Ustawianie piór wycieraczek w pozycji serwisowej

W niektórych sytuacjach pióra wycieraczek przedniej szyby trzeba ustawić w położeniu serwisowym (pionowym), np. gdy mają zostać wymienione.
P5-1617-S90 V90-Service position wiper blades
Pióra wycieraczek w pozycji serwisowej.
P6-2139-C40-Service position wiper blades

Aby można było dokonać wymiany, oczyszczenia lub uniesienia piór wycieraczek (np. w celu usunięcia lodu z przedniej szyby), muszą one być ustawione w pozycji serwisowej.

 Ważne

Przed ustawieniem piór wycieraczek w pozycji serwisowej należy upewnić się, że nie przymarzły do szyby.

Włączanie/wyłączanie trybu serwisowego

Tryb serwisowy można włączyć/wyłączyć, gdy samochód stoi, a wycieraczki szyby przedniej nie są włączone. Tryb serwisowy włącza/wyłącza się na wyświetlaczu centralnym:

Nacisnąć iCup-2037-Settings symbol na wyświetlaczu centralnym.
Następnie nacisnąć Sterowanie i aktywować/dezaktywować pozycję serwisową piór wycieraczek.

Pióra wycieraczek opuszczą też pozycję serwisową, jeśli:

  • Wycieraczki szyby przedniej zostaną włączone.
  • Spryskiwanie szyby przedniej zostanie włączone.
  • Czujnik deszczu zostanie włączony.
  • Samochód rozpocznie jazdę.

 Ważne

Jeśli ramiona wycieraczek znajdujące się w pozycji serwisowej zostały podniesione z szyby przedniej, trzeba je opuścić z powrotem na szybę przed włączeniem funkcji wycierania, spryskiwania lub czujnika deszczu i przed rozpoczęciem jazdy. Ma to na celu uniknięcie zarysowania lakieru na pokrywie silnika.