Ustawienia wyświetlacza kierowcy

Zmiana trybu wyświetlania albo wybór informacji pokazywanych na wyświetlaczu kierowcy.

Menu aplikacji

P5P6-21w04-mid-iCup-Driver display app menu

P5P6-2037-iCup-App menu trip symbol – informacje pochodzące między innymi z licznika przebiegu dziennego i licznika przebiegu całkowitego.

Zarządzanie menu aplikacji

P6-2037-XC40BEV-Right steering wheel switch
  1. P5-Icon red circle 1Zamykanie menu/zmiana trybu wyświetlania
  2. P5-Icon red circle 2W lewo/w prawo
  3. P5-Icon red circle 3W górę/w dół
  4. P5-Icon red circle 4Otwieranie menu/potwierdzanie

Menu aplikacji zamyka się po pewnym czasie braku aktywności lub po wybraniu pewnych opcji.

Tryby wyświetlania

Wyświetlacz kierowcy ma dwa różne tryby wyświetlania, które można zmieniać za pomocą przycisku P5P6-2037-Display mode button z prawej strony kierownicy.

  • Calm – środkowa część wyświetlacza kierowcy jest pusta.
  • Navigation* – na całym wyświetlaczu kierowcy wyświetlana jest mapa.

Ustawienia na wyświetlaczu centralnym

Ustawień wyświetlacza kierowcy dokonuje się za pośrednictwem wyświetlacza centralnego.
Wcisnąć iCup-2037-Settings symbol.
Wybrać opcję Sterowanie.
Zmienić żądane ustawienia.

Ustawienia te mają charakter osobisty i są zapisywane w aktywnym profilu użytkownika.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.