Ustawianie zapamiętanej prędkości dla funkcji automatycznej kontroli prędkości jazdy

Istnieje możliwość ustawienia zapamiętanej prędkości dla ogranicznika prędkości, układu automatycznej kontroli prędkości jazdy i funkcji Pilot Assist*.

Px-2037-iCup-Set speed for Cruise Control functions
P5-Icon red circle 1Prędkość zapisana w pamięci
P5-Icon red circle 2P5-1507-Cruise Control, speed limiter, increase speed symbol 5x3,5: Zwiększa zadaną prędkość
P5-Icon red circle 3Px-1717 - Steering wheel minus-button: Zmniejsza zadaną prędkość
Aby zmienić nastawioną prędkość, naciskać krótko przycisk P5-1507-Cruise Control, speed limiter, increase speed symbol 5x3,5 (1) lub Px-1717 - Steering wheel minus-button (2) na kierownicy albo nacisnąć je i przytrzymać.
  • Krótkie naciśnięcia: Każde naciśnięcie zmienia prędkość o +/- 5 km/h (+/- 5 mph).
  • Naciśnięcie i przytrzymanie: Zwolnić przycisk, gdy wskaźnik prędkości (3) przesunie się do pożądanej prędkości.
Rezultat ostatniego naciśnięcia przycisku zostaje zapisany w pamięci.

Działanie pedału przyspieszenia

Jeśli przed naciśnięciem przycisku P5-1507-Cruise Control, speed limiter, increase speed symbol 5x3,5 (1) na kierownicy kierowca zwiększy prędkość samochodu, korzystając z pedału przyspieszenia, zapisana zostanie prędkość samochodu z momentu naciśnięcia przycisku pod warunkiem, że w chwili jego naciśnięcia kierowca nadal trzyma nogę na pedale przyspieszenia.

Chwilowe zwiększenie prędkości za pomocą pedału przyspieszenia, np. podczas wyprzedzania, nie ma wpływu na ustawienie funkcji – po zwolnieniu pedału przyspieszenia samochód powraca do ostatnio zapamiętanej prędkości.

Zakres prędkości

Automatyczna skrzynia biegów

Funkcje wspomagające kierowcę umożliwiają jazdę za drugim pojazdem z prędkością od 0 km/h do prędkości maksymalnej samochodu.

Funkcja Pilot Assist może zapewnić wspomaganie kierowania od prędkości niemal zerowej do 140 km/h (87 mph).

Należy pamiętać, że najniższa prędkość, jaką można zaprogramować wynosi 30 km/h (20 mph) – chociaż układ ten może podążać za innym pojazdem aż do 0 km/h, nie można wybrać/zaprogramować niższej prędkości niż 30 km/h (20 mph).

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.