Blokada antyalkoholowa*

Zadaniem blokady antyalkoholowej jest uniemożliwienie prowadzenia pojazdu przez osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. Zanim będzie możliwe uruchomienie samochodu, trzeba przeprowadzić badanie wydychanego powietrza, które potwierdzi, że kierowca nie jest pod wpływem alkoholu.

System samochodu dostosowuje się do podłączonej blokady antyalkoholowej. Dzięki temu kierowca może w łatwy sposób odczytywać komunikaty z blokady antyalkoholowej bezpośrednio na wyświetlaczu kierowcy. Kalibracja blokady antyalkoholowej odbywa się zgodnie z prawnie dopuszczalną w danym kraju wartością graniczną zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu u kierowców.

Informacje dotyczące konkretnej blokady antyalkoholowej można uzyskać od jej producenta.

 Ostrzeżenie

Blokada antyalkoholowa pełni funkcję pomocniczą i nie zwalnia kierowcy od odpowiedzialności. W każdym przypadku to kierowca odpowiada za zachowanie trzeźwości i bezpieczne prowadzenie samochodu.

Korzystanie z blokady antyalkoholowej

Blokada antyalkoholowa zostaje włączona automatycznie i jest gotowa do użycia w momencie odblokowania zamków samochodu.

Aby zapewnić prawidłowe działanie urządzenia i uzyskać możliwie jak najbardziej dokładny wynik:

  • Unikać jedzenia i picia w czasie około 5 minut poprzedzających badanie.
  • Unikać nadmiernego spryskiwania szyby przedniej – alkohol zawarty w płynie do spryskiwaczy może zafałszować wyniki badania.

 Uwaga

Po zakończeniu jazdy samochód można uruchomić ponownie w ciągu 30 minut bez potrzeby przeprowadzania nowego testu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.

Obejście blokady antyalkoholowej

W sytuacji awaryjnej albo w przypadku uszkodzenia blokady antyalkoholowej, możliwe jest obejście funkcji blokady w celu uruchomienia samochodu.

Sposób dezaktywacji blokady antyalkoholowej opisano w instrukcji dostarczonej przez jej producenta.

  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.

Powiązane dokumenty