Artikkelversjon 2022.157.0

Personvernerklæring - Markedsføringskommunikasjon

Gjelder fra:

Publisert:

Dette dokumentet beskriver hvordan dine personopplysninger vil bli behandlet av Volvo Cars (som definert nedenfor) når vi sender forespurt markedsføringsmateriale til deg. Slike markedsføringsmaterialer inkluderer de siste nyhetene fra Volvo Cars samt informasjon om våre produkter, tilbud og tjenester (heretter kalt "Markedsføringskommunikasjoner").

Nedenfor finner du informasjon om:

 1. Hvem vi er;
 2. Hvilke personopplysninger vi behandler og hvorfor;
 3. Hvor lenge vi beholder dine personopplysninger;
 4. Hvem vi deler dine personopplysninger med;
 5. Dine rettigheter i forhold til behandlingen av personopplysninger som vi utfører;
 6. Kontakt;
 7. Endringer i vår Personvernerklæring.

1. Hvem vi er

Når du mottar og svarer på Markedsføringskommunikasjoner fra Volvo om våre produkter, tilbud og tjenester, er de felles behandlingsansvarlige for data Care by Volvo Car Norway AS, med organisasjonsnummer 958 684 975 og registrert adresse Snarøyveien 32, 1364 Fornebu, Norge og Care by Volvo Car Norway AS, med organisasjonsnummer 921 689 101 med registrert adresse Snarøyveien 32, 1364 Fornebu, Norge, heretter kalt "Volvo Cars", "vi" eller "oss".

2. Hvilke personopplysninger vi behandler og hvorfor

Vi behandler følgende personopplysninger når vi sender Markedsføringskommunikasjoner til deg:

 • Ditt kjønn, fullt navn og e-postadresse. Dette er opplysninger som vi har samlet inn fra deg i forbindelse med din forespørsel om å motta Markedsføringskommunikasjoner fra Volvo Cars. Vi behandler disse opplysningene for å kunne levere deg Markedsføringskommunikasjoner basert på ditt samtykke. Vi sender markedsføringsmaterialer til deg i e-post. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket enten ved å bruke nettskjemaet som anvist under "Dine rettigheter" nedenfor eller ved å klikke direkte på linken for avslutning av abonnement, som er inkludert i den elektroniske Markedsføringskommunikasjonen.
 • Dato og tidspunkt for når du registrerte deg for å motta Markedsføringskommunikasjoner fra Volvo Cars. Behandlingen er basert på vår legitime interesse i å dokumentere at vi har mottatt ditt samtykke til å motta Markedsføringskommunikasjoner.
 • Åpning og klikkefrekvens, dvs. tidspunktet for når du leste markedsføringsmaterialene vi sendte per e-post og hvilke linker du klikket på. Vi behandler disse opplysningene for statistiske analyser og for å forstå våre kunders interesser. For å kunne utføre denne analysen vil e-postene vi sender ut ha sporingspiksler som er små bildefiler eller bare en enkel piksel. Disse sporingspikslene er også integrert i nettsiden vår. Det juridiske grunnlaget for denne behandlingen er vår legitime interesse i å evaluere når og hvordan våre Markedsføringskommunikasjoner leses.

3. Hvor lenge vi beholder dine personopplysninger

Vi behandler dine personopplysninger som anvist ovenfor inntil du har trukket tilbake ditt samtykke. Du kan når som helst trekke tilbake samtykket til behandlingen av dine opplysninger, ved å bruke nettskjemaet eller ved å klikke direkte på linken for avslutning av abonnement i den elektroniske Markedsføringskommunikasjonen. Hvis du trekker tilbake ditt samtykke, vil vi begrense behandlingen av personopplysninger til kun behandling for å etablere en liste med blokkerte e-postadresser for å sikre at vi ikke fortsetter å sende markedsføring til deg ved en feiltagelse.

For å dokumentere tilbaketrekkingen av ditt samtykke beholder vi de innsamlede opplysningene i ett år etter at du har indikert at du ikke lenger ønsker å motta Volvo Cars elektroniske Markedsføringskommunikasjoner.

4. Hvem vi deler dine personopplysninger med

Vi behandler dine personopplysninger og vi vil også dele dine personopplysninger med følgende organisasjoner (som behandler personopplysningene på våre vegne eller for å levere deg Volvos merkeprodukter og tjenester):

 • Vårt moderselskap Volvo Car Corporation (og deres underleverandører) for å betjene nettsiden vår og for datalagring
 • IT-leverandører (og deres underleverandører) som leverer generelle virksomhetsstøttesystemer til oss, som vi bruker for våre CRM-systemer og datalagring.

Vi har inngått en databehandlingsavtale med hver enkelt behandler som er begrenset av kontrakt i deres mulighet til å bruke dine personopplysninger for noen andre formål enn å levere tjenester for oss eller for å levere Volvos merkeprodukter eller tjenester til deg. Alle organisasjoner er forpliktet til å holde informasjonen konfidensiell og bare behandle personopplysninger i samsvar med databehandlingsavtalen som er inngått.

Personopplysningene dine kan bli overført til et land utenfor EU/EØS-området. I slike tilfeller vil overføringen være basert på standard kontraktsbetingelser som er godkjent av EU-kommisjonen. Den generelle teksten som brukes i standard kontraktsbetingelser, finnes på forskjellige språk på hjemmesiden til EU-kommisjonen.

Ta kontakt med oss (i samsvar med avsnitt seks nedenfor) hvis du har spørsmål i forbindelse med overføring av dine personopplysninger til et annet land som ikke er del av EØS-området.

5. Dine rettigheter i forhold til behandlingen av personopplysninger som vi utfører

Personvernforordningen (GDPR) garanterer deg spesifikke juridiske rettigheter når det gjelder personopplysningene vi behandler. Du har rett til å protestere på vår behandling av dine personopplysninger eller trekke tilbake ditt samtykke til dette. Du har rett til tilgang til opplysningene vi oppbevarer om deg og til å be om retting, begrensing og sletting av disse opplysningene eller overføring til en annen behandlingsansvarlig. Du har også mulighet til å sende inn en klage til en overvåkingsmyndighet for databeskyttelse om vår håndtering av dine personopplysninger.

Du finner mer informasjon om dine rettigheter, hva de betyr, når og hvordan du kan utøve disse i vår Personvernpolicy for behandling av personopplysninger om kunder.

6. Kontakt

For å utøve dine rettigheter under avsnitt fem ovenfor, ber vi deg bruke dette webskjemaet. Hvis du har andre spørsmål vedrørende saker som gjelder beskyttelse av personopplysninger, kan du kontakte oss på:

E-postadresse:

Du kan også ta kontakt med vårt Personvernombud hos Volvo Car Corporation, se nedenfor,

Postadresse: Volvo Car Corporation, Assar Gabrielssons väg, SE-405 31 Göteborg, Sverige

E-postadresse:

7. Endringer i vår Personvernerklæring

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre vår personvernpraksis og oppdatere og gjøre endringer i denne personvernerklæringen når som helst. Av denne grunn oppfordrer vi deg til å lese denne personvernerklæringen og vår Personvernpolicy for behandling av personopplysninger om kunder grundig og referere til disse løpende. Denne personvernerklæringen er gjeldende fra den datoen som fremgår nederst i dokumentet. Vi vil behandle dine personopplysninger på en måte som er i samsvar med personvernerklæringen de ble samlet inn under, med mindre vi har ditt samtykke til å behandle dem annerledes.