Tryb gotowości automatycznej kontroli prędkości jazdy

Funkcja automatycznej kontroli prędkości jazdy (CC1) może zostać wyłączona i ustawiona w tryb gotowości. Może to nastąpić automatycznie albo może to zrobić kierowca.

Tryb gotowości oznacza, że funkcja jest wybrana na wyświetlaczu kierowcy, ale nie jest włączona. Symbol na wyświetlaczu kierowcy gaśnie i układ automatycznej kontroli prędkości jazdy nie reguluje już prędkości.

Stan gotowości po interwencji kierowcy

Automatyczna kontrolna prędkości jazdy zostaje wyłączona i ustawiona w tryb gotowości, jeśli wystąpi któraś z poniższych sytuacji:
  • Zostanie użyty hamulec zasadniczy.
  • Dźwignia skrzyni biegów zostanie przestawiona w położenie N.
  • Kierowca będzie utrzymywać prędkość wyższą niż zapamiętana przez dłużej niż 1 minutę.

Kierowca musi wtedy samodzielnie regulować prędkość samochodu.

Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania, nie ma wpływu na ustawienie funkcji – po zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód powraca do ostatnio zapamiętanej prędkości.

Automatyczne włączanie stanu gotowości

Automatyczne włączenie stanu gotowości może nastąpić, gdy:
  • koła samochodu stracą przyczepność do podłoża.
  • gdy prędkość obrotowa silnika będzie zbyt niska/zbyt wysoka.
  • hamulce ulegną przegrzaniu.
  • prędkość samochodu spadnie poniżej 30 km/h (20 mph).

Kierowca musi wtedy samodzielnie regulować prędkość samochodu.

  1. 1 Cruise Control