Μπροστινό κάθισμα

Προσαρμογή των ρυθμίσεων συστήματος μασάζ* στο μπροστινό κάθισμα

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Προσαρμογή των ρυθμίσεων συστήματος μασάζ* στο μπροστινό κάθισμα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο το χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών στο κάθισμα όσο και την κεντρική οθόνη για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Το εύρος των ρυθμίσεων εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων συστήματος μασάζ στο μπροστινό κάθισμα

Το μπροστινό κάθισμα διαθέτει σύστημα μασάζ. Το μασάζ πραγματοποιείται με τη μορφή μαλάξεων από θύλακες αέρα με διαφορετικές ρυθμίσεις.

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μόνο όταν ο κινητήρας του αυτοκινήτου βρίσκεται σε λειτουργία.

P5-1507-Multifunction front seat-functions

Ενεργοποιήστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών, περιστρέφοντας το κουμπί προς τα πάνω/κάτω. Οι προβολή ρυθμίσεων καθίσματος θα εμφανιστεί στην κεντρική οθόνη.

Επιλέξτε Μασάζ στην προβολή ρυθμίσεων καθισμάτων.

Για να επιλέξετε μεταξύ των διαφορετικών λειτουργιών του συστήματος μασάζ, είτε κάντε την επιλογή σας απευθείας στην κεντρική οθόνη είτε μετακινήστε τον κέρσορα πάνω/κάτω χρησιμοποιώντας το κουμπί πάνω /κάτω στο κουμπί πολλαπλών λειτουργιών. Αλλάξτε τη ρύθμιση στην επιλεγμένη λειτουργία κάνοντας απευθείας την επιλογή σας στην κεντρική οθόνη, πατώντας τα βέλη ή χρησιμοποιώντας το κουμπί μπροστά /πίσω στο κουμπί πολλαπλών λειτουργιών.


Σας βοήθησε αυτό;