Włączanie i wyłączanie trybu holowania

Tryb holowania jest wykorzystywany wtedy, gdy samochód musi się toczyć swobodnie, na przykład gdy trzeba go wciągnąć na platformę pojazdu pomocy drogowej.

Włączanie trybu holowania

Nacisnąć iCup-2037-App view symbol na wyświetlaczu centralnym.
Wcisnąć Stan samoch..
Wybrać opcję Serwis.
Wcisnąć Aktywuj tryb holowania.
Postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie.
Samochód jest teraz w trybie holowania i może się toczyć swobodnie.

 Ważne

Samochód wolno jedynie wciągnąć na lawetę. Nie wolno holować samochodu, tak aby jego koła toczyły się po jezdni.

Wyłączanie trybu holowania

Upewnić się, że samochód jest zatrzymany.
Uruchomić hamulec postojowy.
Tryb holowania jest teraz wyłączony.