Czyszczenie piór wycieraczek

Samochód należy umyć, jak tylko ulegnie zabrudzeniu. Im dłużej samochód pozostanie brudny, tym trudniej będzie przywrócić mu pełną czystość i będzie występować ryzyko porysowania powłoki lakierniczej. Należy korzystać z myjni wyposażonych w separator substancji ropopochodnych. Stosować szampon samochodowy zalecany przez Volvo.

Asfalt, pył i sól osadzające się na piórach wycieraczek, jak również owady, lód itd. zalegające na przedniej szybie skracają żywotność piór wycieraczek.

Podczas czyszczenia pióra wycieraczek ustawić w pozycji serwisowej.

 Uwaga

Pióra wycieraczek i przednią szybę należy myć regularnie letnim roztworem wody z mydłem lub szamponem samochodowym. Nigdy nie używać mocnych rozpuszczalników.