Fotel przedni regulowany ręcznie

Dla poprawienia komfortu fotele przednie samochodu oferują szereg możliwości regulacji.
P6-1817-CMA-XC40-Manual front seat
  1. P5-Icon red circle 1Przesuwanie do przodu/do tyłu – pociągnąć dźwignię do góry i ustawić fotel w odpowiedniej odległości od kierownicy i pedałów. Po zmianie ustawienia należy upewnić się, czy fotel został zablokowany w nowym położeniu.
  2. P5-Icon red circle 2Zmienić długość* siedziska poprzez pociągnięcie dźwigni do góry i ręczne przesunięcie siedziska do przodu/do tyłu.
  3. P5-Icon red circle 3Podnoszenie/opuszczanie przedniej krawędzi siedziska* – pompować w górę/w dół.1
  4. P5-Icon red circle 4Zmiana wyprofilowania podparcia lędźwiowego* – nacisnąć przycisk w górę/w dół/do przodu/do tyłu.
  5. P5-Icon red circle 5Podnoszenie/opuszczanie siedziska – pompować dźwignią w górę/w dół.
  6. P5-Icon red circle 6Zmiana nachylenia oparcia – obracać pokrętłem.
P6-1746-CMA-Heightadjust front seat headrest
  1. P5-Icon red circle 1Wysokość zagłówków można wyregulować ręcznie, naciskając przycisk.

 Ostrzeżenie

Pozycję fotela kierowcy należy wyregulować przed rozpoczęciem podróży, a nigdy podczas jazdy. Upewnić się, że położenie fotela zostało zablokowane w celu uniknięcia obrażeń ciała w razie gwałtownego hamowania lub wypadku.
  1. * Opcja/wyposażenie dodatkowe.
  2. 1 Dotyczy tylko fotela kierowcy.