Połączenie internetowe

Gdy samochód jest połączony z Internetem, można na przykład słuchać radia internetowego i serwisów muzycznych za pośrednictwem aplikacji.

Samochód można połączyć z Internetem za pośrednictwem telefonu podłączonego przez Bluetooth albo sieci Wi-Fi. Na niektórych rynkach samochód można także połączyć za pośrednictwem wbudowanego modemu1. Jeśli samochód łączy się jednocześnie za pośrednictwem różnych źródeł, połączenie jest realizowane najpierw za pośrednictwem sieci Wi-Fi, w drugiej kolejności za pośrednictwem telefonu podłączonego przez Bluetooth, a na końcu za pośrednictwem wbudowanego modemu samochodu.

  1. 1 Niektóre rynki wymagają zaakceptowania warunków w przypadku łączenia się za pośrednictwem modemu.