Podłączanie wyposażenia do gniazda diagnostycznego samochodu

Nieprawidłowe podłączenie oraz instalacja oprogramowania lub narzędzi diagnostycznych może mieć negatywny wpływ na układ elektroniczny samochodu.

Firma Volvo zdecydowanie zaleca, aby właściciele samochodów Volvo instalowali wyłącznie oryginalne akcesoria zatwierdzone przez Volvo oraz aby montaż akcesoriów przeprowadzali wyłącznie przeszkoleni i wykwalifikowaniu technicy serwisu Volvo. Niektóre akcesoria działają tylko wtedy, gdy powiązane z nimi oprogramowanie zostanie zainstalowane w systemie komputerowym samochodu.

P5-XC90H-1519-On-board Diagnostic, data link connector
Gniazdo diagnostyczne (On-board Diagnostic, OBDII) znajduje się pod tablicą rozdzielczą po stronie kierowcy.

 Uwaga

Firma Volvo Cars nie ponosi odpowiedzialności za skutki podłączenia niewłaściwego sprzętu do gniazda On-board Diagnostic (OBDII). Gniazdo to powinno być wykorzystywane wyłącznie przez przeszkolonych, wykwalifikowanych techników serwisu Volvo.