Tryb wyświetlania funkcji monitorowania pasa ruchu

Działanie funkcji monitorowania pasa ruchu (LKA1) jest sygnalizowane w zależności od sytuacji symbolami na wyświetlaczu kierowcy.
Px-2037-iCup-Lane Keeping Aid symbol in driver display

Poniżej przedstawiono kilka przykładów symboli i sytuacji, w jakich są one wyświetlane:

Funkcja dostępna

Px-2037-iCup-Lane Keeping Aid lane lines detected
Funkcja dostępna – linie pasa na symbolu są koloru białego.

Układ monitorowania pasa ruchu skanuje linie pasa po jednej lub obu stronach.

Funkcja niedostępna

Px-2037-iCup-Lane Keeping Aid cannot detect lines
Funkcja niedostępna – linie pasa na symbolu są niepodświetlone.

Układ monitorowania pasa ruchu nie jest w stanie wykrywać linii pasa, ponieważ prędkość jest zbyt mała lub droga zbyt wąska.

Wskazanie aktywnego wspomagania kierowania/ostrzeżenia

Px-2037-iCup-Lane Keeping Aid steering assistance
Aktywne wspomaganie kierowania/ostrzeżenie – linie pasa na symbolu są kolorowe.

Układ monitorowania pasa ruchu sygnalizuje ostrzeżenie i/lub próbę skierowania samochodu z powrotem na pierwotny pas ruchu.

  1. 1 Lane Keeping Aid