Βιωσιμότητα

Στόχος μας είναι να βελτιώνουμε και να προστατεύουμε τις ζωές των ανθρώπων στην αλυσίδα αξίας μας και στην κοινωνία γενικότερα. Στη βάση του, αυτό σημαίνει να κάνουμε το σωστό – κατά την άσκηση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας, στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε ως εργαζόμενοι και στο πώς αντιμετωπίζουμε το εργατικό δυναμικό μας, αλλά και στις προσδοκίες που έχουμε από τους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες. Θέλουμε να είμαστε μια δύναμη του καλού και να έχουμε θετικό αντίκτυπο στον άνθρωπο και την κοινωνία.

Τρία άτομα συνομιλούν σε ένα εργοστάσιο παραγωγής.

Η δέσμευσή μας: Να προάγουμε μια ισχυρή κουλτούρα ηθικής στην εταιρεία μας.

Προάγουμε την ευημερία των εργαζομένων

Διασφαλίζουμε την ισότητα, συμβάλλουμε στην προστασία των ανθρώπων μας, εκπαιδεύουμε και ενθαρρύνουμε τη βιώσιμη συμπεριφορά.

Διαφυλάσσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα

Ενθαρρύνουμε την υπεύθυνη δεοντολογική συμπεριφορά σε όλη την αλυσίδα αξίας μας.

Συμβάλλουμε σε μια βιώσιμη κοινωνία

Συνεργαζόμαστε με τα ενδιαφερόμενα μέρη, επενδύουμε βιώσιμα, στηρίζουμε και συμβάλλουμε στην προστασία των πιο ευάλωτων στην κοινωνία.

Ένας άντρας χαμογελά σε ένα μικρό παιδί που κάνει τσουλήθρα σε μια παιδική χαρά.

Ένα νέο παγκόσμιο πρότυπο για τον άνθρωπο

Το πρόγραμμα Family Bond της Volvo Cars – ίση παγκόσμια γονική άδεια για όλους.

Το πρόγραμμα Family Bond της Volvo Cars είναι η παγκόσμια πολιτική της εταιρείας που χορηγεί γονική άδεια με αποδοχές σε όλους τους γονείς ανεξαρτήτως φύλου. Με αυτήν, χορηγούμε σε όλους τους εργαζομένους της Volvo Cars, που έχουν απασχοληθεί στην εταιρεία για τουλάχιστον ένα έτος, 24 εβδομάδες γονικής άδειας με αποδοχές που ανέρχονται στο 80% του μισθού τους.

Αυτή η παγκόσμια πολιτική ισχύει για οποιονδήποτε από τους γονείς και απευθύνεται σε διάφορους τύπους οικογένειας, καθώς περιλαμβάνει θετούς, ανάδοχους και παρένθετους γονείς, αλλά και μη βιολογικούς γονείς σε ζευγάρια του ίδιου φύλου.

Μια γυναίκα κοιτάζει στα δεξιά της και χαμογελά ελαφρά.

Μια συμπεριληπτική φιλοσοφία

Είμαστε μια παγκόσμια εταιρεία και ενστερνιζόμαστε αυτή τη νοοτροπία, διαμορφώνοντας ένα πολύμορφο εργατικό δυναμικό και μια συμπεριληπτική φιλοσοφία που βγάζει τον καλύτερο εαυτό όλων. Η επιτυχία μας έγκειται στον συνδυασμό διαφορετικών ιδεών, εμπειριών, υποβάθρων και προσωπικοτήτων - είναι το κίνητρο για δημιουργία και καινοτομία. Είναι πολύ σημαντικό για τη διαρκή επιτυχία μας να είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις προοπτικές, με ομάδες που υιοθετούν τη διαφορετικότητα και δεν ανέχονται τους αποκλεισμούς, ώστε να λαμβάνονται καλύτερες αποφάσεις.

Ένα δωμάτιο γεμάτο με πολλούς ανθρώπους που κάνουν διαφορετικά πράγματα

Υγεία και ευημερία των εργαζομένων

Στόχος μας είναι να πρωτοπορούμε στην υποστήριξη της υγείας και της ευημερίας των εργαζομένων μας. Πετύχαμε μόλις 0,07 LTCR (Loss Time Case Rate – ποσοστό τραυματισμών) το 2022. Και πιστεύουμε ότι υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Γι' αυτό στοχεύουμε σε μείωση στο 0,04 έως το 2025 και στο 0,02 έως το 2030. Παραμένουμε αφοσιωμένοι στη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλη την αλυσίδα αξίας μας παγκοσμίως, μέσω διαδικασιών δέουσας επιμέλειας με βάση τον κίνδυνο, για τον εντοπισμό, την ταυτοποίηση, την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση απειλών για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Περιορίζοντας τον αντίκτυπο στους ανθρώπους και στον πλανήτη

Καταβάλλουμε τεράστιες προσπάθειες για να περιορίσουμε τον αντίκτυπό μας στους ανθρώπους και στον πλανήτη και γνωρίζουμε ότι η ευθύνη μας εκτείνεται πέρα από τα δικά μας τείχη. Ερωτήσεις όπως «τι;», «πώς;» και «από πού;» πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του αντίκτυπού μας. Επιδιώκουμε τη διαφάνεια και την ιχνηλασιμότητα σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού μας. Για παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τεχνολογία blockchain στο πλαίσιο της δέσμευσής μας για υπεύθυνη προμήθεια μπαταριών.

Μπαταρία που φορτίζεται.

Ιχνηλασιμότητα στις αλυσίδες εφοδιασμού

Αναγνωρίζουμε ότι οι αλυσίδες εφοδιασμού των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για τις μπαταρίες είναι σύνθετες και σχετίζονται με κινδύνους για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση (ESG). Η καθιέρωση της ιχνηλασιμότητας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων και τη δημιουργία υπεύθυνων αλυσίδων εφοδιασμού, καθώς μας επιτρέπει να προσδιορίζουμε τους προμηθευτές στην αλυσίδα εφοδιασμού μας και να αξιολογούμε την απόδοσή τους σε ζητήματα για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση, καθώς και να προάγουμε καλές πρακτικές.

Responsible cobalt sourcing

Υπεύθυνη προμήθεια μπαταριών

Έχουμε δεσμευτεί για την υπεύθυνη προμήθεια των μπαταριών μας. Στο πλαίσιο αυτής της δέσμευσης, ήμασταν η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία που εισήγαγε τεχνολογία blockchain στην αλυσίδα εφοδιασμού με κοβάλτιο, η οποία κατέστησε δυνατή την ιχνηλασιμότητα του κοβαλτίου που χρησιμοποιείται στις μπαταρίες μας, από το ορυχείο μέχρι το αυτοκίνητο. Έκτοτε, συνεχίσαμε την εφαρμογή τεχνολογίας blockchain στο λίθιο και στο νικέλιο, καθώς και στην ιχνηλάτηση των εκπομπών άνθρακα στην αλυσίδα εφοδιασμού μπαταριών. Επιπλέον, υλοποιούμε ένα πρόγραμμα ελέγχου, για να βεβαιωνόμαστε ότι οι προμηθευτές στις αλυσίδες εφοδιασμού κοβαλτίου, λιθίου και νικελίου συμμορφώνονται με τα σχετικά πρότυπα και πλαίσια και για να διασφαλίζουμε τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης σε ζητήματα για το περιβάλλον, την κοινωνία και την εταιρική διακυβέρνηση σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού μπαταριών μας.

Τι είναι η τεχνολογία blockchain;

Εσωτερική άποψη του ταμπλό ενός Volvo με πληροφορίες να εμφανίζονται στο σύστημα ψυχαγωγίας του αυτοκινήτου.

Ξύλο με πιστοποίηση FSC™

Για εμάς στη Volvo Cars είναι σημαντικό να μειώνουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα και να επιτυγχάνουμε διαφάνεια και ιχνηλασιμότητα στις εφοδιαστικές αλυσίδες μας. Στο EX90 χρησιμοποιούμε ξύλο πιστοποιημένο από το Συμβούλιο Διαχείρισης Δασών (Forest Stewardship Council - FSC™ N004117) στα διακοσμητικά πλαίσια της καμπίνας. Η πιστοποίηση FSC υποδεικνύει ότι το προϊόν προέρχεται από υπεύθυνες πηγές, προάγοντας την περιβαλλοντικά κατάλληλη, κοινωνικά επωφελή και οικονομικά βιώσιμη διαχείριση των δασών του πλανήτη.

Κανάλι αναφοράς

Το Πρόγραμμα Συμμόρφωσης και Δεοντολογίας μας είναι ένα χρήσιμο εργαλείο που προάγει την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Είναι ο οδηγός μας για την αποτροπή και τον εντοπισμό ανάρμοστων συμπεριφορών, καθώς και για τον μετριασμό των νομικών και δεοντολογικών κινδύνων, ιδίως στους τομείς της διαφθοράς, της καταπολέμησης των μονοπωλίων, της προστασίας δεδομένων, των εμπορικών κυρώσεων και του ελέγχου των εξαγωγών. Η εμπιστευτική, ασφαλής γραμμή αναφοράς Πείτε Μας προσφέρει στους εργαζομένους τη δυνατότητα να αναφέρουν οποιαδήποτε ύποπτη παραβίαση του Κώδικά Μας.

Ένας άντρας χειρίζεται κάποιο σύστημα σε ένα εργοστάσιο παραγωγής.

Βιώσιμη χρηματοδότηση

Η χρηματοπιστωτική κοινότητα έχει σημαντικό ρόλο να παίξει στην επίσπευση της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Θέλουμε να υποστηρίξουμε την αυξανόμενη εστίασή της στις βιώσιμες επενδύσεις. Το Πράσινο Πλαίσιο Χρηματοδότησής μας ευθυγραμμίζει τη στρατηγική μας για τη βιωσιμότητα με ευκαιρίες χρηματοδότησης που μπορούν να έχουν θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον και στην κοινωνία μας. Το Πλαίσιο εναρμονίζεται τόσο με τις Αρχές Πράσινων Ομολόγων (GBP) της ICMA όσο και με τις Αρχές Πράσινων Δανείων (GLP) της LMA.

Μέχρι τα μέσα της δεκαετίας, στοχεύουμε το 100% του χρέους μας να συνδεθεί με το Πράσινο Πλαίσιο Χρηματοδότησης ή να έχει άλλη μορφή που συνδέεται με τη βιωσιμότητα.

Χρησιμοποιούμε τα έσοδα για στρατηγικά έργα με στόχο τις καθαρές μεταφορές (αύξηση της ικανότητας παραγωγής αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων και μπαταριών), καθώς και για την έρευνα και εξέλιξη οχημάτων μηδενικών εκπομπών ρύπων, νέων ηλεκτρικών συστημάτων κίνησης και τεχνολογίας για πλατφόρμες.

Συμμετοχή στη ανάπτυξη πολιτικών

Στη Volvo Cars, υποστηρίζουμε ενεργά την ανάπτυξη πολιτικών σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, συμπεριλαμβανομένων πολιτικών που στοχεύουν στην επίσπευση της μετάβασης σε οχήματα μηδενικών εκπομπών ρύπων. Υποστηρίζουμε ενεργά την προσπάθεια για αλλαγή σε τομείς όπως είναι η ανάπτυξη υποδομών φόρτισης, η διαθεσιμότητα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η τυποποίηση των πληρωμών, η τυποποίηση των διεπαφών φόρτισης, η υποστήριξη της έρευνας, τα κίνητρα και η φορολογία, καθώς και τα συνολικά επίπεδα φιλοδοξίας.

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε τους πόρους στην ενότητα Πολιτικές και Θέση ESG και να μάθετε περισσότερα για τις ενέργειές μας. Φυσικά, θα χαρούμε να συνεργαστείτε μαζί μας αν έχετε τεχνογνωσία που πιστεύετε ότι μπορεί να μας βοηθήσει στο ταξίδι μας.