Λυχνίες

Αντικατάσταση λαμπτήρα - μεσαία σκάλα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο λαμπτήρας της μεσαίας σκάλας βρίσκεται εσωτερικά του μεγαλύτερου καλύμματος προβολέων.

Σημείωση

Ισχύει για αυτοκίνητα με προβολείς αλογόνου.

            

Αποσπάστε τον προβολέα.

Αφαιρέστε το κάλυμμα.

Αποσυνδέστε τη φίσα από το λαμπτήρα.

Αποσυνδέστε το λαμπτήρα τραβώντας τον προς τα έξω.

Ο πείρος οδηγός του λαμπτήρα πρέπει να είναι όρθιος όταν είναι τοποθετημένος και να ακουστεί ένα κλικ όταν τον τοποθετήσετε στη θέση του.

Επανατοποθετήστε τα εξαρτήματα ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία.


Σας βοήθησε αυτό;