Artikkelversjon 2022.311.0

Personvernerklæring – Care by Volvo-abonnement

Gjelder fra:

Publisert:

Dette dokumentet beskriver hvordan personopplysningene dine behandles når du bestiller bilabonnementstjenesten Care by Volvo.

Du finner nedenfor:

1. Hvem vi er?

Det selskapet som har ansvaret for behandlingen av personopplysningene dine når du tegner et Care by Volvo-abonnement, er Care by Volvo Car Norway AS (org.nr. 921689101), et norsk selskap med adresse Snarøyveien 32, 1364 Fornebu, og et selskap innenfor Volvo Car Group (heretter kalt "vi", "vår" eller "oss").

2. Hvilke personopplysninger vi behandler og hvorfor?

Som videre beskrevet nedenfor vil vi behandle personopplysningene som du leverer gjennom nettplattformen, eller som vi samler inn på annen måte når du tegner et Care by Volvo-abonnement.

1. Når du tegner et Care by Volvo-abonnement

Når du tegner et Care by Volvo-abonnement, vil vi behandle:

 • ditt personnummer
 • ditt fornavn og etternavn
 • din adresse og
 • dine kontaktinformasjoner (e-postadresse og telefonnummer).

Personopplysningene dine samles delvis inn gjennom din innlogging med Bank-ID, hvor vi mottar ditt personnummer, fornavn og etternavn og din bostedsadresse fra Folkeregisteret, og delvis ved å be deg om å oppgi andre kontaktinformasjoner.

Disse personopplysningene behandles for å (i) verifisere din identitet når du tegner et Care by Volvo-abonnement, (ii) gjennomføre en kredittsjekk (som beskrevet nedenfor) og (iii) kommunisere med deg om abonnementsbestillingen eller om andre praktiske spørsmål. som f.eks. leveringen av bilen, før Care by Volvo-abonnement har startet.

Det rettslige grunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med punkt (i) for å bekrefte din identitet og punkt (ii) for å gjennomføre en kredittsjekk, er vår berettigede interesse i å vite hvem vi inngår en kontrakt med og for å kunne kontrollere betalingsevnen din for den månedlige abonnementsavgiften som er knyttet til den valgte bilen.

Behandlingsgrunnlaget for behandling av dine personopplysninger i forbindelse med vår kommunikasjon med deg i henhold til punkt (iii) er for at vi skal kunne godta abonnementsbestillingen og/eller innfri våre forpliktelser under avtalen vi har inngått med deg.

Hvis du ikke fullfører abonnementsbestillingen ved å gjennomføre forhåndsbetalingen, vil vi beholde dine personopplysninger i tretti (30) dager slik at du skal kunne fullføre abonnementsbestillingen i løpet av denne perioden.

Forskuddsbetaling

Hvis du velger å betale forskuddsbetalingen med bankkort eller kredittkort, vil dine personopplysninger bli samlet inn og behandlet av Stripe Payments Europe, Ltd ("Stripe"), et selskap som er registrert i Irland. Stripe er datakontrollør for de personopplysningene som behandles i forbindelse med bankkort- eller kredittkortbetalingen, og du kan lese Stripes personvernerklæring her.

2. Gjennomføring av kredittsjekk og kundekunnskap

Når du tegner et Care by Volvo-abonnement, vil vi gjennomføre en kredittsjekk og kontroll av din betalingsevne. Vi vil derfor behandle følgende typer personopplysninger:

 • ditt personnummer
 • ditt fornavn og etternavn,
 • din finansielle informasjon.

Formålet med denne behandlingen er å vurdere din kredittverdighet og betalingsevnen for den månedlige abonnementsavgiften for Care by Volvo-abonnementet du har tegnet, og å gjennomføre en kundekunnskapskontroll for å forhindre svindel, hvitvasking og for å utføre en kontroll mot utvalgte sanksjonslister. Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse i å vite hvem vi inngår avtaler med og for å sikre at du har mulighet til å betale det månedlige abonnementsgebyret for det du har bestilt. Vi behandler også opplysninger som angitt ovenfor på anonym basis for statistikk og analyse for å optimalisere våre risikovurderingsmodeller.

I forbindelse med at vi utfører en kredittsjekk deler vi personnummeret og for- og etternavnet ditt med Creditsafe Norge AS som utfører kredittsjekk og kontroll av betalingsevne. Creditsafe Norge AS er datakontrollør for personopplysningene som selskapet behandler i forbindelse med at det utfører kredittsjekken, og du kan lese Creditsafes personvernerklæring her.

Vi kan også gjennomføre en rimelighetssjekk av din inntekt dersom den tidligere kontrollen fra Creditsafe Norge AS ikke er tilstrekkelig for å bekrefte din kredittverdighet. I slike tilfeller vil vi be om ytterligere økonomiske informasjoner. Det finnes forskjellige alternativer til å levere ytterligere informasjon, og vi vil informere deg om disse på forhånd.

Vi deler også personnummeret og for- og etternavnet ditt med Schufa Holding AG, et selskap som er registrert i Tyskland ("Schufa"), for å utføre en kundekunnskapskontroll og utføre en kontroll mot utvalgte sanksjonslister. Schufa er behandlingsansvarlig for personopplysningene som selskapet behandler i forbindelse med at det utfører disse kontrollene, og du kan se Schufas personvernerklæring her.

Hvis vi ikke godkjenner din abonnementsbestilling etter å ha gjennomført kredittsjekk og kontroll av betalingsevne og de andre kontrollene som er spesifisert ovenfor, vil vi beholde de spesifiserte personopplysningene i tre (3) måneder fra tidspunktet da vi bestemte at abonnementsbestillingen ikke skulle godkjennes, i tilfelle du kommer tilbake til oss med spørsmål.

3. Når du blir kunde hos oss

I abonnementsperioden, dvs. når Care by Volvo-abonnementet (heretter kalt "Abonnementet") har startet, vil vi behandle følgende personopplysninger:

 • ditt personnummer
 • ditt fornavn og etternavn,
 • dine kontaktinformasjoner (adresse, e-postadresse og telefonnummer),
 • din Volvo-ID,
 • ditt Volvo-kundenummer,
 • bilens identifikasjonsnummer ("VIN") og registreringsnummer
 • dine bankinformasjoner, hvis du har levert dem til oss i forbindelse med tilbakebetaling,
 • finansinformasjoner fra kredittvurderingskontrollen.

Formålet med denne behandlingen er å kunne (i) administrere Abonnementet og tjenestene som er inkludert som del av dette, (ii) sende månedlige fakturaer og (hvis aktuelt) utføre tilbakebetalinger, (iii) levere og administrere retur av bilen og levere de andre tjenestene som er inkludert i Abonnementet, (iv) kommunisere om service og vedlikehold på bilen, (v) kommunisere om kommende tjenester og/eller oppdateringer av tjenester under Abonnementet og kommunisere annen relevant informasjon som er knyttet til Abonnementet, og (vi) identifisere deg som en tilbakevendende Volvo-kunde for å gi deg en bedre brukeropplevelse. Det rettslige grunnlaget for behandlingen ovenfor er å kunne innfri avtalen vi har inngått med deg og som er knyttet til ditt Abonnement.

Vi behandler også personopplysningene som er spesifisert ovenfor, for å kunne kommunisere med deg om eventuelle tilbakekallinger for bilen som måtte forekomme. Behandlingsgrunnlaget for en slik behandling er å overholde våre juridiske forpliktelser med hensyn til tilbakekallinger av biler.

Vi behandler også informasjoner som f.eks. alder og kjønn for statistiske og analytiske formål for å forstå markedets interesse for Care by Volvo og dets produkter og tilbud og hvordan de brukes. Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse for å forbedre våre produkter, tjenester og tilbud.

Vi deler dine personopplysninger med følgende parter som skal administrere personopplysningene på vegne av våre behandlere. Disse partene er forpliktet under databehandlingsavtaler til ikke å bruke dine personopplysninger for noen andre formål enn å levere tjenester til oss, og de er forpliktet til å behandle informasjonen konfidensielt og på en sikker og korrekt måte.

 • Volvo Car Norway AS (og dets underleverandører) – finansielle tjenester som fakturering og refusjoner og andre administrative støttetjenester.
 • Utvalgt(e) autorisert(e) Volvo-forhandler(e) (og deres underleverandører) – levering og retur av biler og andre tjenester under Abonnementet.
 • Statens Vegvesen (og dets underleverandører) – kjøretøyregistertjenester.
 • Experian AS (og dets underleverandører) – inndrivingstjenester av gjeld.

Noen av personopplysningene dine (som personnummer, for- og etternavn, kontaktopplysninger samt bilens VIN- og registreringsnummer) deles med Transportstyrelsen, Sverige for registrering av bilen samt deg som bruker av bilen i det nasjonale veitrafikkregisteret. Statens Vegvesen er behandlingsansvarlige for slike personopplysninger, og du kan se deres personvernerklæring her.

Vi deler også noen av dine personopplysninger (som f.eks. personnummer, fornavn og etternavn, kontaktinformasjoner og bilens VIN og registreringsnummer) med vår forsikringspartner If Skadeförsäkring AB (Volvia) hvor bilen kan bli forsikret i abonnementsperioden. If Skadeförsäkring AB er datakontrollør for de personopplysningene som behandles i forbindelse med forsikringen, og du kan lese personvernerklæringen deres her.

Dersom bøter, gebyrer eller andre kostnader som du er ansvarlig for, blir sendt til oss, vil vi også kunne dele dine personopplysninger med den tredjeparten som sendte dem. Behandlingsgrunnlaget for denne delingen er vår berettigede interesse.

4. Hvis du tegner et Care by Volvo-abonnement som bedriftskunde

Hvis du bestiller et Care by Volvo-abonnement på vegne av en juridisk enhet, vil vi behandle:

 • din fødselsdato,
 • ditt fornavn og etternavn,
 • kontaktinformasjoner (e-postadresse og telefonnummer),
 • hvis nødvendig, en kopi av et gyldig ID-dokument for å kontrollere om du kan undertegne på vegne av selskapet eller for å overlevere bilen.

Disse personopplysningene er samlet inn fra deg da du søkte om et Care by Volvo-abonnement på vegne av selskapet og vil bli behandlet for å (i) verifisere deg som en autorisert person til å signere på vegne av selskapet, (ii) administrere søknaden om et Care by Volvo-abonnement og for å administrere Care by Volvo-abonnementet i abonnementsperioden, (iii) sende månedlige fakturaer og (hvis aktuelt) utføre tilbakebetalinger, (iv) kommunisere i forbindelse med leveringen av bilen og for å administrere overleveringen av bilen og for å levere andre tjenester som er inkludert i Care by Volvo-abonnementet, (v) kommunisere om tjenester og vedlikehold av bilen, og (vi) kommunisere om kommende tjenester og/eller oppdateringer i tjenestene under Care by Volvo-abonnementet og kommunisere annen relevant informasjon i forbindelse med abonnementet. Behandlingsgrunnlaget for denne behandlingen er å inngå og oppfylle abonnementskontrakten for Care by Volvo med den juridiske enheten.

Vi behandler også de tidligere nevnte opplysningene for å kunne kommunisere med deg i forbindelse med mulige tilbakekallinger av biler. Behandlingsgrunnlaget for en slik behandling er å overholde vår juridiske forpliktelse.

Vi deler dine personopplysninger med følgende parter som skal administrere personopplysningene på vegne av våre behandlere. Disse partene er forpliktet under databehandlingsavtaler til ikke å bruke dine personopplysninger for noen andre formål enn å levere tjenester til oss, og de er forpliktet til å behandle informasjonen konfidensielt og på en sikker og korrekt måte.

 • Volvo Car Norway AS (og deres underleverandører) – finansielle tjenester, f.eks. fakturering og refusjoner.
 • Utvalgt(e) autorisert(e) Volvo-forhandler(e) (og deres underleverandører) – levering og retur av biler og andre tjenester under Care by Volvo-abonnementet.

5. Innsamling av data fra biler

Vi samler inn følgende kategorier av data fra bilen du kjører under Abonnementet (og under Care by Volvo-abonnementet, dersom du er en bedriftskunde). Siden dataene er koblet til bilens VIN-nummer, kan de bli knyttet til deg:

 1. Servicestatus for forskjellige bildeler, for å vurdere bilens status og ved behov utføre vedlikehold. Vi bruker disse dataene for å planlegge service og vedlikehold og også for forutseende vedlikehold av bilen, og for å redusere antall verkstedbesøk og gjøre dem så effektive som mulig i abonnementsperioden. Vi lagrer også bilens vedlikeholdshistorikk for å kunne planlegge fremtidig vedlikehold bedre. Det rettslige grunnlaget for behandlingen som er spesifisert overfor, er å kunne levere service og vedlikehold og forutseende vedlikeholdstjenester som er inkludert i Abonnementets kontrakt. Volvo Car Corporation behandler også data som spesifisert ovenfor for statistikk, forskning og utvikling (denne behandlingen er anonymisert og kan ikke knyttes til deg).
 2. Kjørelengde, for å ta kontakt med deg og gi deg tilbud om endring av den avtalte kjørelengden under Abonnementet. Dette betyr at du kan unngå betaling av ekstra kostnader for å ha overskredet kjørelengdegrensene på slutten av Abonnementet. Behandlingsgrunnlaget for behandlingen som er spesifisert ovenfor, er vår legitime interesse i å overvåke samsvar med avtalen.
 3. Posisjonsdata, for å kunne lokalisere bilen i tilfelle:
  1. forbrytelser, for å samsvare med vår lovbestemte forpliktelse, vil vi på forespørsel fra en håndhever av lovverket dele posisjonsdata for bilen med denne myndigheten;
  2. en ulykke, vi deler posisjonsdata (hvis ønsket) med bilbergingsfirmaer for å innfri våre kontraktsmessige forpliktelser under Abonnementet, for å levere veihjelp, ved alvorlige ulykker vil vi også dele posisjonsdata med nødtjenester for å redde liv eller beskytte din helse, eller for en annen person, eller;
  3. for å kunne sikre våre rettigheter og gjenfinne bilen (som vi eier) hvis du bryter avtalen i betydelig grad, behandlingsgrunnlaget i et slikt tilfelle er vår legitime interesse i å gjenfinne våre eiendeler. I slike tilfeller vil vi dele stedsdata fra bilen med Experian AS og deres underleverandører), som vil behandle dataene for å skaffe bilen tilbake på våre vegne. Experian AS er forpliktet under en databehandlingsavtale til ikke å bruke personopplysninger de mottar for noen andre formål enn å levere tjenester til oss, og selskapet er forpliktet til å behandle informasjonen konfidensielt og på en sikker og korrekt måte.

3. Hvor lenge vi beholder dine opplysninger?

Vi beholder personopplysningene nevnt ovenfor som vi behandler under Abonnementet, i opptil tolv (12) måneder etter avslutning av Abonnementet, med mindre vi har en juridisk forpliktelse til å beholde dem i en lenger periode.

Vi behandler dine personopplysninger for statistikk og for forskning og utvikling i tolv (12) måneder etter datoen da vi samlet dem inn. Etter denne datoen blir personopplysningene pseudonymisert og lagret i opptil ti (10) år.

4. Hvem vi deler dine personopplysninger med?

I tillegg til behandleren som er nevnt i punkt to ovenfor, vil vi dele personopplysningene dine med følgende behandlere:

 • Volvo Car Corporation (og deres underleverandører) – levering av kundestøtteteam og tjenester i forbindelse med planlegging av service og vedlikehold av bilen, drift av nettsiden og levering av IT-systemer for bedriftsstøtte og datalagring.
 • IT-leverandører (og deres underkontraktører) som leverer generelle bedriftsstøttesystemer til oss, f.eks. leverandører av programvare og datalagring, som f.eks.:
  • Salesforce UK Limited (og deres underleverandører) – CRM-systemer og datalagring.
  • Adobe Systems Software Ireland Limited (og deres underleverandører) – digitale signaturer og datalagring.
  • SAP Svenska AB (og deres underleverandører) – ERP-bedriftssystemer og datalagring.
  • Fair Isaac Services Limited (og deres underleverandører) – datalagring.
 • Våre rådgivere, for å kunne levere råd og for å representere oss i tilfelle tvister eller rettsforhandlinger.
 • Vi kan også utlevere dine personopplysninger for å innfri lovpålagte forpliktelser, f.eks. på forespørsel fra en myndighet.

Vi inngår databehandlingsavtaler med alle våre behandlere som er begrenset av kontrakt i deres mulighet til å bruke dine personopplysninger for noen andre formål enn å levere tjenester for oss. Alle behandlere er forpliktet til å holde informasjonen konfidensiell og bare behandle personopplysninger i samsvar med databehandlingsavtalen som er inngått.

Personopplysningene dine kan overføres til land utenfor EU/EØS. I så fall baserer vi en slik overføring på de standard kontraktsvilkårene som er godkjent av EU-kommisjonen. Den offentlige teksten som brukes i de standard kontraktsvilkårene finner du på en rekke ulike språk på EU-kommisjonens nettsted.

Ta kontakt med oss (som beskrevet i punkt 6 nedenfor) hvis du har spørsmål angående overføring av personopplysningene dine til land utenfor EU/EØS.

5. Hvilke rettigheter har du med hensyn til behandlingen?

Du har spesifikke lovfestede rettigheter gitt av General Data Protection Regulation (GDPR) vedrørende personopplysninger som vi behandler om deg. Du kan trekke tilbake samtykket eller protestere på vår behandling av dine opplysninger, få tilgang til opplysninger vi lagrer om deg, be om retting eller begrensing av opplysninger, be om at opplysningene overføres til annen enhet, be om at vi sletter dine opplysninger og du kan også sende inn klage til Datatilsynet.

I Volvo Cars Personvernpolicy for behandling av personopplysninger om kunder kan du lese mer om dine rettigheter for databeskyttelse.

6. Kontaktinformasjon

Hvis du vil påberope deg dine rettigheter (i samsvar med punkt 5 ovenfor), ber vi om at du bruker nettskjemaet som er tilgjengelig her. Hvis du har andre spørsmål vedrørende saker som gjelder personvern, kan du kontakte oss på (informasjoner nedenfor):

Care by Volvo Car AB

Postadresse: c/o Volvo Car Corporation, VAK HB2N, 405 31 Göteborg

E-postadresse: carebyvolvo-no@volvocars.com

7. Endringer i vår Personvernerklæring

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre vår personvernpraksis og oppdatere og gjøre endringer i denne personvernerklæringen når som helst. Derfor oppfordrer vi deg til å lese denne personvernerklæringen og vår Volvo Cars - Personvernpolicy for behandling av personopplysninger om kunder grundig og referere til disse løpende. Denne personvernerklæringen er gjeldende fra den datoen som fremgår nederst i dokumentet. Vi behandler personopplysningene dine i samsvar med den personvernerklæringen som gjelder på tidspunktet for innsamlingen av personopplysningene, med mindre vi har ditt samtykke til å behandle dem på annen måte.