Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας

Ρεύμα φόρτισης

Ενημερώθηκε 5/18/2020

Ρεύμα φόρτισης

Το ρεύμα φόρτισης χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας καθώς και για τον προκαταρκτικό κλιματισμό του αυτοκινήτου. Η φόρτιση πραγματοποιείται με ένα καλώδιο φόρτισης που συνδέεται στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου και σε πρίζα 230 V Η τάση στην πρίζα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την αγορά. (εναλλασσόμενου ρεύματος).

Όταν το καλώδιο φόρτισης είναι ενεργοποιημένο, στην οθόνη του οδηγού εμφανίζεται ένα μήνυμα και στην υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου ανάβει μια λυχνία. Το ρεύμα φόρτισης χρησιμοποιείται κυρίως για τη φόρτιση της μπαταρίας αλλά και για τον προκαταρκτικό κλιματισμό του αυτοκινήτου. Όταν φορτίζεται η υβριδική μπαταρία του αυτοκινήτου, φορτίζεται επίσης και η μπαταρία εκκίνησης.

Σημαντικό

Ποτέ μην αποσυνδέετε το καλώδιο φόρτισης από την πρίζα 230 V (εναλλασσόμενου ρεύματος) ενώ η φόρτιση βρίσκεται σε εξέλιξη - υπάρχει κίνδυνος η πρίζα 230 V να υποστεί ζημιά. Πρέπει πάντοτε να σταματάτε τη φόρτιση πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο φόρτισης από την υποδοχή φόρτισης του αυτοκινήτου και έπειτα από την πρίζα 230 V.

Σημαντικό

Βεβαιωθείτε ότι η επίτοιχη πρίζα μπορεί να φέρει το συγκεκριμένο αμπεράζ για το καλώδιο φόρτισης.

Σημείωση

  • Εάν ο καιρός είναι πολύ ζεστός ή πολύ κρύος, ένα μέρος του ρεύματος φόρτισης χρησιμοποιείται για τη θέρμανση/ψύξη της υβριδικής μπαταρίας και του χώρου επιβατών, με αποτέλεσμα η φόρτιση να διαρκεί περισσότερο.
  • Ο χρόνος φόρτισης παρατείνεται εάν επιλεγεί η λειτουργία προκαταρκτικού κλιματισμού. Ο χρόνος που απαιτείται εξαρτάται κυρίως από την εξωτερική θερμοκρασία.

Χρόνος φόρτισης

Οι χρόνοι φόρτισης μπορεί να διαφέρουν. Οι ακόλουθοι χρόνοι φόρτισης ισχύουν, όταν η φόρτιση δεν επηρεάζεται από το σύστημα κλιματισμού ή οποιονδήποτε άλλον καταναλωτή. Αν η φόρτιση φαίνεται να διαρκεί πολύ, η αιτία πρέπει να διερευνηθεί.

Χρόνοι φόρτισης για 230V

Ένταση ρεύματος (A)Το μέγιστο ρεύμα φόρτισης μπορεί να ποικίλει ανάλογα με την αγορά.

Χρόνος φόρτισης (ώρες)

6

8

10

4

16

3

Ασφάλεια

Συνήθως, σε ένα κύκλωμα ασφάλειας συμπεριλαμβάνονται αρκετές συσκευές κατανάλωσης ρεύματος 230 V, που σημαίνει ότι στην ίδια ασφάλεια αντιστοιχούν πρόσθετες συσκευές κατανάλωσης ρεύματος (π.χ. φωτισμός, ηλεκτρική σκούπα, ηλεκτρικό δράπανο, κ.λπ.).


Σας βοήθησε αυτό;