκτός από τα σύμβολα στο κέντρο της οθόνης πληροφοριών, ανάβουν όταν το κλειδί είναι στη θέση II ή όταν εκκινείται ο κινητήρας. Μόλις ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία, όλες οι λυχνίες πρέπει να σβήσουν εκτός από τη λυχνία του χειρόφρενου που σβήνει µόνο όταν λύσετε το χειρόφρενο.

Εάν ο κινητήρας δεν τεθεί σε λειτουργία ή εάν ο έλεγχος λειτουργίας πραγματοποιηθεί, όταν ο διακόπτης ανάφλεξης βρίσκεται στη θέση II, τότε όλες οι λυχνίες σβήνουν εντός λίγων δευτερολέπτων εκτός από τη λυχνία, που υποδεικνύει βλάβη στο σύστημα εκπομπών καυσαερίων.


Σας βοήθησε αυτό;