Wyłącznik ziemnozwarciowy w przewodzie ładującym

Skrzynka sterownicza1 przewodu ładującego ma wbudowany wyłącznik ziemnozwarciowy, który zabezpiecza samochód i chroni użytkownika przed porażeniem prądem elektrycznym w przypadku usterki układu.

 Ostrzeżenie

Do ładowania samochodu wolno używać wyłącznie uziemionych i dopuszczonych gniazd sieciowych. Jeśli parametry obwodu lub gniazda elektrycznego są nieznane, należy zwrócić się o ich sprawdzenie do wykwalifikowanego elektryka. Korzystanie ze stanu naładowania, który przewyższa parametry obwodu lub gniazda elektrycznego, może spowodować pożar lub uszkodzenie obwodu.

 Ostrzeżenie

  • Wyłącznik ziemnozwarciowy przewodu ładującego pomaga chronić układ ładowania samochodu, ale nie może zagwarantować, że nigdy nie dojdzie do przeciążenia.

 Ważne

Wyłącznik ziemnozwarciowy nie chroni gniazda sieciowego/instalacji elektrycznej.
P5P6-2017- Electric drive- Control module cable
Lampka LED skrzynki sterowniczej2.
  1. P5-Icon red circle 1Lampka LED

W przypadku zadziałania wbudowanego wyłącznika ziemnozwarciowego skrzynki sterowniczej lampka LED będzie świecić stale na czerwono – sprawdzić gniazdo sieciowe. Należy zlecić uprawnionemu elektrykowi sprawdzenie gniazda lub spróbować użyć innego gniazda elektrycznego.

P6-2017- XC40H Control unit current

 Ważne

  • Należy sprawdzić parametry gniazda.
  • Inne wyposażenie elektroniczne podłączone do obwodu zabezpieczonego tym samym bezpiecznikiem musi zostać odłączone w przypadku przekroczenia maksymalnego obciążenia.
  • Nie podłączać przewodu ładującego, jeśli gniazdo jest uszkodzone.
  1. 1 Dotyczy ładowania przy użyciu przewodu ładującego typu „mode 2”.
  2. 2 LED (Light Emitting Diode)