Ograniczenia funkcjonalne funkcji monitorowania pasa ruchu

W utrudnionych warunkach jazdy funkcja monitorowania pasa ruchu (LKA1) może mieć trudności z zapewnieniem właściwego wsparcia kierowcy. W takich sytuacjach zalecane jest wyłączenie tej funkcji.
Przykładowe warunki:
  • prace drogowe
  • warunki zimowe
  • zła jakość nawierzchni drogi
  • bardzo sportowy styl jazdy
  • złe warunki pogodowe z ograniczeniem widoczności
  • drogi z niewyraźnymi liniami wyznaczającymi pas ruchu lub bez takich linii
  • ostre krawędzie lub linie inne niż linie wyznaczające pas ruchu
  • gdy wspomaganie kierownicy z siłą zależną od prędkości działa z ograniczoną wydajnością – na przykład podczas chłodzenia uruchomionego w związku z przegrzaniem.

Funkcja nie wykrywa barier, szyn ani podobnych przeszkód znajdujących się przy drodze.

 Uwaga

Funkcja ta wykorzystuje moduły kamery i radaru, których działanie podlega pewnym ogólnym ograniczeniom.
  1. 1 Lane Keeping Aid

Czy to było pomocne?