Υπηρεσίες Volvo On Call

Βοήθεια στη διάρκεια ταξιδιού με το Volvo On Call*

Ενημερώθηκε 7/9/2020

Βοήθεια στη διάρκεια ταξιδιού με το Volvo On Call*

Αν, για παράδειγμα, κλατάρει κάποιο ελαστικό, μείνετε από καύσιμο ή αποφορτιστεί η μπαταρία σας, μπορείτε να καλέσετε βοήθεια με το κουμπί ON CALL ή μέσω της εφαρμογής Volvo On Call.

Αν κρατήσετε πατημένο το κουμπί ON CALL στην οροφή τουλάχιστον επί 2 δευτερόλεπτα, το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call θα επικοινωνήσει προφορικά με τον οδηγό. Αυτό γίνεται για να συμφωνηθεί το είδος της βοήθειας που απαιτείται.

Σημείωση

Το κουμπί SOS πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο σε περίπτωση ατυχήματος, ασθένειας ή εξωτερικής απειλής για το αυτοκίνητο και τους επιβαίνοντες. Η λειτουργία SOS προορίζεται για χρήση μόνο σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η εφαρμογή Volvo On Call και το κουμπί ON CALL μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις υπόλοιπες υπηρεσίεςΟι υπηρεσίες διαφέρουν μεταξύ των αγορών., συμπ. της οδικής βοήθειας.

Για την οδική βοήθεια μπορεί να χρειαστεί ξεχωριστή συνδρομή.


Σας βοήθησε αυτό;