Podłączanie telefonu do samochodu

Podłączyć telefon do samochodu przez Bluetooth, aby móc wykonywać połączenia, wysyłać i odbierać wiadomości i odtwarzać multimedia.

Wyszukanie telefonu z samochodu

Włączyć Bluetooth w telefonie i sprawdzić w ustawieniach, że jest on widoczny dla innych urządzeń.
Przejść do ustawień iCup-2037-Settings symbol u dołu wyświetlacza centralnego, a następnie nacisnąć Łączność i Bluetooth. Jeśli telefon nie jest widoczny na liście1, wybrać opcję Sparuj nowe urządzenie.
Pojawi się lista dostępnych urządzeń Bluetooth. Lista jest aktualizowana po wykryciu nowych urządzeń.
Nacisnąć nazwę telefonu, który ma zostać podłączony.
Sprawdzić, czy kod numeryczny wyświetlany w samochodzie jest zgodny z kodem w telefonie. Jeśli jest zgodny, potwierdzić.
W telefonie można włączyć akceptowanie lub odrzucanie ewentualnych opcji kontaktów telefonicznych i wiadomości.
Telefon jest standardowo podłączany zarówno dla funkcji telefonicznych, jak i multimediów2.
Nacisnąć opcję Gotowe.

 Uwaga

  • W niektórych telefonach wymagana jest aktywacja funkcji wiadomości.
  • Jeśli kontakty i komunikaty nie są wyświetlane w samochodzie mimo aktywacji funkcji, należy odłączyć telefon i podłączyć go ponownie.
  • Nie wszystkie telefony są w pełni kompatybilne i dlatego mogą nie wyświetlać kontaktów oraz wiadomości w samochodzie.

 Uwaga

Po aktualizacji systemu operacyjnego telefonu może nastąpić przerwanie połączenia. W takiej sytuacji należy usunąć telefon z systemu samochodu, a następnie ponownie połączyć.
  1. 1 Podłączone wcześniej telefony są od razu widoczne na liście urządzeń Bluetooth i można je wybrać.
  2. 2 W późniejszym terminie zostanie udostępniona możliwość wyboru urządzenia, które ma być wykorzystywane do funkcji telefonicznych i/lub multimedialnych, na przykład gdy pasażer chce użyć telefonu w charakterze urządzenia multimedialnego do odtwarzania muzyki.