Artikkelversjon 2021.186.0

Personvernerklæring - Forbrukerundersøkelser

Gjelder fra:

Publisert:

Dette dokumentet beskriver hvordan Volvo Cars (som definert nedenfor) behandler dine personopplysninger når du deltar i en av våre forbrukerundersøkelser (heretter kalt "Forbrukerundersøkelse").

Du finner nedenfor:

 1. Hvem vi er;
 2. Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor;
 3. Hvor lenge vi beholder dine personopplysninger;
 4. Hvem vi deler dine personopplysninger med;
 5. Dine rettigheter i forhold til databehandlingen vi utfører;
 6. Kontaktinformasjon;
 7. Endringer i vår Personvernerklæring.

1. Hvem vi er

Enhetene som er felles ansvarlige for behandlingen av personopplysninger i forbindelse med Forbrukerundersøkelsene, er Volvo Car Norway AS, organisasjonsnummer 958 684 975, med registrert adresse Postboks 540, 1327 Lysaker, Norge, og Care by Volvo Car Norway AS, organisasjonsnummer 921 689 101, med registrert adresse Snarøyveien 32, 1364 Fornebu, Norge, heretter kalt "Volvo Cars", "vi" eller "oss".

2. Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor

Når du samhandler med Forbrukerundersøkelsen vår, behandler vi følgende kategorier av opplysninger om deg:

 • Identifikatorer som f.eks. navn, e-postadresse, telefonnummer, åpningsfrase, alder, kjønn, postnummer og sted. Vi behandler disse opplysningene for å sende Forbrukerundersøkelsen og vurdere forbrukerytelsen per segment. Opplysningene behandles basert på våre legitime interesser i å forbedre virksomhetsformål og kundeopplevelse som svaret på undersøkelsen omhandler (art.6(1)(f) GDPR).
 • Dine Bilopplysninger som f.eks. biltype, bilens identifikasjonsnummer (VIN) og registreringsnummer (REG). Vi behandler disse opplysningene basert på våre legitime interesser til å vurdere tekniske modifikasjoner og garantiytelser (art.6(1)(f) GDPR).
 • Kontrakttype, abonnementsnummer, forhold til bilen (kontrakt/salgstype, start- og sluttdato). Vi behandler disse opplysningene for å sende Forbrukerundersøkelsen og vurdere forbrukerens adferd ved segmentering og gjøre oss i stand til å forbedre generelle virksomhetsoperasjoner og forbrukeropplevelsen. Opplysningene behandles basert på våre legitime interesser i å forbedre virksomhetsformål og kundeopplevelse som svaret på undersøkelsen omhandler (art.6(1)(f) GDPR).
 • Antall åpninger/klikk. Vi behandler disse opplysningene for statistiske analyser og rekkeviddemålinger, og for å forstå forbrukernes interesser. I forbindelse med denne undersøkelsen inneholder e-postinvitasjonene såkalte nett-fyrtårn eller sporingspiksler, som viser en-piksels bildefiler som også er inkludert på vår nettside, hvor vi ber om din tillatelse til bruke disse. Opplysningene behandles basert på våre legitime interesser i å forstå generell ytelse i undersøkelsen og samhandling i undersøkelsen (art.6(1)(f) GDPR).

3. Hvor lenge vi beholder dine opplysninger

Dine tilbakemeldinger ved undersøkelser vil bli oppbevart i opp til fem (5) år fra tidspunktet du sender svaret, deretter vil de bli anonymisert.

For å oppbevare svarene dine sikre vil invitasjonen for tilbakemelding inneholde et individualisert spørreskjema som ingen andre personer kan få tilgang til. Undersøkelsens nettside og våre datalagringsfasiliteter har sikkerhetstiltak for å beskytte mot tap, misbruk og endring av informasjonen under vår kontroll.

Det er bare bestemte ansatte som vil ha tilgang til personopplysningene du gir oss. De har bare tilgang for saksbehandling, dataanalyse og kvalitetskontrollformål.

4. Hvem vi deler dine personopplysninger med

Vi vil dele dine personopplysninger med følgende kategorier av tredjeparter, på et trenger-å-vite-grunnlag:

 • Våre behandlere som støtter våre aktiviteter generelt, som f.eks. leverandører av IT-løsninger,
 • Våre behandlere som støtter levering Forbrukerundersøkelsene, som er begrenset av kontrakt i deres mulighet til å bruke dine personopplysninger for noen andre formål enn å levere tjenester for oss i samsvar med hver enkelt behandlingsavtale som er etablert:
  • Levering av Forbrukerundersøkelser.
  • WhatsApp tekstkommunikasjon.
  • Pleieoperasjoner.

Dine personopplysninger vil bli delt og behandlet av din valgte forhandler (hvis aktuelt) og selskaper innenfor samme gruppe av selskaper som VCC. Når det gjelder selskaper innen samme gruppe av selskaper som VCC som befinner seg utenfor det europeiske økonomiske samarbeidet (EØS), vil vi overføre dine personopplysninger på grunnlag av standard kontraktsklausuler som er tatt i bruk av den europeiske kommisjonen.

5. Dine rettigheter i forhold til databehandlingen utfører vi

Du har spesifikke lovfestede rettigheter gitt av General Data Protection Regulation (GDPR) vedrørende personopplysninger som vi behandler om deg. Du kan trekke tilbake samtykket eller protestere på vår behandling av dine opplysninger, få tilgang til opplysninger vi lagrer om deg, be om retting eller begrensing av opplysninger, be om at opplysningene overføres til annen enhet, be om at vi sletter dine opplysninger og du kan også sende inn klage til Datatilsynet.

Informasjoner om dine rettigheter - hva de betyr, når og hvordan du kan utøve disse - finnes i vår Personvernpolicy for behandling av personopplysninger om kunder.

6. Kontaktinformasjon

For å utøve dine rettigheter ber vi deg bruke webskjemaet som omtales i Personvernpolicy for behandling av personopplysninger om kunder, ovenfor. Hvis du har andre spørsmål som gjelder gjenstanden personvern, kan du ta direkte kontakt med Volvo Car Norway AS som er angitt som felles behandlingsansvarlig i denne personvernerklæringen, med kontaktinformasjonen som er nevnt her: https://www.volvocars.com/no/support/contact-us.

Du kan også ta kontakt med personvernombudet hos Volvo Car Corporation som følger:

Selskap: Volvo Car Corporation

Postadresse: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons väg, SE-405 31 Göteborg, Sverige

E-post:

7. Endringer i vår Personvernerklæring

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre vår personvernpraksis og oppdatere og gjøre endringer i denne personvernerklæringen når som helst. Av denne grunn oppfordrer vi deg til å referere til denne personvernerklæringen fortløpende. Denne personvernerklæringen er gjeldende fra den datoen som fremgår øverst i dokumentet. Vi vil behandle dine personopplysninger på en måte som er i samsvar med personvernerklæringen de ble samlet inn under, med mindre vi har ditt samtykke til å behandle dem annerledes.