Nastawianie odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu

Istnieje możliwość nastawienia odstępu czasowego od poprzedzającego pojazdu, jaki ma utrzymywać funkcja Pilot Assist*.
Px-2037-iCup-Set distance for cruise control functions
Regulator odstępu czasowego.
  1. P5-Icon red circle 1Zmniejszanie odstępu czasowego
  2. P5-Icon red circle 2Zwiększanie odstępu czasowego
  3. P5-Icon red circle 3Alarm odstępu
Nacisnąć przycisk (1) lub (2) na kierownicy, aby zwiększyć lub zmniejszyć odstęp czasowy.
Wskaźnik odstępu (3) pokaże aktualny odstęp czasowy.

Można wybrać różne odstępy czasowe od poprzedzającego pojazdu, które są pokazywane na wyświetlaczu kierowcy w postaci 1-5 poziomych kresek – im więcej kresek, tym dłuższy odstęp czasowy. Jedna kreska odpowiada ok. 1 sekundzie od poprzedzającego pojazdu, a 5 kresek to ok. 3 sekund.

W określonych sytuacjach funkcja Pilot Assist dopuszcza pewien margines wahań odstępu czasowego, aby umożliwić płynne i komfortowe podążanie za pojazdem poruszającym się z przodu. Przy małej prędkości jazdy, gdy odległości między pojazdami są niewielkie, funkcja Pilot Assist samoczynnie wydłuża nieco odstęp czasowy.

 Uwaga

Gdy symbol na wyświetlaczu kierowcy pokazuje samochód i kierownicę, układ Pilot Assist podąża za poprzedzającym pojazdem z zachowaniem zaprogramowanego odstępu czasowego.

Gdy widoczny jest symbol kierownicy, w rozsądnej odległości z przodu nie ma żadnego pojazdu.

 Uwaga

  • Im większa prędkość, tym większa będzie obliczona odległość w metrach dla danego odstępu czasowego.
  • Wybrany odstęp czasowy musi być zgodny z lokalnymi przepisami ruchu drogowego.
  • Jeśli układy wspomagające kierowcę wydają się nie reagować zwiększeniem prędkości po ich aktywacji, może to być spowodowane faktem, że odstęp czasowy od poprzedzającego pojazdu jest mniejszy od nastawionego.

 Ostrzeżenie

  • Stosować wyłącznie taki odstęp czasowy, który odpowiada aktualnym warunkom ruchu.
  • Kierowca powinien zdawać sobie sprawę, że mały odstęp czasowy skraca czas na reakcję i podjęcie działania w przypadku nieoczekiwanej sytuacji na drodze.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.